VERENIGINGSNIEUWS Hypotheken I Klachten Crescendo FNV C.D.A. L.V.B. Hij hield niet van de Sint VENRAY'S MANNENKOOR Koninklijke Harmonie Euterpe M.M.S.K. ST. PETRUS BANDEN Kinderkoor De Bandelieren Capriccio - Bojema Saltarello Vocaal ensemble Arabesque Ars Musica Orkestvereniging Venray Zangers van St. Frans Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Jeugdnatuurwacht Kinder- en Jeugdkoor De Vredesklokjes Katholieke Bond voor Ouderen afd. Venray 3-daagse antiekbeurs Rode Kruis Amnesty International Huisvrouwen- kontakt Brukske PEEL EN MAAS Wijk Noord-West Het Groene Kruis Wijkvereniging Veltum [frlVAN DE KAMP Wijkvereniging Landweert RUILMORGEN WEERZIEN OP T.V. PEEL EN MAAS Donderdag 5 januari - Pagina 13 Donderdag 5 januari om 19.30 uur repetitie le tenoren en om 20.00 gehele koor. Na de pauze om 21.00 uur voortzetting repetitie in de schouwburg i.v.m. prinsenproklema- tie. Donderdag 12 januari om 19.30 repetitie 2e tenoren en om 20.00 gehele koor. Vrijdag 6 jan. receptie Harrie Bloemen. 17.00 trefcentrum Servatius. Zaterdag 7 januari oplui stering Prinsenproklematie. Tijdstip van optreden direct na de pauze om ongeveer 22.00 uur. Voor dit optreden is er nog een extra korte repetitie ingelast om 18.15 uur in Wieënhof. Zondag 8 jan. om 12.00 uur repetitie toetzengers bij Truus Hulsman, nr. 12, 13, 15, 16, 34, 41, 46, 64, waarna om 14.00 uur optreden tijdens het joekskapellen- festival. Voor 1989 een fijn zangjaar in goede gezondheid toegewenst. Afmelden A. v. Gestel tel 83846. Harmonieorkest Donderdag 5 januari om 20.00 uur repetitie en zondag 15 januari om 11.00 uur repetitie. Afmelden bij H. v.d. Steeg, tel.82539. Agenda 7 Januari prinsenproklematie, aan vang 20.11 uur, verzamelen schouw burg 19.45 uur. 8 Januari Joekskapellenfestival, aanvang 12.00 uur aanwezig volgens verstrekt rooster. Jeugdorkest Kerstvakantie t/m 5 jan. Donder dag 12 jan om 18.45 uur repetitie. Afmelden P.Noten 87858. Drumband Maandag 9 januari 18.45-19.30 les. Maandag 16 januari 19.30-20.45 repetitie. Afmelden Clublokaal 82515 Agenda drumband Idem agenda Harmonieorkest. Bestuur Bestuursvergadering 23 januari. Repetities drumband Maandag 09 jan. P. Stevens en H. Stevens. 15 jan. Nieuwjaarsinstuif. Voor speelochtend aanvang 10.30 einde 12.30 uur. Plaats aula KTS Over- loonseweg. Jeugdzitting Hazekeutel, aanvang 15.00 uur. Majo- en miniretten 14.00 uur KTS. Muzikanten 14.45 uur KTS. 19 jan. Prinsenproklematie Schut tersveld. Bijeenkomst 19.00 uur bij achteringang Schuttersveld. 24 jan. Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur. 05 feb. Kinderoptocht aanvang 14.00 uur. 06 feb. Grote optocht aanvang 13.30 uur. 07 feb. Boerenbruiloft aanvang 13.30 uur. DE BANDELIEREN Dinsdag 10 jan. Koorrepetitie om 18.30 uur. TOMORROW PEOPLE Dinsdag 10 jan. Koorrepetitie om 19.00 uur. Jongens en meisjes, bedankt voor jullie geweldige inzet, tijdens ons drukke kerstprogramma, geweldig...! Door jullie medewerking hebben heel veel mensen een fijnere kerst kunnen vieren. Nu blazen we nog even uit tot 10 jan. Kinderen, die bij het kinder- of jeugdkoor willen komen, kunnen zich melden tijdens de repetitie in het zaaltje onder de Grote Kerk, elke dinsdag. Wil je eerst wat meer dingen weten over koren, dan kun je bellen met Joke Halmans, tel. 83806. BOJEMA Vrijdagavond 6 