VOORDEELBOEKEN m Rjf 3e Halve marathon geslaagd Bedrijfsbowling Competitie Bridgecursus LVJ jbc venray80 „SPEÉL-LEENTJIT lief»; Di oef kt I Kooklyk'h boekhandel v.d. munckhof grotestraat 68 Meubelen uit eigen ambachtelijke werkplaats. IÉ VAN KESSEL-Vieriingsbeek PEEL EN MAAS uw weekblad Nieuwe premie A woningen in Landweert De 3e Rank Xerox Halve Marathon is een succes geworden. Ruim 550 deelne mers trok dit door AV Venray Regio en Rank Xerox Venray georganiseerde loopfestijn. Met dit deelnemersaantal scoort men even hoog als voorgaande jaar. De loop over ruim 5 km werd een overwinning voor Gerrit Loonen. De AV Venray atleet noteerde een tijd van 16.27. Hij bleef hiermee Kees van Loon uit Posterholt precies 5 seconden voor. Opvallend sterk kwamen de AV Venray junioren Leon Dorsers (3e), Paul Wijnhoven (4e) en Danny Hoede- maekers voor de dag. De 10 km. loop kende een hoog aan- vangstempo. De plotseling gestegen temperatuur presenteerde echter in het tweede deel de rekening. De winst op deze afstand ging naar HAC-atleet Ton Heisper in de tijd van 32.59 voor Fes- tina-atleet Pieter Janssen (33.17) en Karei Smits (LG Deurne) die 33.59 liep. Lau Wijnhoven was de snelste veteraan in 35.17 voor Jo Verlinden (36.41) en Michel .Billekens (36.44). De 10 km. was tevens een Brandweer- loop waaraan de beste brandweerlopers van Nederland deelnamen. Winnaar werd Guus Sloot uit Leiden met een tijd van 33.04. De hoofdschotel werd gevormd door een goed bezette halve marathon. Het startschot voor deze wedstrijd werd gegeven door burgemeester Defe- sche. direct na de start formeerde zich een kopgroep van e«n vijftien atleten. Doordat het aanvingstempo zeer hoog werd gehouden, kan de winnaar van '83 de Engelsman Dare Race niet aanha ken. De Londense loper was zodoende al vroegtijdig uigeschakeld voor de eindzege en moest genoegen nemen met een 12e plaats. Het hoge aanvingstempo eiste echter in de tweede van Je vier te lopen ronden al zijn tol. Alleet Har Pollen (Festina) kon het tempo van Toni Lultinkhold (ASV Eibergen nog bijbenen. Op 200 m voor de strep demareerde Luttink- hold en behaalie zodoende de zege in de tijd van 110. li. Har pollen, momenteel in sterke den, moest 7 seconden toegeven op Gelderse atleet. Voor dit t'eetal was echter reeds rol stoel Bustin lit Roosteren gefinished in 1.09.26, warmee deze atleet beduidend sneller was Is in 1984. Paul Copus van de organiserende verenigingzag zijn laatste marathontest geslaagd o finishte in 1.16.56 als 13e achter Rece. Bij de/eteranen was deze zege voor de winner van verleden jaar Zef Bud- zijn. DeUnitas-atleet was met 1.11.30 een ster.e veteranen-winnaar. Jan Ten Bult (A/R) werd hier 2e in 1.14.48. piet Creeft won de veteranen 2 klasse in 1.2.28, terwijl Corrie Keyzers (AV Weert bij de dames won in 1.32.08. Detrimloop over deze afstand werd gewoinen door Dave Reece (RX Lomen) in 1.16.37, voor Louis Tum- men uit Guutecoven (1.17.11). Chris Beuskens (Horst) klasseerde zich als 4e in 117.55. Ierstaankomende RX medewerkers: 5 km: Bert Linders, Venray en L. Wirquin, Lille Frankrijk. 