Kerkelijke Diensten OUDE FOTO'S W^" @u®r©@ PEEL EN MAAS Heel de kerk Heel de wereld ZIEKENOMROEP Programma van de Venrayse Omroep Stichting PARFUMERIE BYOUX SALON DE BEAUTE ZONNEKUREN $choo!Joie (jtyflcten anno *1^31 GROTE KERK Zaterdag; 19.00 Nederlandse Hoog mis int. Frans de Vocht Hendrica Reijnders-Philipsen, zoon Harrie en dochter Coby overl. ouders Baken-v. Rhee Harrie Peeters (buurt) Koos Ber- tïjn. Zondag: 2e zondag van de Advent 8.00 Leesmis int. overl. parochianen; 9.30 Gregoriaanse hoogmis int Wilhel mus Janssen Antoon Leonard Janssen Anna en Sjang Zeegers Henri Coen- ders; 11.00 Nederlandse Hoogmis, int. Peter Johan Aben en Maria Louisa Fleurkens Jeanette Tillemans-Jansen Ben Schim van der Loeff (KB). Maandag; 9.00 oude stichtingen ou ders Hendricx-Poels en fam. 19.00 ou-^ ders Janssen-Verdellen Christina Ver-' meulen Albers. Dinsdag: 9.00 Mathieu Arts overl. fam. Backus-Thuijls: 19.00 Jacobus v. Beesel, echtgenote en overl. kinderen, ouders Laurensse-Maassen en fam. jrd. Hubert Steeghs Ben Geurts, overl. ouders en fam. Woensdag; 9.00 bijzondere intentie (Vr); 19.00 Jan Kersten, oma en ouders v. Dommelen Petronella Janssen en zoon Frits. Donderdag 9.00 echtpaar Hermans-v. Maaren bijzondere intentie. Vrijdag: H. Lucia maagd en martela res: 9.00 Piet en Mina Kersten-v. Bracht; 19.00 Antoon v. Osch Fam. Muysers-v.d. Sterren Grad Goumans en Anna Smits-Leijssen Zaterdag H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar; 9.00 ouders Neeteson-Custers; 19.00 Grad Gou mans Sjang Janssen en zonen Pierre en Sjraar Ben Schim v.d. Loeff (buurt) Sraar Maas (Buurt) Teng Willemsen. Akolieten Zaterdag: 19.00 Leon Stoffels, lezer T. Verbeek, Zondag 8.00 Rob en Bart Derkx: L. Truyen; 9.30 Pascal en Mai- kel Brons; 11.00 Fieke Schwachöfer en Petra Berkers, lezer G. de Groot. Misdienaars Maandag en dinsdag: 19.00 Maikel Brons. Woensdag en vrijdag: 19.00 Bart Derkx KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag 18.30 uur Eucharistieviering met volkszang. Int. A. Hendriks, G. Burgers, voor overl. broer, voorganger: P. Hendriks, lector Els Wittebols, mis dienaars Bas Dirkx en Gert-Jan Wismans. Kollekte voor Solidaridad. Zondag 2e zondag van de Advent 9.30 uur Eucharistieviering met koor-en volkszang Voorganger: P. Hendriks, lector Hennie Brouwer. Kollekte voor Solidaridad. Door de week om 18.30 uur maandag en woensdag eucharistieviering, dinsdag en donderdag: woord- en communie dienst. Donderdag 12 december 16.00 werkgroep themadienst. PATERSKERK Tweede zondag van de Advent: H. Missen: 9.00; 10.15 hoogmis gezongen door Crescendo; 11.45; 18.00 avond mis. ESTEE LAUDER'S NIEUWE SOFT FINISH EYESHADOW VOOR EEN VOLMAAKTE OOG MAKE-UP Estée Lauder, kleurenexpert bij uit stek, heeft weer voor nieuws gezorgd. Zij creëerde een collectie oogschaduw in schitterende kleuren en in een formule, waarbij poeder en olie op een geheel nieuwe manier gemengd werden. Een zijdezacht, makkelijk aan te brengen produkt dat niet van kleur verandert op de ogen zodat U gedurende de gehele dag verzekerd bent van een verzorgde oog make-up. De kleuren uit deze