januari geen repetitie. Vrijdagavond 13 januari 18.45 gezamenlijk repetitie. SALTARELLO Zondagmorgen 8 januari; 10.30 gezamenlijke repetitie in de Galmhut. Afmelden bij P. Falco Franken. Tel. 85855. De eerstvolgende repetitie zal plaatsvinden op 12 januari a.s. van 8.30 uur tot 10 uur. Dinsdag 10 jan. om 19.30 repetitie voor de sopranen en om 20.00 uur voor het hele koor in „De Essel". Dinsdag 17 jan. om 19.30 uur repetitie voor de alten en om 20.00 uur voor het hele koor in „De Essel". Dinsdag 24 jan. om 19.30 uur repetitie voor de tenoren en om 20.00 uur voor het hele koor in „De Essel". Dinsdag 31 jan. om 19.30 uur repetitie voor de bassen en om 20.00 uur voor het hele koor in „De Essel". Oud papier kunt u deponeren in de container bij dhr. van Osch, Akkerweg 6. Bij verhindering, gelieve u zich af te melden bij mevr. Coppus, Houtzagerstraat 11, 82235, of bij dhr. A. Luypers, De Houten Hoek 6, 83554. Woensdag 13 jan. om 20.00 uur repetitie voor 't symfonieorkest o.l.v. L. Boogaarts in de aula van St. Anna. Afmelden bij M. Grootemaat, tel. 80358. Eveneens woensdag 13 jsn om 20.00 uur repetitie voor „En Bloc" o.l.v. A. Thijssen in de muziek school. Afmelden bij P. Houba tel. 87362. Vrijdag 6 jan. om 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Zondag 8 jan. om 10.15 uur Hoogmis in de Paterskerk. Maandag 9 jan. om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 10 jan. om 18.30 alleen voor de alten. Woensdag 11 jan. om 18.30 uur alleen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen: alleen bij dhr. Buys (tel 81091) tussen 17.45 en 18.00 uur. Graag alvast noteren: op woensdag 25 januari a.s. om 20.30 uur vindt in de Galmhut de jaarlijkse ouderavond plaats. Donderdag 5 januari hebben we onze eerste repetitie in het nieuwe jaar in het Pelgrimshuis, aanvang 20.00 uur precies. Op 8 jan. is er nog barakken. Nooit gedaan? Kom dan naar Pietje (Pelgrimshuis). Opruimploeg voor de maand januari: Liesbeth Hermsen, Ger Hermsen sr. en Ger Hermsen jr. Voor afmeldingen: Marian van Os, tel 04781-2003 of Leo van Dijck tel 04780-87663. Voor opleidingen; Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene info: Geert Mul ders, tel. 04782-830. Secretariaat: Marian v.d. Woude, tel. 04782-801. Gem. zangvereniging a.s. Zondag 8 januari hoeven wij niet te zingen in de kerk. 13 Februari hebben wij onze ledenvergadering, noteer deze datum vast! Elke woensdag van 6-7 uur repetitie in de Kemphaan op 't Kennedyplein - waar ook nieuwe leden zich kunnen melden. U kunt zich ook als nieuw lid opgeven bij mevr. v. Meijel tel. 82133 of bij mevr. v.d. Ven tel. 81317. Hallo Jeugdnatuurwachters, op de allereerste plaats wenst het bestuur van de jeugdnatuurwacht Venray jullie allemaal een voorspoedig 1989. We hopen, dat we samen in het komende jaar weer veel goeds kunnen doen in en met onze natuur, zoals onze doelstelling is. Dit kan natuur lijk alleen, als jullie allemaal meedoen met de akties en als we daarbij worden geholpen door de leerkrachten of kontakt-personen op de scholen; maar daaraan twijfelen we niet. Dan nog even een nabeschouwing van de puzzelwandel tocht op 2e kerstdag; ruim 500 wandelaars hebben weer kunnen genieten van een mooie tocht, waarbij het weer uitstekend mee werkte. De vragen waren niet al te moeilijk, zodat vrijwel iedereen de maximale 