16 km: Abels, Overloon en Weber, Düs- seldorf /z marathon: David Por'er, Groot Brit- tannië en Piet Peeters, Bergen L. Tot slot was zeker de vermelding waard: de uitstekende samenwerking tussen computerteam en de diverse tijd- waarnemers. Hierdoor konden de uit slagen zeer snel verwerkt en bekend gemaakt worden. Uitslagen derde klasse: Vera Zonwering-Torro3 2-2 PCV 3-Rabobank Venray 3-1 Nelissen-v. Egteren-Verinden Juw. 4-0 AC Restaurant-Ford Oldtimer uitgest. Vera Zonwering en Torro 3 waren goed aan elkaar gewaagd. Bij Vera was G. van Wegberg in grcte vorm, getuige zijn serie van 500 pins. Toch kon ook hij niet verhinderen dat Torro 3 vooral dankzij goed werk van Lea Willemsen en Coby Suiker een 2-0 voorsprong nam. De derde garre werd echter door Vera Zonwering met zo'n groot verschil binnengehaald, dat op de valreep een gelijkspel uit het vuur kon worden ge sleept. De dames van Rabobank Venray gingen furieus van start. Voordat PCV 3 goed in de smiezen had wat er aan de hand was, zat het eerste winstpuntg al in de nachtkluis vin de Rabobank. Goede raad was duur voor PCV 3. Toen be sloot Ad Matheeuwsen zich serieus met de gang van zaken te gaan bemoeien. De Rabo-dames raakten blijkbaar onder de indruk, want de scores in de 2e en 3e gam; bleven ver achter bij de fraaie eers:e game. PCV 3 trok uitein delijk toch nog de volle winst naar zich toe. Nieuweling Verlinden Juwelier kon het tegen het geroutineerde team van Nelissen van Egleren 2 nog niet bijslof- fen. Inde eerste game was het verschil weliswaar minimaal, doch in de tweede game werd het dikke winst voor Nelissen van Egteren 2. In de derde game trachtten de Verlinden-ladys een doorbraak te forceren. Ondanks een ju weel van een score van Annet Timmer kwam het Verlinden Juwelier team sleets 10 pins tekort voor het (verdien de) erepuntje. PEEL EIM MAAS 'n leesbare krant Rank Xeroxloop geslaagd De uitslagen van onze atleten waren: 5 km: 1. Gerrit Loonen 16.27; 3. Leon Dorsers 16.51; 4. Paul Wijnhoven 16.59; 8. Danny Hoedemaekers 17.31; 14. Hans Theunissen 18.08; Mart. v. Rooy 10.10; Frans Tielen 18.',4; 32 Erwin Peeters 19.19; Michel Steegs 19.28; 37. Udo Engelke 19.45; 43. Frank Kol 19.57; Dandra Hofmans 21.17; 98. Cameron Quigley 22.48; 99. Dimi Alkim 22.48; 100. Ted Strous 22.48. 10 km: 9. Lau Wijnhoven 35.17; 14. Jo Verlinden 36.41; 16. Carolus Bouten 36.44; 17. Michel Billekens 36.45. Halve Marathon: 12e Paul Coppus 1.16.56. Trainen: Op dinsdag voor werpers en sprin gers, midden- en lange afstandlopers van 19.00 tot 20.30 uur. Woensdag pup. van 19.00 tot 20.00 uur. Overigen tot 20.30 uur. Vrijdag: pup. en jun. D 18.00 tot 19.30 uur. Rest van 19.00 tot 20.30 uur. Zaterdag: vrije training 10.30 tot 12.00 uur Baan De Wieën. Wedstrijdagenda: 12 okt. Marathon van Helmond. 27 okt. TV Torencross te Roermond. 3 nov. Snelle Sprongcross teTegelen. Het betreft weer de bekende begin nerscursus van de Nederlandse Bridge Bond, volgens het Acol-biedsysteem en deze cursus staat wederom onder leiding van de heer Joh. Spee, en omvat 10 lesa- vonden. De vorige cursussen zijn een groot succes gebleken en het merendeel van de vroegere cursisten hebben het bridgen behoorlijk onder de knie gekregen en velen zijn lid geworden van één van de drie plaatselijke bridgeclubs, welke te zamen thans ca 250 leden tellen en waar van er enkele zelfs met een wachtlijst moeten werken. De nieuwe cursus vindt weer plaats in de zaal van Café D'Old Timer (voor heen Veerhuis), Henseniusstraat 13 te Venray en wel in tegenstelling tot vorige jaren, op dinsdagavond! De cursusavonden bestaan uit 1 uur therorie, daarna een korte pauze en ver volgens wordt tot half elf het geleerde in praktijk gebracht. De lessen vangen steeds aan om kwart vóór acht. Slottoernooi tripletten. Afgelopen zondag