Kerkelijke Diensten GROETEN UIT VENRAY PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS PARFUMERIE BYOUX SALON DE BEAUTE ZONNEKUREN GROTE KERK VENRAY Zaterdag: 19.00 nederlandse hoogmis int. Piet Janssen-Oudenhoven en overl. fam. Sraar Poels ouders Flinsenberg- v. d. Mortel en overl. fam. Nellie v. d. Berg-Munninghof. Zondag: Zesentwintigste zondag door het jaar. 8.00 leesmis, int. voor de parochie; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. pastoor M. van Boxtel overleden parochianen; 11.00 nederlandse hoog mis, int. Sjraar van Ham overl. ouders Verstraelen-van Meijel Wiel Franssen (v. e. vriend) t.e.v. H.H. Gabriel, Michaël en Rafaël. (Gezinsvie ring, met als thema: „Vrienden heb je nodig"). Maandag: H. Hiëronymus, priester en kerkleraar. 9.00 oude stichtingen Theodorus Thijssen; 19.00 Nellie v. d. Berg-Munninghof (v. d. buurt). Dinsdag: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd. 9.00 Piet en Mina Kersten-van Bracht; 15.00 40-jarig huwelijksfeest v. d. Bekerom-Mooren; 19.00 Dina Wismans. Woensdag: H.H. Engelbewaarders. 9.00 uit dankbaarheid (S); 19.00 Albert v. d. Heuvel. Donderdag: 9.00 Jan Snits en overl. fam. Vrijdag: H. Franciscus van Assisi. Eerste vrijdag van de maand. 9.00 bij zondere intentie; 19.00 Theodora Flin- senberg-v. d. Boogaard jrd. Handrie Jans-Beken en zoon Arnold jrd. An- toon van Dooren en Theodorus Arts overl. ouders Bom-Hendriks. Zaterdag: 9.00 Elisabeth Gerrits-Her- mans en echtgenoot; 15.00 Huwelijks sluiting Esther Verbraak en Twan Oudenhoven; 19.00 Wim van den Munckhof en overl. fam. ouders Hanen-Willems ouders Sjang Arts- Dommeck Johan Moorrees en overl. fam. Mededelingen: Dinsdag begint de oktobermaand, de rozenkransmaand. *s Morgens vóór de mis van 9.00 uur wordt het rozen hoedje gebeden. Vrijdag, eerste vrijdag van de maand, wordt de heilige communie ge bracht aan de zieken. Zondag om 11 uur is er een Gezins viering, de eerste van dit seizoen. Het thema zal zijn: „Vrienden heb je nodig". ZHet kinderkoor „De Bande lieren" verleent muzikele medewerking. Akolieten: Zaterdag: 19.00 Tom Kengen, lezer: A. Verbeek. Zondag: 8.00 Leon Stoffels, lezer: J. Wekking; 9.30 Pascal Brons en Bart Derkx; 11.00 Fieke Schwachöfer en Petra Berkers. Misdienaars: Maandag en dinsdag: 19.00 Rob en Bart Derkx. Woensdag en vrijdag: 19.00 Pascal en Maikel Brons. KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag 28 sept.: 18.30 Eucharistie viering met volkszang. Themadienst „Vrede stichten?", in het kader van de Vredesweek. Int. J. Günther, fam. Hendriks-v. d. Grift. Kollekte voor Pax Christi. Zondag 29 sept.: 26e zondag door het jaar. 9.30 Eucharistieviering met koor- en volkszang, (ned. liturgische gezan gen). Themadienst „Vrede stichten?", in het kader van de vredesweek. Int. voor overl. ouders Gerards. Kollekte voor Pax Christi. Door de week om 18.30 op maandag en woensdag: eucharistieviering; op dinsdag en donderdag: woord- en communiedienst. Dinsdag 1 okt. 19.30: Gespreksgroep „Werken aan de vrede"; donderdag 3 okt. 16.00: werkgroep themadienst. PAROCHIE PATERSKERK Zondag: H. Missen: 9.00; 10.15 hoogmis gezongen door Crescendo; 11.45; avondmis 18.00. Vrijdag: Feest van de H. Franciscus, tevens eerste vrijdag van de maand. 