3 stempels kreeg. Tot de volgende keer. Vrijdag 6 en 13 januari; Repetitie kinderkoor 16.00-16.45 uur. Repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Zaterdag 14 januari: we zingen om 19.00 uur de mis in de Vredeskerk. Er staan weer een aantal nieuwe liedjes op het programma. Ook komt er weer zo snel mogelijk een nieuwe koorbrief met het programma tot de zomervakantie. Noteer vast 14 ja nuari. En morgen is er weer repetitie. Circus Mök De voorstelling vindt plaats op 18 januari 1989, aanvang 20.11 in de Schouwburg. Kienen Kienen op 10 jan. in zaal In den Engel, aanvang 14.00 uur. Er zal gekiend worden volgens de door u naar voren gebrachte wensen. De prijzen zullen dan ook erg interessant zijn. Het bezoekersaantal is nog steeds stijgend. De laatste keer waren we met ongeveer 80 mensen. Wij streven nu naar zo'n 100 personen. Carnavalsavond Na een afwezigheid van enkele jaren zijn wij erin geslaagd een carnavalsavond te organiseren. En wat voor carnavalsavond! Aan alle wensen van de ouderen zijn wij tegemoet gekomen. Allereerst de muziek - zeker niet te hard, deze zal worden verzorgd door de accordeola's o.l.v. dhr. C. Reinders. Een echte Spaanse dans groep zal haar niet geringe danscapa- citeiten demonstreren in een wervelende show o.l.v. Victoria Rosales. De aanwezigheid van door luchtige gezelschappen van zowel de Piëlhaas, de Krussze als 't Schutters veld en dat o.l.v. ceremoniemeester en Grootvorst Geert Mulder is een garantie voor een prettige avond. Verder komen nog diverse verras singen zoals de liedjeszangers etc. Deze avond zal plaatsvinden in Den Engel op dinsdagavond 24 jan. a.s. om 20.11 uur. De muziek stopt om ongeveer 11 uur. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Deze avond mag u niet missen. De entree voor deze avond is 2,--. P.S. Hebt u het enquêteformulier inzake activiteiten al ingevuld? Doe dit vandaag nog. Vrijdag 6 januari 18.00-22.00 uur Zaterdag 7 januari 13.00-17.00 uur Zondag 8 januari 11.00-17.00 uur Grubbenvorst ,,'t Haeren" mooi kleingoed en meubelen tegen betaalbare prijzen!!! RODE KRUIS KOLONNE Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Rode Kruis Kolonne-Venray kon de kolonnecommandant Drs. J. de Vocht zijn grote tevredenheid uitspreken over het afgelopen jaar. Een jaar, dat gekenmerkt werd door een flink aantal hoogtepunten; - de groots opgezette rampoefen ing bij de Kruuze samen met brandweer en gemeentepolitie en de kolonnes uit Bergen-Cuyck en Nij megen; - De boottocht met de Prins Maurits voor ouderen en hulpbehoe venden; - De opbouw van de nieuwe auto, die in samenwerking met de Invali- denbond Venray van de PCV kon worden overgenomen; - De vele inzetten bij sportwed strijden. Tijdens de feestelijke avond, verzorgd door mevr. M. Achten en dhr. M. van Rijt, in de Rode Kruis kelder, kwamen uiteraard nog vele andere zaken aan de orde zoals, - De compleet nieuwe uniforme ring voor alle vrijwilligers. - De afsluiting van de GOR-cursus waarvoor alle kandidaten slaagden. - Het behalen van het kaderdiplo ma door mevr. Gerda Wolters en dhr. Peter Pouwels. - De uitbreiding van de staf door de komst van mevr. H. van Rossum, die speciaal het onderdeel opleiding voor haar rekening zal nemen. Voor het jaar 1989 staan er weer veel punten op het activiteitensche ma. Via herhalingslessen