werd het slottoer nooi tripletten gespeeld. Hieraan namen elf tripletten deel. Gedurende de eerste vier van de vijf te spelen wedstrijden ontspon zich een levendige strijd om de ereplaatsen. Aan het einde van de vierde ronde bleven er twee serieuze kansheb bers voor de eerste plaats over. Het toe val wilde dat juist deze twee tripletten in de laatste wedstrijd tegen elkaar uit moesten komen. Mede hierdoor kreeg deze wedstrijd het karakter van een ech te finale. In een partij die bijna ander half uur duurde wist triplet Piet Fennet met minimaal verschil 13-11, het triplet Eef Zeelen te kloppen. Hierdoor werd de einduitslag: 1. Piet Fennel, Jos Heuting en Joop Triest. 2. Eef Zeelen, Marian Zeelen en Frits v.d. Berg. 3. Bart de Mooy, Truus de Mooy en Guus de Jong. Het toernooi verliep zeer prettig en sportief. Dankzij de voortreffelijke or ganisatie van onze wedstrijdcommissie verliep het toernooi uiterst soepel en kon om zes uur worden overgegaan tot de prijsuitreiking. Slottoernooi doubletten. Zondag 13 oktober wordt het slot toernooi doubletten gespeeld. Het toer nooi begint om half elf. Toernooikalender. 20 okt. Sitlard, tripletten, aanvang 11.00 uur. 27 okt. Helmond, tripletten-clubont moeting, aanvang 11.30 uur. 27 okt. Achtse Barrier, manegetri- plettentoernooi te Son. Aanvang 10.30 uur. 3 nov. Amitie Best, manegetripletten- loernooi, aanvang 9.30 uur. 3 nov. De Lammen Erm, Geldrop, manegetriplettentoernooi, aanvang 10.00 uur. 10 nov. Tilburg, manegetripletten toernooi, aanvang 10.30 uur. Nadere informatie over deze toernooi en opgeven bij Marian Zeelen. DIEFSTALLEN Van een aan de Wilhelminastraat geparkeerde auto werden de wieldoppen ontvreemd. Uit een sporttas in het kleedlokaal van ,,De Wetteling" werd geld en goederen ter waardevan 300,— gesto len. Uit een woning in Landweert werd een radio-casette-recorder ter waarde van 349,— meegenomen. Uit een schuur met landbouw werktuigen te Merselo werd voor enkele duizenden guldens aan gereedschap ge stolen. Glans en glorie van Ferrari Glans en glorie van Porsche Beroemde automerken in beeld. Met technische gegevens en spec taculaire kleurenfoto's i n p.deel van 5L65 voor XO.90 Florence en Toscane Panorama van New York Twee prachtige fotoboeken met de bekendste bezienswaardig heden, Florence en Toscane -ï q nu slecnts A5/.50 van 46.00 voor f DE JACHT De jacht Geschreven door experts op het gebied van bosbouw, jacht- wapens, jachtmethoden en jacht wetten. 320 biz. a r\ van 99 00 vooi ^57.50 Archief Reve 1931-1960 Archief Reve 1961-1980 Twee verzamelingen nog met eerdei gepubliceerde teksten Ui. FAVJ N Het jaar van de Fransen Historische roman over de bij stand van de franse troepen aan de leren m het jaar 1798. 640 blz. o van 29 90 voor 57.90 C e^>ndhek^wi]ztT voor kamerplant'"" jUSetlDSMIi Gezondheidswijzer voor kamerplanten Alle ziekteverschijnselen en plagen van uw planten op een unieke manier en in kleur in beeld ge van 35.00 vi 12.50 Paardrijden Alle technieken am uw paard de baas te blijven. Met duidelijke kleurenfoto's i -j nu-slechts 1/ .50 Ik reikhals naar het graf Een eerlijk man heeft niets dan zijn gelaat Twee bloemlezingen uit hel lite raire werk van Willem BifderdijK en Jan Greshoff a p. deel van 14,90 voor *r.90 Duran Duran Break Dancing Twee kleurrijke boeken op groot formaat met Engelse tekst per deel slechts 2.90 Jugendstil erlanrislalig overzichtswerk zo'n 150 kunstenaars uit heel Europa. 