nieuwe collectie zijn zo levendig, dat zij uit het doosje lijken te springen. Variërend van ele gant neutraal naar romantisch pastel en helder flonkerend: stuk voor stuk ju weeltjes. Een mooie oog make-up aanbrengen is met deze oogschaduw eenvoudiger dan ooit. Indien U meerdere kleuren ge- W&'f Vrijdag: 19.00 avondmis om Gods ze gen te vragen over de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 17.00 gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis. Misintenties Zaterdag: 18.30 overl. fam. Janssen- Krijns overl. ouders Manders-Hüpen Teng Stevens Helm Cuppen. Zondag: 9.00 Sybilla Fleurkens-Op het Broek, echtgenoot en zoon uit dankbaarheid; 10.15 voor de parochie Piet en Theo Linders; 11.45 overl. fam. van Zwamen-Dommeck; 18.00 uit dankbaarheid. Maandag: 8.00 familie Peters-Arts; 19.00 overl. ouders Aarts-Jacobs Mar- tien Stoks (Buurt). Dinsdag: 8.00 overl. fam Ewals-v. Osch; 19.00 Wim v.d. Munckhof en overl. fam. Truus Wijnhoven. Woensdag:: 8.00 overl. ouders Bamhoorn-v. Houdt overl. fam. Spee-Arts; 19.00 Antoon Luijpers Drika Arts (fam. Fleurkens). Donderdag: 8.00 overl. echtpaar Ger- rits-Hermans; 19.00 Helena Holthuis overl echtpaar Hermans-v. Maren. Vrijdag: 8.00 overl. ouders Akkermans-Timmermans; 19.00 ge zinsmis; Jose Rutten-Kusters (buurt) Sraar Maas. Zaterdag: 8.00 Antoinette Elsevier en Eva Rojer. Akolieten en Misdienaars Zaterdag: 18.30 Pepijn Dobbelaar. Zondag: 9.00 Leo en Johan Pouwels; 10.15 Tonny Vermeulen; 11.45 martijn Smelt; 18.00 Per lenssen. Dinsdag en donderdag: 19.00 Rene Jansbeken. PAROCHIE H. FRANCISCUS VAN ASSISIË BRUKSKE Zondag: 19.00 H. Mis tot zekere in tentie. Zondag: Tweede zondag van de Ad vent 10.00 Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie; uit dankbaarheid voor een goede moe der. Deze hoogmis wordt gezongen door ons Gem. kerk. Zangkoor. De kin dercrèche zal worden verzorgd door El len Gerrets. Maandag; 19.00 H. Mis om Gods ze gen te vragen over een familie. Dinsdag: 8.30 geen H. Mis 19.00 H. Mis voor de overledenen van onze paro chie. Woensdag 18.40 rozenkrans; 19.00 H. Mis voor overl. mevr. de Graaff. Donderdag: 8.30 H. Mis voor overl. hr. Jos Janssen. Vrijdag Gedachtenis v.d. H. Lucia, maagd en martelares; 19.00 H. Mis voor priesterroepingen. Mededelingen Biechtgelegenheid zaterdag 7 decem ber van 18.00 tot 18.30. Lektoren: zaterdag 19.00 Zr. Servaas. Zondag 10.00 dhr. Klaassen Huwelijksafkondiging: Lambert Duyf en Chantal van Hoek, tamboe rijnstraat 4. Overleden: 28 november dhr. Stef Hendriks, Klarinetstraat 36 moge hij rusten in Vrede. Gezinsbijdrage: Ned. Kredietbank Venray rek.nr. 23.18.08.461. of giro 2552386 t.n.v. kerkbestuur Brukske inz. gezinsbijdrage, Marimabastraat 26. bruikt, vloeien de tinten als het ware in elkaar over en het resultaat is oogver blindend. U heeft de keuze uit 10 dubbele tinten in één doosje en 8 enkele tinten. Velen van u zullen denken: ,,Ja, dat lijkt mij ook wel prachtig, maar dat lukt mij nooit!". Voor deze dames wijs ik graag nog een keer op de mogelijkheid van een make-up les, die U door parfumerie COCON wordt geboden. Zo'n les