en oefe ningen zal de theoretische als de praktische kennis en kunde gehand haafd blijven. Door het grote aantal inzetten is er nog veel ruimte binnen de collone voor nieuwe leden. Vrijwilligers met interesse kunnen contact opnemen met J. Cuppen, Venray, 87315. Van november 1988 t/m februari 1989 schenkt de Amnesty extra veel aandacht aan schendingen van mensenrechten in Turkye. Ook de Amnesty-groep Venray doet mee met deze Turkye-aktie. Het regelmatig voorkomen van martelingen is een van de redenen waarom Amnesty bezorgd is. De organisatie is van mening dat iedere politieke gevangene in Turkye gevaar loopt te worden gemarteld. Dit concludeert zij uit het grote aantal berichten over martelingen dat zij ontvangen heeft. Alleen al in 1987 stierven minstens 17 mensen tijdens hun gevangenschap vermoedelijk als gevolg van martelingen. Martelen komt voor tijdens de eerste verhoren op politiebureau's terwijl de gevangenen het bezoek van familieleden of advocaten wordt ontzegd. Sinds september 1988 heeft Am nesty een groeiend aantal berichten ontvangen over marteling en mishan deling van politieke gevangenen in Turkse gevangenissen, hetgeen in sommige gevallen ernstige verwon dingen tot gevolg had. Dikwijls wordt de noodzakelijke medische verzorging geweigerd. Ook vandaag worden in Turkye misschien mensen gemarteld en mishandeld of sterven zelfs aan de gevolgen hiervan! Amnesty bericht hier niet over om sensatie op te wekken, maar om mensen te activeren om hun afschuw hierover uit te spreken. Wellicht zal dan eens een eind komen aan dergelijke schendingen van mensen rechten en ook u kunt hieraan meewerken door op de stand van de Amnesty-groep Venray op 21 januari een voorbedrukte kaart te kopen en die te versturen naar de autoriteiten van Turkye. Wanneer u dit doet, vraagt u om de naleving van zowel de Turkse grondwet als van de interna tionale verdragen tegen marteling, die Turkye bekrachtigd heeft. Deze verbieden marteling en mishandeling van gevangenen. Voor meer inlich tingen over deze Turkye-aktie en over het werk van Amnesty International kunt u bellen naar: Carola Hoede- maékers, tel. 84479 Met voor u allen als eerste wens een gelukkig en gezond 1989 opent het huisvrouwenkontakt ook dit jaar zijn deuren en biedt u gewoonte getrouw een gevariëerd programma, dat voor ieder wat wils bevat. Zo starten we op 10 januari, dus a.s. dinsdag, met een informatie- ochtend over brandpreventie en wat te doen bij brand. Dit onderwerp behoeft verder weinig toelichting, daar iedereen wellicht het nut van een dergelijk voorlichtingsprogramma in ziet. Het verdere overzicht van ons seizoen ziet er als volgt uit: 24 jan. bezoek aan gemeentelijk archief. 14 feb. feest! 28 feb. zelf kaas maken. 14 mrt. voorlichtingsochtend over incest. 04 apr. excursie naar La Plaza. 18 apr. verkeersvoorlichting. 02 mei bak met ons mee! Bovendien organiseren we op 16 febr., dus op een donderdagochtend, een informatieochtend over politiek. Zoals u ziet vinden alle andere programma's plaats op dinsdagen en wel 's ochtends van 09.00 tot 11.15 uur in of vanaf wijkcentrum de Kiosk. Deelname kost 2,75 incl. 1 kop koffie en er is een crèche aanwezig. Voor verdere informatie kunt u bellen naar Lenie Gosling 81059 of Ria v. Brederode 87042. Tot slot herinneren we u er nogmaals aan, dat iedereen welkom is. We hopen u dan ook allen op een of meerdere ochtenden te mogen begroeten. uw weekblad Prógramma: Zaterdag: 20.30 uur Gezellige- dansavond. Zondag: 19.30 Kieken t.b.v. het wijkcentrum. 