296 blz. van 142.20 39.90 Ti Panorama van oude culturen 12 Schitterende fotoboeken met interessante achtergrondinforma tie. Fantastische prijsaanbieding' 12.50 p. deel van 33 70 voor 6.90 Het grote Dr. Oetker kookboek Culinair meeslerwerk met 850 recepten en 450 kleurenfoto's. nu slechts 29.90 Onze VOORDEELBOEKENMARKT wordt gehouden van DONDERDAG 10 OKTOBER ^<DEf/ t/m 23 OKTOBER 1985. Maar uiteraard geldt ook voor deze aan- 5 biedingen: zo lang de voorraad strekt. EIKEN EETHOEK MODEL LIMBURG in de maten 110 x 150; 120 x 160; 120 x 170; met kantelblad 4 cm dik; 4 of 6 stoelen Meer dan 380 m2 toonzaalrimte gelegen op Spoorstraat 29c Massieve Hol landse stijlmeubelen, ook n.iar eigen keus Ook voor snijwerk en geloogd eiken Vrijblijvend rondkijken is bij ons vanzelfsprekend De kwaliteit die vroeger zo vanzelfsprekend was VK-Möbel, een begrip Spoorstraat 31b - Telefoon 04781-1341 Met 'n tovertruc onthulde zondag j.l. Joke Peters de naam van de nieuwe speel-o-theek in Merselo. Zij werd daar bij geassisteerd door Jacqueline Dorre- stein. Deze nieuwe speel-o-theek kreeg de suggestieve naam „Speel-leentje". Hoewel ze in de basisschool van Merse lo gevestigd, is ook duidelijk bedoeld voor de kinderen van Vredepeel. Speel-leentje" is een „spelletjes bibliotheek" waar dus door kinderen spelletjes geleend kunnen worden. Anderzijds worden natuurlijk graag overtollig spelmateriaal in ontvangst genomen, om opgeknapt en wel in het uitleenpakket te worden opgeno men. 5 De heer Fr. Janssen, voorzitter van de Dorpsraad, noemde een speel-o- theek een doodgewone zaak in een plaats van enige omvang, maar uniek voor een kerkdorp als Merselo. De oprichting kon geschieden dankzij financiële bijdragen van „Jantje Be ton" en het „Combinatie-pakket". Merselo's Jeugd fanfare zorgde voor de vrolijke muzikale noot bij deze ope ning, waar vooral de kleine jeugd grote belangstelling voor had. POLITIE ALS COWBOY Opnieuw moest de politie in aktie komen voor op de openbare weg loslopend vee. Voordat dat vee betrok ken raakte bij ongevallen kon men de diren in een weide drijven. Op de Beekweg, in Leunen, in Oirlo en de Overloonseweg waren het loslopende koeien; in Oostrum een pony. Op de Buus te Smakt was Venrays politie eveneens ter plaatse. Het vee bleek daar echter op grondgebied van de gemeente Vierlingsbeek te lopen. Voor de Venrayse politie geen beletsel burenhulp te verlenen. KINDEREN IN LIFT OPGESLOTEN Politiemannen wisten twee jongens van 8 en 11 jaar uit een vastzittende lift van de Kiosk te bevrijden. De kinderen werd te verstaan gegeven dat de lift geen speelgoed is waarmee men ongestraft „op en neer" kan reizen. DADERS SNEL GEGREPEN Vrijdagavond, omstreeks kwart over zes, werd in een kledingzaak in de Gro testraat door een onbekend persoon een vest ter waarde van/350,— ontvreemd. Die diefstal werd waargenomen door winkelpersoneel die de niet betalende klant achterna ging en hem op het Henseniusplein het vest afhandig wist te maken. De man wist te ontkomen, maar wel kon de gelalarmeerde politie een goed signalement worden doorgege ven. Dankzij de oplettendheid van de politie kon 20 minuten later een auto worden aangehouden, waarin twee per sonen zaten die aan het signalement voI: deden. De autobestuurder ontkende iets met de diefstal te maken té hebben. De ander bekende na confrontatie de dief stal gepleegd te hebben. De dader was een 22-jarige inwoner van Wijchen; de bestuurder