19.00 avondmis om Gods zegen te vragen over de gezinnen van de paro chie. Zaterdag: 17.00 H. Mis uit dankbaar heid bij een 40-jarig ambtsjubileum; deze zaterdag geen biechtgelegenheid; 18.30 avondmis. Mededelingen: In de oktobermaand, te beginnen dinsdag 1 oktober, bidden wij om kwart voor zeven 's avonds de rozenkrans, be halve op zaterdag en zondag. Op het feest van St. Franciscus, vrijdagavond 4 oktober om kwart voor acht eucharistieviering en herdenking van het zalig afsterven van Franciscus in het koorgedeelte van de kerk. Belang stellenden, bijzonder leden van franciskaanse gemeenschappen en de lekenorde, zijn daarbij van harte welkom. Misintenties: Zaterdag: 18.30 Francien Coopmans- Custers en overl. familie Sjaak Clas sens en overl. familie Giel Vermeulen. Zondag: 9.00 uit dankbaarheid; 10.15 Martinus Veldhuizen voor een vader bij zijn 50e verjaardag; 11.45 Harry Clephas (O. Oostrumseweg); 18.00 overledenen (offerbus). Maandag: 8.00 overl. echtpaar Ger- rits-Hermans; 19.00 Piet en Theo Linders. Dinsdag: 8.00 Piet Baken; 19.00 Antoon Peters Herman Coopmans. Woensdag: 8.00 Truus Wijnhoven; 19.00 overl. ouders Basten-Bonnts. Donderdag: 8.00 Celina Rojer en Constant Rojer; 19.00 tot zekere inten tie. Vrijdag: 8.00 overl. ouders Akker- in,ans-Timmermans; 19.00 gezinsmis; Peter Arttoon Coopmans en overl. familie Sef Drabbels Jacq van Dijk. Zaterdag: 8.00 Antoinette Elsevier en Eva Rojer; 17.00 uit dankbaarheid. Akolieten en Misdienaars: Zaterdag: 18.30 Martijn Smelt. Zondag: 9.00 Leo Pouwels; 10.15 martin Leenders; 11.45 Johan Pouwels Pouwels; 18.00 Tony Vermeulen. Maandag, woensdag, vrijdag: 19.00 René Jansbeken., Dinsdag en donderdag: 19.00 Twan van Mil. uw weekblad DIVA: EEN CREATIE VAN EMANUAL UNGARO... Het type vrouw waardoor Emanual Ungaro wordt geïnspireerd, en dat ook zijn modekreaties draagt, heeft een markante, eigen persoonlijkheid. Zijn vrouwen zijn veroverend, sensueel, jong en modern. Zij hebben een aangeboren gevoel voor luxe en raffinement. Emanual noemt hen de „diva's" van vandaag. En het is voor deze vrouwen, dat hij zijn parfum DIVA heeft gecreëerd. DIVA is een parfum met bloemen- en ambergeuren, verleidelijk en sensueel. Een hoogst originele creatie, helemaal van deze tijd. Maar tegelijk een creatie die terug gaat tot de eeuwenoude bron nen van de parfumerie-kunst, geraffi neerd tot in de finesses. De basis van DIVA is een rijke symfonie van bloe mengeuren, roos, Florentijnse Iris, Egyptische Jasmijn en Indische Tube roos. Al deze bloemen zijn niet gekozen om hun heerlijke geur aléén: ze vormen een ondergrond voor een pittige boven toon van amber, verbonden door hou tachtige accenten. Een gewaagd parfum, dat meteen al bij de introductie alle vrouwenharten veroverde. Bij het volgende bezoek aan Uw speciaal-parfumerie moet U deze fan tastische geur echt eens opspuiten. Zo'n kennismaking zal ook Uw hart verove- Foto: Ungaro (body lotion) PAROCHIE H: FRANCISCUS VAN ASSISIË BRUKSKE Pastoor G. Bruggink, Klarinetstraat 32, tel. 85206. Voor het maken van af spraken liefst bellen tussen 13.00 en 13.30 uur. Zaterdag 28 sept.: 19.00 H. Mis tot intentie vn dhr. Willy Douwers b.g.v. zijn verjaardag en om Gods zegen en welzijn voor de familie. Zondag 29 sept.: Zesentwintigste zondag door het jaar. 10.00 Hoogmis voor her geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie; voor Johanna Ja cobs; voor overl. hr. P. Kruysen en fam. Deze Hoogmis wordt gezongen door ons Gem. Kerk, Zangkoor. De kindercrèche zal worden verzorgd door Ellen Gerrits. Maandag 30 sept.: Gedachtenis van de H. Hiëronymus, priester en kerk- lerar. 19.00 H. Mis voor een ernstig zie ke. Dinsdag 1 okt.: Gedachtenis van de H. Teresia van het Kind Jezus. 18.40 Rozenkrans; 19.00 H. Mis voor Hennie Goumans b.g.v. haar verjaardag; voor het welslagen van een operatie. Woensdag 2 okt.: Gedachtenis van de H.H. Engelbewaarders. 18.40 rozen krans; 19.00 H. Mis voor dhr. Lei Bos. Donderdag 3 okt.: 8.30 H. Mis voor overl. hr. Jos Janssen. Vrijdag 4 okt.: Hoogfeest van de H. Franciscus van Assisië, patroon van de parochie. 