18.30 zaal open. Maandag: 20.00 uur Sjoelen o.l.v. Harry Scheepers. Dinsdag: 09.00 uur en 10.30 uur Volksdansen o.l.v. Ans. 20.00 uur L.V.B.-avond. 20.00 Grimeercursus. Woensdag: 14.00 uur Jeugdwerk. Behang versieren. 21.00 uur Volks dansen o.l.v. Nellie. Er zijn nog énkele plaatsen vrij. Aanmelden 20.45 uur. 22.00 uur nog een gezellig uurtje vertoeven. Tot ziens in wijkcentrum „Den Hoender". Informatie en voorlichting vormen een belangrijk bestanddeel van het service pakket van de FNV. In folders, brochures, boeken en nota's staat hoe de FNV over allerlei zaken denkt. Maar, er wordt ook uitgelegd hoe bepaalde zaken in elkaar steken. Dat kan variëren van handige instructieve gidsen over belastingaan gifte of het aanvragen van een studiebeurs tot en met stijlvol uitgevoerde boekjes over de werking van beelschermen of de geschiedenis van de vakbeweging. Iedereen kan dergelijke uitgaven bestellen. Sommigen zijn gratis, voor andere wordt een tegemoetkoming gevraagd. Als dat het geval is, krijgen FNV-leden belangrijke kortingen. Hoe komt u aan de weet welke onderwerpen de FNV heeft gepubli ceerd. Heel simpel, u schrijft een briefje naar FNV/centraal magazijn, Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam met het verzoek om de uitgavenlijst FNV. Daarin treft u meer dan 180 titels aan van voorradig informatie materiaal, als ook een overzicht van gratis promotiemateriaal. Vraag 'm aan. Bellen kan ook 020-5110777 toestel 398. FNV INFO TEAM Ook in 1989 gaan we weer verder met het info werk. Elke donderdag vanaf 19.00 uur hebben we zitting, bij voorkeur volgens afspraak, maar ook vrije inloop is mogelijk, men dient er wel rekening mee te houden, dat gemaakte afspraken voorgaan. Waar we zitten is ondertussen wel bekend, wijkcentrum „De Kiosk", in 't Brukske. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 04780-87933 voor het telefonisch vragen om inlicht ingen kunt u terecht van maandag t/m woensdag en op vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur op telefoon 04780-87312 of 89043 of 87933. Afslankcursus Eind januari gaat zowel in Venray als in Wanssum een cursus „Samen stap voor stap afslanken" van start. Deze cursus wordt georganiseerd door de dienst voedingsvoorlichting en dieetadvisering van de Provinciale Vereniging Het Limburgse Groene Kruis. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers stapsgewijs informatie over gezonde voeding. Met behulp van deze informatie leren de cursisten op verantwoorde wijze af te vallen en daarna zelf op het gewenste gewicht te blijven. Daartoe krijgen zij elke week opdrachten die aan een bewustwording van het eetgedrag bijdragen en een verantwoorde voedselkeuze bevorderen. Deze cursus bestaat uit 15 weke lijkse bijeenkomsten en wordt gege- van aan groepen van minimaal 15 en maximaal 20 personen. De cursus ziet er als volgt uit: - 1 kennismakingsbijeenkomst - 8 bijeenkomsten o.l.v. een diëtist over gezond eetgedrag. - 5 bijeenkomsten o.l.v. een docent voedselbereiding. - 1 bijeenkomst betet bewegen. In Venray wrodt deze cursus s'avonds gegeven en in Wanssum s'morgens. Opgeven: Wanneer