kunt U alléén nemen, of samen met een vriendin. In het eerste geval kost zo'n les ƒ20,- en in het andere geval ƒ17,50 per persoon. SINTERKLAAS ontdekte dit jaar zelfs de mogelijkheid om zo'n make-up les kado te doen. Een leuk en origineel idee. En het toont tevens weer eens aan dat zelfs de celibataire Sint een mooie en goed ver zorgde vrouw weet te waarderen. Foto: ESTÈE LAUDER Mag ik allen die een jaarbijdrage heb ben toegezegd, vragen deze voor het eind van het jaar te voldoen. Hartelijk dank! ook als u nog nooit hebt meege daan, stort uw bijdrage, het is van harte welkom. Om over na te denken: Laat ons., diep in ons hart overdenken hoe opp een geheimnisvolle wijze kleine dingen in deze wereld verbonden zijn met gro te; hoe enkele ogenblikken, goed ge bruikt over verwaarloosd, de redding betekenen of de ondergang van zeer grote belangen. VREDESKERK Zaterdag: 18.00-18.45 gelegenheid tot biechten (P); 19.00 voor avondmis voor de tweede zondag van de Add vent. H. Mis met samenzang, voor Harry van Geffen Toos Lamers-jacobs (Coll) Riek v. Soest (Coll) overl. Thijs Arts en overleden zoon Jeu Tony v.d. Burgt- Flinsenberg (Coll) voor Peter Pelzer en schoondochter Jo. Bijzondere int. ter ere van St. Jozef. Bijzondere int.ter ere van de H. Antonius. Zondag tweede zondag van de ad vent: 8.30 Voor het geestelijk en tijde lijk welzijn van de parochie; voor Ger- truda Smits-van den Hoogen (Coll). 10.00 Hoogmis voor overleden ouders van Rossum-Janssen. Voor Tonny Dommeck-van Kruys. (Coll) Gerard Bouten; 11.30 voor overl. Herman en Lies Gerrits-Hermans en overl. ouders Wim Nieuwkamp Jan Tagage voor een bijzonderen intentie (H); 18.30 voor Martinus Pontman voor alle overle den gelovigen (Allerzielencollecte). Maandag: 8.00 voor priesterroepin gen tot het religieuze leven; 19.00 voor tony v.d. Burgt-Flinsenberg (Buurt). Dinsdag: 8.00 voor overleden ouders Creemers-v. Bree 15.00 Gelegenheid tot het bidden van het rozenhoedje: 19.00 voor overl. fam,. Gommans-Bouten Woensdag: Gedachtenis van Paus Damasus 8.00 ter ere v. St. Joseph, voor overl fam. Drabbels, 19.00 voor Gerard Bouten (Coll). Donderdag: 8.00 voor de gezinnen van de parochie; 11.00 huwelijksinzege ning van het bruidspaar Arlette Kruys- sen en Jan van Goch in de kapel van Veltum; 19.00 ter ere van het H. Sacra ment. Vrijdag: gedachtenis van de H. Lucia maagd en martelares 8.00 voor de ver volgde Christenen; 19.00 jaargetijde voor Harrie Kusters. Zaterdag: gedachtenis van de H. Jo hannes van het Kruis. 8.00 tot dank baarheid voor een intentie. Mededelingen In dit weekend is er in onze kerk een kerstgroepen tentoonstelling georgani seerd door enkele kunstzinnige Venray- se dames, u kunt deze groepen bezichti gen in de kerk zaterdag 7 decemnber van 18.00 tot 20.00 uur en zondag 8 de cember van 8.00 uur tot na de H. Mis van 18.30 uur. Wij kunnen U verzeke ren dat het de moeite waard is. Zaterdag is er weer volkszang. Goed zingen is dubbel bidden. Acolythen en Misdienaars Zondag 8.30 Oscar Geurts: 10.00 John Dommeck. Jos Verstegen en Jos Comejo; 11.30 Gunther Stamper; 18.30 Theo Krouwel. Maandag