18.40 rozenkransZ; 19.00 plechtige hoogmis om Gods zegen voor onze parochie. Deze Hoogmis wordt gezongen door ons Gem. Kerk. Zang koor. Mededelingen: 1. Huwelijksafkondigingen: Frank Marcellis, Mambostraat 80 en Petra Smits; Henk Lap, Bachstraat 91 en Wilma Bisschops, Merselo. 2. Biechtgelegenheid: zaterdag 28 sept. van 18.00 tot 18.30 uur. 3. Gebedsdiensten: Ons bidden staat in de maand oktober bijzonder in het teken van Maria en het rozenkransge bed. Daarom bent u van harte uitge nodigd om op de weekdagen dat er een avondmis is om 18.40 uur gezamenlijk de rozenkrans mee te bidden. Aanslui tend is dan om 19.00 de H. Mis. Op zondag 13 en 27 okt. zal er om 17.00 een Marialof worden gehouden. 4. Gezinsbijdrage: Ned. Credietbank Venray reknr. 23.18.08.451 of giro 2552386 t.n.v. RK Kerkbestuur Brukske inz. Gezinsbijdrage, Marimbastraat 26. Met dank voor uw bijdrage! 5. Om over na te denkenAls men veel over godsdienst praat in een land, en men zichzelf geluk wenst omdat er zoveel belangstelling voor is, dan zal een voormens zich zorgen maken of er misschien in feite geen namaak wordt geëerd: uit vrees dat veeleer een droom van de mens populair is geworden dan wel de waarheden van Gods woord.... PAROCHIE VREDESKERK Zaterdag 28 sept.; 18.00-18.45 gele genheid tot biechten (P); 19.00 Voor- avondmis voor de zesentwintigste zon dag door het jaar. H. Mis wordt opge luisterd door het dameskoor „Venro de". Voor Piet Loonen (coll.) Riek van de Waeter (coll.) overl. familie Voesten-Pelzer, Marco en Mat Basten levende en overl. familie Pelzer Toon van de Laar (coll.) Wim Nieuwkamp. Zondag: zesentwintigste zondag door het jaar. 8.30 voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie overl. Catharina Pietertella; 10.00 Hoogmis voor Toon en Matthie van den Beuken (coll.) Gerard Bouten (coll.); 11.30 voor Jan van Haren en Mensi Zegers Herman en Lies Gerrits-Hermans en overl. ouders Manta Schim van der Loeff Truus Janssen-Beerkens (coll.) overl. ouders Ruland-van Helden; 18.30 voor Emilie Mathon Martinus Pontman overl. ouders Smits-Flinsen- berg. Maandag 30 sept.: H. Hiëronymus. 8.00 voor Ann Coopmans; 19.00 voor Gertruda Smits-van den Hoogen (buurt). Dinsdag 1 okt.: H. Teresia van het Kind Jezus. 8.00 voor overl. familie Drabbels; 15.00 gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans; 19.00 voor overl. familie van Hoof-Spreeuwenberg bijzondere zegen over de gezinnen. Woensdag 2 okt.: H.H. Engelbe waarders. 8.00 tot zekere intentie (Th.); 19.00 ter ere van de H. Engelen voor overl. Antoon van Soest (b.g.v. verjaar dag). Donderdag 3 okt.: 8.00 voor priester roepingen en roepingen tot het religieu ze leven; 19.00 H, Uur na de H. Mis uitstelling van het allerheiligste. Voor Piet Swaghoven tot zekere intentie. Vrijdag 4 okt.: H. Franciscus van Assisië. 8.00 Eerherstel aan het H. Hart van Jezus; 15.00 gelegenheid tot het bidden van de kruisweg, in de kerk; 19.00 voor overl. familie Thielen-Hen- driks Piet Willems en overl. familie. Zaterdag 5 okt.: Maria op zaterdag. 8.00 als eerherstel aan het Onbevlekt hart van Maria; 11.30 Bedevaart naar Handel b.g.v. Priesterzaterdag. Mededelingen: 1. In het komend weekend zal er een deurcollecte gehouden worden voor het werk van zuster Truus Lermmens. Zij zal zelf in de H. Missen van zondag 8.30, 10.00, 11.30 aan het einde een persoonlijk woord tot ons richten. Wij bevelen deze deurcollecte bijzonder aan, want het werk van haar in Pakistan is van groot belang. 