u aan deze cursus wilt deelnemen, dient u zich voor 9 januari a.s. aan te melden bij het groene kruis. Bergweg 4, tel. 04780-81269. Voor de leden van het CDA afdeling Venray wordt op 10 januari 1989 een discussie gestart over milieubeleid. Het milieubeleid staat op dit moment sterk in de aandacht. Niet alleen politici, maar ook bij burgers en maatschappelijke organi saties. Het CDA benadert het milieubeleid vanuit het rentmeester schap. Het milieu kan worden beschouwd als een van vorige generaties verworven erfenis, die wij lenen van en beheren voor de volgende generaties. Daarom is milieubeleid ook bij uitstek een christen-democra tisch beleidsthema. De uitkomsten van deze discussie zullen worden vastgelegd op de voorjaarspartijraad van 27 mei 1989. Graag nodigen wij CDA leden uit deel te nemen aan deze discussie. Verdere informatie bij het secreta riaat van de afdeling: De Hoef 11, Leunen. 9 en 10 jan. figuurzagen. 11 jan. maken van een kruidente- gel. Overige aktiviteiten. Elke dinsdagmiddag: dansen voor ouderen (50 aanvang 14.00 uur, plaats wijkcentrum 't Schöpke. De vergadering van de wijkvereni ging Veltum kon op 3 jan j.l. niet doorgaan. Deze vergadering is daar om verschoven naar 10 jan. a.s. aanvang 20.30 in het wijkcentrum. ASSURANTIËN telefoon 047H0-87575 Op zaterdag 7 jan vindt de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats op het veld bij wijkcentrum ,,'t Stekske". De bomen kunnen tussen 14.30 en 16.30 ingeleverd worden. De verbranding zelf vindt plaats om 17.00 uur. Dinsdag 10 jan. start de nieuwe kaartcompetitie. Deze duurt tot en met 4 april. Men kan ook vrij kaarten en biljarten. De avonden beginnen om 20.00 uur. Ben jij een meisje van 12 t/m 15 jaar, kom dan op woensdag 11 jan. om 19.00 uur naar 't Stekske. Want daar start de meidengroep „Fantasy Girls" weer met een nieuw program ma. Kosten 2,- per avond. Zaterdag 28 jan. groot karnavals- bal met live muziek. Woensdag 1 feb. jaarvergadering, van de wijkvereniging. Tevens komen wij in de maand jan. bij u aan de deur voor de contributie. Bent u nog geen lid, maar wilt u dit wel worden, neem dan contact op met het secretariaat, Knopkruid 55, tel 10328. a.s. Dinsdag 10 jan. jaarvergade ring en bestuursverkiezing. U kunt zich kandidaat stellen tot aan het begin van de vergadering. Het is in het belang van de vereniging om het bestuur met 2 personen uit te breiden. Aarzel niet maar probeer het eens. Na het voorlezen van de jaarstukken en de bestuursverkiezing zal de firma Verstaveren uit Leunen een demon stratie verzorgen over het optimaal gebruiken van de magnetron. Er zal het een en ander in klaar gemaakt worden. Aanvang 19.30 uur in wijkgebouw. Den Hoender, Ursula- straat. We beginnen iets eerder vanwege de jaarvergadering. Postzegelverzamelaars kunnen hun hart ophalen op zondag 8 januari a.s. Dan organiseert de Venrayse postzegelvereniging vanaf 10.00 uur tot ongeveer 13100 uur in samen werking met de' vereniging „De Verzamelaar" een ruilmorgen in wijkgebouw De Kiosk in het Brukske in Venray. In verband met carnaval vindt de ruilmorgen in februari niet op de eerste zondag van de maand, maar op 12 febr. plaats. Tot ziens in de Kiosk op 8 jan en 12 feb. Vorige week woensdag vond voor dhr. Leenders uit de Pr. Bernhard- straat een bijzondere ontmoeting plaats. Na 