tot en met woensdag 8.00 uur Anjo Coppens; 19.00 uur Rob Coppus. Donderdag tot en met zataerdag 8.00 uur Berend Boersma; 19.00 uur Juan Lopez. PROTESTANTE KERKEN- GEMEENSCHAP VENRAY E.O. Op de 2e adventzondag 8 december a.s wordt er een dienst gehouden in „Den Hoebert", Westsingel 1 Venray, waarin Ds. H.J.C. van Es de voorgan ger is. Aanvangstijd is 10.00 uur. De koliek ten zijn bestemd voor de diakonie en Oec Arbeid. Tijdens de dienst is er kinderopvanag en wordt er kinderne- vendienst gehouden, na de dienst is er koffiedrinken. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 19.00 Overl. ouders Janssen- Peeters Piet Dupont, Sjang Joosten. Overl. ouders Achten-Verdijk. Zondag: 8.30 Lei Janssen 10.00 overl. ouders Camps-Wolters overl. ouders Hulsman-Janssen (Gem Koor). Maandag; 9.00 Jan Nooijen Dinsdag: 9.00 gest. jaard. Hubertus Janssen en Wilhelmina van Dijk. Woensdag 9.00 Tot intentie Vermeu- len-Moorrees. Donderdag 9.00 mevr. Rutten (Maas hees) Vrijdag 9.00 Piet Arts. Zaterdag 19.00 Gerrit Reintjes, jan Loonen, Sjang Joosten, Jeu Arts, Cor Aben, Antonia Linders-Hendriks. Misdienaarsbeurten Zaterdag: 19.00 Paul Bovendeerdt, Erwin Achten, Jos Wilms, Marco Arts. Zondag 8.30 Eduard Camps, Benoit van Osch, Marcel Nellen, Steijn Bus. 10.00 Esther Litjens, Noortje van Goch, Anita van Limbeek, Annemiek Raedts. Tweede zondag van de Advent: De boetepredikant St. Jan de Doper roept op tot bekering: anders denken, anders praten, anders doen. Het Rijk van God (en daar bouwen we nu, hier op aarde aan!) is niet gereserveerd voor een bepaalde groep van mensen. Daar is plaats voor iedereen; ook voor de mens, die zo vreemd doet. Trouwens de mens, die zo vreemd doet, kan ik best zelf zijn. Dat komt er van, als je jezelf niet laat kennen...! De bekering, die St. Jan van ons vraagt bestaat hierin dat wij brug gen van liefde slaan naar elkaar. Dan mogen we in hoop leven. PAROCHIE OIRLO Zaterdag: 16.00 Gez. H. Mis (jonge Garde koor) b.g.v. Ie H. Communie Maria Jansen; 19.00 Gez. H. Mis (da meskoor) Anna Steeghs-van Rijswijck ■(koll) Lei Ewals (koll) Wiel Baltissen (mnd) St. Gerlrudis Nelissen, Johanna Geurts en zoon Martien. Zondag: H. Mis voor de parochie. Deze week nog eens een schoolfoto. Gezien het grote aantal van 49 leerlin gen zal het hier wel gaan om enkele klas sen of de hele lagere school van Geijste- ren anno 1931. Op 2 na hebben we alle namen kun nen achterhalen. U vindt ze hieronder vermeld. Overigens is het aantal „oude foto's" dat de laatste weken bij ons bin nenkwam, zeer toegenomen. Duidelijk is daarbij, dat het thema oude schoolfo to's voorbij is. Het zijn vooral herinne ringsfoto's aan vroegere gebeurtenissen, die daarbij de hoofdtoon voeren. Wij hopen onze lezers daarmee - ook in het komende jaar - een plezier te doen. De schooljeugd van Geijsteren: 1. Meester Jans; 2. Toon Kunen; 3. Harrie Cuipers; 4. onbekend; 5. Frans Cuipers; 6. Teng Jacobs; 7. Sjef Kunen; 8. onbekend; 9. Marie Linders; 10. Ida Kunen; 11. Stien de Lauw; 12. Leen Reijnders; 13. Marie Reijnders; 14. An Verstegen; 15. Lies Brands; 16. Marie aan de Brug; 