een 27-jarige uit Nijmegen. Na verhoor en aanzegging dat proces verbaal zal worden opgemaakt werden zij huiswaarts gezonden. LICHT GEWOND Zondagmorgen reed een 45-jarige inwoner van Vredepeel met zijn perso nenauto over de Ripseweg. Hij wilde linksaf de Twistweg op, waarvoor hij tijdig richting had aangegeven. Omdat tegemoetkomend verkeer naderde was hij genoodzaakt te sloppen. Achter hem naderde een personenauto, bestuurd door een 62-jarige inwoner van Den Helder, met naast hem zijn echtgenote. Hij zag dat de auto voor hem moest stoppen en trachtte ook zijn auto tijdig tot stilstand te brengen. Dat lukte niet, mede door het natte wegdek. Er vond een kop/staart botsing plaats. De auto uit Den Helder was aan de voorzijde geheel vernield, de auto uit Vredepeel aan de achterkant. De echtgenote uit Den Helder werd voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd, maar kon daarna het ziekenhuis weer verlaten. Zaterdagmiddag reed een 45-jarige dame uit Venray met haar fiets vanaf Brukske de kruising met de Zuidsingel over, met de bedoeling naar de Linden- straat te rijden. Zij kwam op het kruis punt in botsing 'n van rechts nade rende personenauto uit Bergen. De vrouw raakte zodanig gewond, dat ze naar het ziekenhuis moest worden over gebracht. Op de kruising Paul Burgman- straat-Smakterweg werden de voor- rangsregels niet voldoende in acht geno men en ontstond'er een botsing tussen twee personenauto's. Bij de botsing werd een van de bestuurders gewond. Hij werd voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht, maar kon later naar huis worden vervoerd. TEGEN BOOM In de flauwe bocht van de Lange Ven- nenweg geraakte de personenauto van een 22-jarige inwoner van Geysteren uit de juiste koers. Voordat de bestuurder zijn auto weer onder controle had, botste deze tegen een rechts van de weg staande boom. De bestuurder liep een hoofdwonde en hersenschudding op. Omdat bij de melding sprake was van een ongeval op de Geysterseweg te Oostrum, rukte de Venrayse politie én Venrays brandweer uit, terwijl de Lange Vennenweg gelegen is op het grondgebied van de gemeente Meerlo- Wanssum. Men kan hieruit opmaken hoe belangrijk het is een goede melding door te geven. Trouwens de Venrayse hulp was zeer snel ter plaatse. Alleen waren mede door het sirenegeloei veel kijklustigen naar de Geysterseweg ge lokt. Jerusalem Bij gelegenheid van net 70-jarig be staan van de Venrayse Scholengemeen schap „Jerusalem" mocht school- dekaan F. Renirie, vorige week zaterdag een tentoonstelling openen met werken van oud-leerlingen. Geëxposeerd wor den. olieverfschilderingen, gouaches, plastieken, textiele werken, wandkle den, sieraden en tekeningen. Deze ten toonstelling is open tot en met morgen vrijdag - de feitelijke feestdag van de ju bilerende scholengemeenschap. Zeer vele oud-leerlingen waren naar „Jerusalem" gekomen om op de zeer gezellige reünie oude vriendschapsban den te vernieuwen. Zelfs „vooroorlog se" leerlingen lieten zich niet de kans ontgaan om ook eens kennis te maken met het moderne „Jerusalem". Het aantal dames was vanzelfspre kend veel groter dan de mannelijke oud leerlingen. Jongens werden immers eerst sinds 1969 op „Jerusalem" toege laten. In de burgerzaal van het gemeente huis (de voormalige kapel) werden de reünisten verwelkomd door wethouder mevrouw H. Poels-Peters, zelf oud- leerlinge van „Jerusalem". Zuster Dorothée Bouwels die als oud-rectrix bijna iedereen