11 jaar zag hij zijn zuster Nellie weer terug. Afgelopen zaterdag, tijdens het tv-programma „Stralend Weerzien" van de NCRV, waren miljoenen Nederlanders getuigen van deze ont moeting. Terwijl de meeste mensen die in dit programma elkaar weerzagen, dit via een sateliet-verbinding deden, was het weerzien van dhr. Leenders van geheel andere aard. Samen met zijn broer Anton was Lou Leenders in alle stilte naar Australië gereisd. Zo In de rondvraag van de commissie voor openbare werken, kreeg wet houder Claessens een paar klachten op zijn bord gedeponeerd. Hij vond die niet allemaal terecht, want verschillende onderwerpen waren niet ter competentie van de gemeente: eerder nog van particulier of zakelijk initiatief. Maar voor zover de gemeente bij deze klachten kon bemiddelen, zou men dat zeker niet laten - aldus wethouder Claessens in de eerste vergadering van het nieuwe jaar. En hier zijn die klachten: - De busverbinding tussen Cen trum en Station Oostrum laat te wensen over. De reizigers komen dikwijls of te laat op het Station aan en missen de trein. Ook zouden de bussen aan het station niet lang genoeg wachten om de treinreizigers op te pikken... Kortom: de bus dienstregeling is duidelijk te krap in tijd, zodat bij de geringste stagnatie onderweg, de bus te laat arriveert. - De knipperlichten bij de NS- spoorweg-overgang Witte Vennen- Oirloseweg blijven te lang op rood staan; dikwijls moet de trein nog van het station vertrekken als de rode lichten al branden. Drie tot vier minuten wachten bij die overweg is geen uitzondering. - De glascontainers zijn dikwijls propvol, met het gevolg dat het publiek het glaswerk maar op de grond gooit. Vooral met de afg/fopen feestdagen was dat schering en inslag. Met name werd genoemd de glas container op het parkeerterrein bij Albert Heijn. Het gevaar is niet denkbeeldig dat op zo'n plaatsen uit baldadigheid met lege flessen wordt gegooid - met alle gevolgen van dien. De glasfabrikanten weten toch ook wel, dat er eind december meer lege flessen ingeleverd worden... - De glascontainer bij Het Schut tersveld, aan de Hoenderstraat, staat half op 't trottoir- half in het plantsoen. Een betere plaats (dus beter bereikbaar) wordt van harte aanbevolen.. geheim was dat gehouden, dat zelfs zijn eigen kinderen hiervan niets wisten. Deze werden zaterdaemiddae. enige uren voor de uitzending van een en ander op de hoogte gesteld. Dhr. Leenders was al een week voor de opriames in Australië aangekomen, een reis die geheel door de NCRV verzorgd was. De eerste week in Australië moest hij samen met z'n broer in een soort ballingschap doorbrengen. Hij mocht het hotel niet verlaten, omdat het risico, dat hij zijn zuster zou ontmoeten, te groot was. Pas na die ontmoeting kregen hij en z'n broer weer normale bewegingsvrijheid. De wens tot dit weerzien, lag bii de zuster van dhr. Leenders. Door 'n mindere goede gezondheid zag zij geen kans nog 'ns terug naar Nederland te komen. Eind november werd dhr. Leenders door de NCRV benaderd om samen met zijn broer Anton naar Australië te gaan. Een reis die 2\A week zou gaan duren. Rond de Sinterklaas was alles geregeld. Dhr. en mevr. Leenders zouden VA week vakantie nemen, ergens in Twente. De kinderen kregen alleen 'n telefoonnummer. En zo vertrok Lou Leenders naar Australië, zijn vrouw