17. Drien de Lauw; 18. Marie Lommen; 19. Door Linders; 20. Juffr. v.d. Pas; 21. Anneke Ewals; 24. Isje Jans; 25. Betje Kunen; 26. Mieke Kunen; 27. Toon Jacobs; 28. Wim Klee- ven; 29. Piet Linders; 30. Thei Kupers; 31. Johan Achten; 32. Gerrit aan de Brug; 33. Sjef Kleeven; 34. Piet Lom men; 35. Sjef Linders; 36. To Jacobs; Helena van Dijck-Linders Gertru- •disstraat; 10.00 Hoogmis Handrie Custers (jrd) Mathieu van Rijswijck. Overl. ouders Holleman-Verwaay en Johan Verwaay. Overl. fam. Janssen- Jenniskens. Dinsdag: 8.00 H. Mis st. Antoon Rongen, Huberdina Houba, Pataer Hieronimus Rongen en Elizabeth Brtlncken. Woensdag: 8.00 H. Mis tot zekere in tentie. Donderdag: 8.00 h. Mis t.e.v. O.L. Vrouw tot zekere intentie. Vrijdag: 8.00 H. Mis voor het welzijn van de parochie. Zaterdag: 19.00 Gez. H. Mis (jonge Garde koor) Maria Versleijen-Joosten (koll) Handrie Custers (koll). Wiel Bal tissen (Koll) Truus Guffens-Swinkels (jrd). PAROCHIE CASTENRAY Zaterdag 19.00 v. Ger Janssen (coll.) en v. Piet Rambags. Zondag 8.00 v. Franciscus Weijs; 10.00 jrd. Jacobus Wismans en Petro- nelle Cleven. Dinsdag 19.00 jyd. overl. fam. Gellings-Verhoeven Woensdag 8.00 Dora Willemssen b.g.v. 83ste verjaardag tevens v. offe raars. Donderdag 19.00 Peter Johannes Maes (coll.) Vrijdag 8.00 t.e.v. O.L.Vr. v. Alt. Bijstand (offeraars). Misdienaars Zaterdag, dinsdag en woensdag: Ivan en Wouter. Zondag 8.00, donderdag en vrijdag: Martijn en Joris. Zondag 10.00 Marcel en Ronny. PAROCHIE LEUNEN Zaterdag: 19.00 lsm Theo Pouwels lsm Henricus Bom, echtgenote en Johanna Beclet, weekd. v. Jacob Reijnders (5) maandd. v. Harrie Reintjes, maandd. v. Henricus Leijssen. Zondag: 8.30 lsm. v. overl fam Leijssen-van der Wallen; 10.00 hgm als jrd. v. Jan Janssen, echtgenote en zoon Gerrit; 11.15 lsm v. Francisca Maas-van den Enden: lsm v. Hendrika Arts. Maandag: 8.30 lsm v. Johannes Loe- nen en Leida Loenen Poels. weekd. v. Teng Swinkels, maandd. v. overl. fam. Swinkels v. Rijswijck en kinderen. Dinsdag: 19.00 lsm v. Piet Janssen en Petronella Janssen-Martens en overl. fam Janssen-Martens Weekd. v. Jan Verheijen (6). Woensdag: 19.00 lsm v. Eduard en Stans Dietz (11) weekd. v. Bert Jennis- kens (overbroek) (6); maandd. v. Wil helmina Loonen, Antoon en Bernard Loonen, beide echtgenoten, en Johanna Verheijen Loonen. Donderdag: 19.00 lsm Teng Swinkels (vw de buurt) lsm Jan Verheijen (vw to neelvereniging) lsm v. Johannes Loenen en Leida Loenen Poels. Vrijdag: H. Lucia maagd en martela res 14.00 Huwelijksmis v. Johan Achten en Anneke Bont; 19.00 lsm v. Maria Loonen-Scheffers, gest. jrd. v. Jacoba Vogelsangs-Botden. Zaterdag: 19.00 lsm levenden en over leden leden Imkervereniging regio Ven ray; lsm v. Fer en Marie Lucassen; lsm voor Teng Manders en overl. fam. Vullings-Joosten; lsm v. Wilhelmus Claessens; weekd. v. Jacob Reijnders (6); maandd. v. Johanna Peeters- Raymakers; gest jrd. v. Pastoor Vorstermans. Atiolythen Zaterdag: 19.00 Sander Peeters en Peter Geurts; zondag 8.30 Roel Kersten en Mare Theunissen hgm 10.00 Geert Thijssen, Mark en Johan Hermans; 11.15 Martin en Tonny Heesen. Misdienaars: maandag t.m. vrijdag 19.00 Barry Willems en Robert Holtac- kers. Lektoren: zaterdag 19.00 J. Jennis- kens; zondag 8.30 Mevr. Weijs; 11.15 Mevr. v. Bavel. Huwelijksafk.: Johan Achten en An neke Bont (3e roep). EEN ABONNEMENT WAARD! 