kende hield een gezellig toespraakje over de zin en de attractie van een reünie. En tenslotte vertelde de gemeentelijke voorlichter Gé Schütte over de verbou wing van het klooster tot gemeentehuis. De officiële viering van het 70-jarig bestaan van „Jerusalem" vindt morgen vrijdagmiddag plaats. Dan zal oud-rec trix Zuster Dorothée Bouwens om 17.00 uur het verbouwde en uitgebreide hoofdgebouw heropenen. Aansluitend wordt door het school bestuur en de schoolleiding een receptie gehouden. Men kan dan ook afscheid nemen van de heer A. den Brok, docent geschiedenis, van de heer A. Turken- burg, voorzitter van het bestuur en van de heer D. van Dijk, bestuurslid. BRANDEN IN VENRAY Venrays brandweer moest in aktie komen omdat er rookontwikkeling werd waargenomen vanuit Studio 2000 aan de Langstraat. Op dat moment was de discotheek gesloten. Toen de brand weer arriveerde waren de vlammen door zuurstofgebrek reeds gestikt. Wel was er voor vele duizenden guldens schade veroorzaakt door roet en schroei- schade. Deskundigen trachten de oor zaak van deze brand op te sporen. Eveneens werd rookontwikkeling waargenomen uit de school „De Fliere- fluit" op het Brukske. Daar was ver moedelijk door kinderen vuurtje ge stookt in een ventilatie-opening, waar door de isolatie aan het branden was gegaan. Ook hier bleef de schade beperkt. Omdat bij brand in isolatiema teriaal giftige stoffen vrijkomen, heb ben de brandweerlieden verschillende metingen verricht, maar de resultaten wezen niet op aanwezigheid van giftige stoffen. Er was wel een brandlucht in de gehele school. De lessen hebben nor maal doorgang gevonden. De dadertjes van deze brand zijn nog niet kunnen worden achterhaald. In het bestemmingsplan Landweert heeft het Bouwfonds besloten de tweede fase premie-A koopwoningen nü reeds in verkoop te nemen. Het betreft slechts een dertiental woningen van het type twee onder een kap, drie en vier onder een kap, met en zonder garage, met ber ging, carport enz. De voor deze wonin gen van toepassing zijnde subsidierege ling is zonder meer gunstig te noemen. Indien U voor de maximale bijdrage yan het Rijk in aanmerking komt, betekent dat, dat de lasten van ƒ50.000,- voor re kening van het Rijk komen zodat het voor U overblijvende maandbedrag van ƒ498,- tot de mogelijkheden behoort. Het kopen van een bouwfondshuis biedt U diverse voordelen: optimale voorlichting inzake subsi dieregeling, hypotheken, verzekeringen, gemeentegarantie enz. Gemaakte afspraken worden zonder uitzondering nagekomen, ook na de aankoop van de woning. Vanzelfspre kend bent U ook na de koop welkom om vragen beantwoord te krijgen. De hele administatieve afwikkeling van de koop wordt door het bouwfonds verzorgd. Dat is toch een hele zorg min der. De afwerking van Uw huis vinden wij een hoofdzaak. Teneinde er op toe te kunnen zien dat U de kwaliteitswo ning krijgt, die U gekocht heeft hebben wij een opzichter in dienst die doorlo pend ter plaatse kontroleert. Tevens wordt U bij de oplevering van de wo ning door deze medewerker begeleid, zodat eventuele onvolkomenheden aan de woning door hem geregeld worden met de aannemer. U staat er dus niet al leen voor en dal vinden wij zeer belang rijk. Indien U belangstelling heeft in deze woningen, vraag dan geheel vrijblijvend de fraaie brochure. Het adres van Bouwfonds is Hoogstraat 18, 5911 HX Venlo, tel. 077-41945.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 13