Gonnie in Nederland achterlatend. Deze was natuurlijk wel aanwezig tijdens de opnamens in Hilversum. Zaterdag zullen zij na twee weken weer herenigd worden. "U bent niet erg in sinterklaasstemming", zei de politierechter gisteren tegen de opvliegende opperman, die een zwarte opperknecht van Sint Nicolaas een opla waai had gegeven. "Ik was anders in een opperbeste stemming", bromde de verdachte, die z'n oudste plunje had aangedaan om de boete zo laag mogelijk te houden. "In een oppermachtige stemming" dacht de officier. "Mot ie maar met z'n zwarte toet van m'n wijf afblijven" klonk het. "Bent u tegen zwarte toeten?" informeerde de rechter. "Ik ben tegen zoentoeten, in alle kleuren". "Dan houdt u zeker ook niet van Sinterklaas?" "Nee, die kietelt me ook teveel". Dat kietelen sloeg op één bepaalde Sint. die zich bepaald niet als goedheiligman had gedragen in zijn allernaaste omgeving, maar desondanks vermomd als Spaanse bisschop zijn intrede wenste te doen in zijn woonplaats. Het ontvangst comité had evenwel heel andere plannen voor de traditionele intocht. Toen deze plannen de minder goede kindervriend bereikten, besloot deze het plaatselijke comité vóór te zijn. Hij huurde de mooiste kostuums, liet zijn komst in het plaatselijk nieuwsblad aankondigen en verscheen in levenden lijve in de dorpsstraten. Maar daar verschenen ook de mannen van het ontvangstcomité met minder vrien delijke gezichten, onder leiding van de opperman als opperhoofd. De schijnheilige poogde deze potige lieden een slag voor te blijven door hun vrouwen en kinderen te paaien met gulle gaven uit de meegetorste zakken. Zo trad hij minzaam knikkend binnen bij de echtgenote van de verdachtestreelde haar onder de kin en deelde schouderklopjes en pepernoten uit onder haar nakomelingen. Met al die kinderen er bij, dorsten de feestcommissieleden Sint geen pak voor zijn broek te geven. Maar toen de aanwezige zwarte Piet in overmoedige vrijmoe digheid een gewollenwambuiste arm om des oppermans wettige gade sloeg en haar met zijn geverfde rode lippen raakte, sloeg de oppositie toe. Onder opperbevel van de opruiende opperman werd er opruiming gehouden onder de kinder vrienden. Sints opperkamerknecht liep opvallende witte en blauwe plekken op temidden van zijn chocoladelaag. Zijn schijnheilige meester vluchtte met zijn baard in de hand en met opgetrokken rokken over een ligusterhaag naar zijn residentie. "Het misselijkst vind ik nog, dat het paard een schop kreeg", zei de politierechter. "Waf kon het beest er aan doen?" "Daar kwam die op", onthulde de verdachte. "Zo, dus als iemand een verkeersfout maakt, moet de politie z'n fiets of z'n auto maar een schop geven...". Het ontvangstcomité had uit de opbrengst van de sinterklaascollecte een advocaat bekostigd, die nu kwam pleiten over een 'beweeglijke natuur' met een goedaardig karakter, die al zwaar geboet had door de dokter voor de Piet en de dierenarts voor het paard te betalen. De officier vertaalde beweeglijkheid met agressie, een goedaardig karakter met achterbakse dictatoriale neigingen en eiste 1250,- boete of vijf dagen. "Ken ik dan misschien met de vakantie zitten?" opperde de opperman. "Waarom?" vroegen de magistraten. "Da's rustiger. Heb ik die klieren van kinderen niet om me heen jengelen".

Peel en Maas | 1989 | | pagina 13