37. Marie Brands; 38. Drika aan de Brug; 39. Gerrit Achten; 40. Sraar Ku nen; 41. Wim Linders; 42. Wiel Reijn ders; 43. Wim Reijnders; 44. Wim Ja cobs; 45. Harrie Janssen; 46. Teng Ja cobs; 47. Toon Reijnders; 48. Marie Lommen; 49. Til Lommen; 50. Ciska Linders; 51. Trien aan de Brug. Ook deze foto kunt U desgewenst bij J. v.d. Putten, Westsingel 18, tel. 89803 nabestellen. RECTORAAT VEULEN Zaterdag 19.00 Hgm. zal. Piet Cleven en echtg. Jan v.d. Aker. Zondag 9.45 Hgm. zal. Piet Custers en echtg. overl. fam. v. Dongen- Frenken; 11.15 Hgm zal. handrie Reint jes en Anna Lemmen. Maandag 8.00 lsm. zal. Antoon Jans sen. Dinsdag 8.00 lsm. zal. Wilh. Fleurkens-Aarts en echtg. Woensdag 8.00 lsm. overl. ouders Loumans. Donderdag 8.00 lsm. zal. Wim v.d. Goor en kinderen. Vrijdag 8.00 lsm. zal. Hub Burgers. Zaterdag 19.00 Hgm. overl. fam. Staveren-Creemers en uit dank fam. Hagens. Acc. Chr. Dongen, G. Timmermans, J. Thissen. Misdienaars A. Reintjes, J. Dings, Hagens. RECTORAAT HEIDE Zaterdag 19.30 avondmis voor truus Gielens overl. ouders Gielens Staks overleden familieleden Achten-Cox Win, Swinkels. Zondag 8.00 H. Mis overl. familiele den Ewals-Fleuren; 10.00 Hoogmis overl. vader Jan Droesen. Akolieten: Edward Gielens en Jan van Dijck. Misdienaars van de week: Richard Lenssen en Jos Maas. Maandag 8.00 H. Mis t.z.i. Dinsdag 8.00 H. Mis t.z.i. Woensdag 8.00 H. Mis Harrie Rutten en levende en overleden familieleden. Donderdag 8.00 H. Mis overl. ouders Huisman-Paulus en overl. zoons. Vrijdag 8.00 H. Mis uit dankbaar heid. Zaterdag 19.30 Avondmis voor Har rie Willems Wim Swinkels overl. va der Jan Droesen. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag 19.00 H.M. Hubertus Koonings Jac. Claessens nms. broers en zusters Claessens maandd. Thei Janssen. Zondag 8.30 H.M. overl. fam. Arts- Heidens; 10.00 H.M. Jan Scholte overl. fam. Vink-Vervoort-Wilmsen; 11.30 jrgt. Gerrit Thoone. Maandag 19.00 H.M. voor Mevr. de Weert-de Swart H.M. mevr. Verstappen-Vervoort. Dinsdag 8.00 H. Mis t.e.v. St. Jozef. Woensdag 19.00 H. Mis voor Ma thieu Arts en overl. fam. maandd. mevr. Philipsen-Cremers Giel Trom melen. Donderdag 8.00 H.M. voor overl. ou ders Swinkels-v. Doren en overl. fam. Vrijdag 19.00 voor Thei Janssen. Zaterdag 19.00 maandd. Lei Thijssen Maandd. Grad Verheijen H.M. Jeanne v.d. Berg-Swinkels. Misdienaars Zaterdag 19.00 Roel Smits en Mark Reijnders. Zondag 8.30 Mark Derckx en Mike Kuunders; 10.00 Rob Gommans en Pe ter janssen; 11.30 Tjeerd en Rob Jennis- kens. Weekdagen: Mattie van Ass en Tom van Asten. Vrij: Rob Reijnders. PAROCHIE MERSELO Zaterdag 19.00 voor Henk van Mei- jel. Zondag, tweede zondag van Advent, 10.00 Jan Janssen; 11.30 Annie van Hoof-Gielen v.w. vrienden en vriendin nen. Maandag 8.30 Handrie Arts en Maria v.d. Bemt. Dinsdag 8.30 Fam. Hendrix-Pluk. Woensdag 19.00 Johan van Keyste- ren. Donderdag 8.30 J. v. Dijck- Hoedemakers M. van Dijck-Steegs en dochter To. Vrijdag 8.30 Antoon van Rijswijck. Misdienaars Zondag 10.00 en zaterdagavond: Jacqueline Willems en Nicole Troisfon- taine; 11.30 Wendy Poels en Ilse Mi- chels. Kollectanten Zaterdagavond J. v. Hoof Zondag 10.00 Teng Arts; 11.30 Teng Emonts. Kerk poetsen 12 december Mevr. Poels-Nooyen, Kleindorp en Mevr. v. Dijck, De Steeg 9. De voorbereiding op Kerstmis is aan de gang. Mogen we Christus echt wel kom heten in een wereld waar hij liever niet gezien wordt. Deze handelwijze heeft hij niet verdiend. Ons warm wel kom voor Hem, zal het een beetje ver goeden. RECTORAAT VREDEPEEL Zaterdag geen H. Mis. Zondag 10.00 H. Mis uit dankbaar heid bij gelegenheid van het afscheid van rector Liebregts. na de hoogmis ge legenheid tot afscheidnemen in de Klei ne Loef. Maandag 8.00 t.i.v. fam. v. Bakel. Dinsdag 8.00 voor overl. fam. Poels- Geurts en dochter. Woensdag 8.00 voor overl. fam. Poels-Duijkers. Donderdag 8.00 t.i.v. fam. Cornelis- sen-Hendriks. Vrijdag 8.00 t.i.v. M. Jansen. Zaterdag 19.00 t.i.v. fam. J. Peeters- Janssen. Misdienaars Angelique v. Asten en Renzo v. Duynhoven. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 19.00 avondmis v. Dora Verstegen-van Kempen (handwerk- kransje) en overl. fam. van Tuel-v.d. Ven. Zondag 8.30 H. Mis te Holthees voor Maria Stoffelen en fam. v.d. Ven-Cox. 10.00 Hoogmis overl. ouders Philipsen Josephina en Henricus Janssen overl. ouders Nellen overl. ouders Hermans-Derksx en overl. ouders Janssen-Versteegen. Maandag 8.45 H. Mis overleden van de Carmel en v.b.i. Dinsdag 8.45 H. Mis Rector Cree- mers. Woensdag 8.45 H. Mis t.e.v. de H. Jozef en uit dankbaarheid voor verkre gen gunsten van O.L.V. van Lourdes en St. Jozef. Donderdag 8.45 H. Mis voor fam. Weerdenburg en t.z.i. Vrijdag 8.45 H. Mis t.e.v. het Heilig hart en t.e.v. St. Jozef. VAMOS A VER NOTICIAS RELIGIOSAS El domingo próximo es el 2e domingo del Adviento. A las once y cuarto Misa con plètica y müsica espanola. Después de la Misa reunión en la salita del con- vento con un cafelito. Hasta la vista. NOTICIAS CULTURALES El miercoles el 4. de ciciembre en el Centro, Goudsmitstraat 9a, a las 19.30. Noche de sorpressa para las mujeres. El s&bado el dia 7 de diciembre a las 19.30 disco para la juventud. Quien quiera apuntarse para celebrar la noche de Na- vidad, el dia 24 de diciembre puede diri- girse a Juan y Francisca antel del 20. de diciembre asi que peudan hacer las com- pras con tiempo. Hasta la vista. JEHOVA'S GETUIGEN Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van een bijbeltoespraak met als thema: is dit leven alles wat er is. In de Koninkrijkszaal aan de Henri Du- nantstraat 11. Aanvang 10.00 uur v.m. gratits toegang, geen collecte. DODELIJK VERKEERSONGEVAL De 41-jarige S. Hendriks uit de Klari netstraat is bij een verkeersongeval in het Duitse Kempen om hel leven geko men. Hij reed met zijn personenauto achterop een tractor met aanhangwa gen. Hoe hel ongeluk precies heeft plaatsgevonden kon niet worden mede gedeeld. Onder dit motto worden mededelin gen opgenomen voor leden van Marien- burggrieo, afdeling Venray-Horst, Oe cumenische basisgroep Venray, Lim burgse werkgroep vrouw, geloof en le ven. Vereniging van Pastoraal werken den in Noord Limburg. De Oecumenische basisgroep verzorgt op zondag 8 december 1985 een woord en eucharistiedienst met als thema „de tien woorden" voorganger F. Meyer. Plaats: trefpunt Gezinscentrum St. An na Venray tijd: 11.30. Dinsdag 24 december 1985 een kerst viering. Voorganger: F. Sanders. Plaats: aula Boschveldcollege, Zuidsin gel Venray, tijd: 21.00 uur. Woensdagavonden 11 december 1985, 15 januari 1986 en 29 januari 1986 bijbelstudie avonden gelezen wordt uit het boek Exodus. Plaats: parochiezaalt je onder de sacristie van de Grote kerk Venray. Belangstellenden voor boven genoemde vieringen en studieavonden zijn eveneens van harte welkom. Werkgroep Vrouw, geloof en Liefde ride ontmoetingsdag in Oostrum.Tokt. jl. vond op 6 november een vervolg in '„'1 Zwaantje" te Venray. Pastoraal werkster Betty Morel uit Heerlen zal voor een groep vrouwen met ingang van 14-1-1986 een bijbelcursus geven van 6 lessen speciaal vanuit de vrouw. De cur sus zal zijn op de dinsdagochtend om de veertien dagen van 10.00 tot 12.00 uur. Een andere groep koos voor de vorm van het uitwisselen van eigen beloofser- varingen eventueel aan de hand van arti kelen of boeken. Voor vrouwen die geïnteresseerd zijn. zijn de kontakta- dressen voor de bijbelgroep: Zr. A. Bol tel 83901, Mevr. A. Vervoordeldonk tel 81015. Voor de gespreksgroep Mevr. N. van Berlo tel. 86036. St. Elisabethziekenhuis Venray ie beluisteren via kanaal 4. Woensdag: Tweede woensdag van de maand, van 10.00 lot 11.00 uur het pro gramma „Onder ons". 's Avonds van 20.00 lol 21.30 uur: een direkte uilzending vanuit de studio naar het ziekenhuis met als programma „nieuws en actualiteiten, sport en de verzoekplaten." Donderdag: van 10.00 lol 11.30 uur het programma „Nieuws en actualitei ten", waarna het verzoekplatenpro- gramma zoals dat gisteren was uitgezon den. St. Anna, Psychiatrisch Centrum Venray Woensdag: Tweede woensdag van de maand, van 10.00 lot 11.00 uur het pro gramma „Onder ons". Vrijdag: van 10.00 tot 11.30 uur het programma „nieuws en actualiteiten", waarna het programma „Non stop" veel gevraagde muziek. St. Servalius, Psychiatrische Centrum Venray. Woensdag: Tweede woensdag van de maand, van 10.00 tot 11.00 uur het pro gramma „Onder ons". Donderdag: vanaf 10.00 tot 11.30 uur het programma „nieuws en actualitei ten", waarna een platenprograinma en daarna „Zomaar muziek". Nieuw Spraeland, Oostrum. Woensdag, Tweede woensdag van de maand, van 10.00 tot 11.00 uur het pro gramma „Onder ons". De Kruuze, Geriatrisch Centrum Venray. Maandag: van 14.00 tot 15.00 uur het programma „Houwen zo". Woensdag, van 10.00 tol 11.00 uur het programma „Onder ons". Vrijdag: van 14.00 lot 15.00 uur het programma „nieuws en actualiteiten", waarna het verzoekplatenprogramma. Bejaardencentrum, Hel Schutters veld. Vrijdag: van 10.30 tot 11.30 uur een speciaal programma met en voor de be woners in ,,'t Klöske".

Peel en Maas | 1985 | | pagina 12