2. Koren in een pareochie zijn van groot belang. Een kinderkoor zeer zeker. Het afgelopen jaar heeft ons kin derkoor zeer goed gedraaid en heeft ze haar 10-jarig bestaan mogen vieren. Helaas hebben wij voor de vakantie af scheid moeten nemen van de organist, vanwege zijn studie. Daarom nu een op roep: wie is er bereid om deze uitdaging te aanvaarden? Een goede organist[e] is het halve werk, wie durft! Inlichtingen bij mevr. Strijbos, Andeslaan 28, tel. 85089. 3. Wij willen U graag attent maken op het feit dat er elke eerste zaterdag van de maand in Handel een bedevaart is met als intentie voor de priesters en priesterroepingen. Het begint om 11.30 uur in Handel met het bidden van de rozenkrans; daarna H. Mis, lunch, kruisweg en plechtig lof. Iedereen is welkom. 4. Vrijdag 4 oktober wordt vanaf 8.00 uur weer de ziekencommunie rond gebracht. Misdienaars en Akolieten: Zondag: 8.30 Jose Cornejo; 10.00 Oscar Geurts, Urbain van Weert; 11.30 Stefan Rongen; 18.30 Theo Krouwel. PROTESTANTSE KERKENGEMEENSCHAP VENRAY e.o. In de dienst van zondag 29 september zal Ds. P. 't Hoen, legerpredikant te Venlo voorgaan. Aanvangstijd is 10.00 uur. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. De koliekten zijn bestemd voor de kerk en het Diakonaalsprojekt. Tijdens de dienst is er kinderopvang, er wordt geen kindernevendienst gehou den. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 19.00 overl. ouders Camps -Wolters, Sjang Joosten Voor hen die offerden bij het kruis op de Spurkter- dijk, Jan Loonen, Jeu Arts, Jan Bernaerts, Piet Raassens, overl. ouders Tijssen-Peters, overl. ouders Mulders- Flos, Nol Verstegen, Hendrik Jeucken (Zangers van St. Frans). Zondag: 8.30 Lei Janssen; 10.00 Toon Camps (Gem. Koor). Maandag: 9.00 Theodora Camps- Strijbos. Dinsdag: 9.00 tot zekere intentie. Woensdag: 9.00 tot intentie Vermeu- len-Moorrees. Donderdag: 9.00 Michel Jacobs en echtgenote. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 9.00 gest. jaard. Aleida Claessens- teeuws en Albert Cl?aessens. Zaterdag: 19.00 Gezinsmis. Thema: Ons geloof, de basis van onze school. Nol Verstegen (nmens de bewoners van de Ooster Thienweg), Pierre Jacobs, Jan Hulsman, Martien Moorrees, Sjang Joosten, Jeu Arts, Antoon Tacken en Wilhelmina Janssen, Getruda Janssen- Peeters, Harry Achten, voor de overle denen van de voormalige buurtvereni ging van Venray, jaard. Theodorus van Arsen, gest. jaard. Martinus Verheijen en echtgenote, overl. ouders Achten- Verdijk, overl. familie Sikes-Rutten (Jongerenkoor). Misdienaarsbeurten: Zaterdag: 19.00 André Linders, Jos Willems, Marco Arts, Erwin Achten. Zondag: 8.30 Geert Versteegen, Paul Bovendeerdt, Eduard Camps; 10.00 Anita van Limbeek, Inge Kreutz, Anke Kusters, Noortje van Goch. Zangers van St. Frans Zaterdag a.s. 28 september zal de H. Mis van 19.00 uur opgeluisterd worden door de Zangers van St. Frans. Oktobermaand - Rozenkransmaand Gedurende de oktobermaand zal iedere dag onder de H. Mis van 9.00 uur de Rozenkrans gebeden worden. Het gebed verandert de mens. Mogen velen gehoor geven aan de herhaalde oproep van onze hemelse Moedert: „Bidt toch de rozenkrans". PAROCHIE OIRLO Zaterdag: 18.30 gez. H. Mis, met medewerking van de Zangertjes van Volendam o.l.v. dirigent E. Beumers. Organist Kees Bornewasser. Theodora Kemmelings (mnd.) Alphons Kurvers. Zondag: 8.30 H. Mis Francisca Bal- tussen-van Ooi (koll.); 10.00 Hoogmis. Overl. ouders Joh. Janssen en Petronel- la Kuypers. Tevens voor Johanna van Rooy-Kuijpers st. Theodorus Peeters, Elizabeth Wijnhoven, GertrudaAcnten, overl. ouders Peeters, Achten, Wijnho ven,Sanders, broers en zusters en tot in tentie Grada Sanders Johannes Loonen. Dinsdag: 8.00 H. Mis Francisca Bal- tussen-van Ooi namens Invalidenbond. Woensdag: 8.00 H. Mis st. Willem Steeghs, Maria Janssen en Maria Maassen. Donderdag: 19.00 H. Uur en Eucha ristieviering, Petronella Peters-Arts (kol.) Theodora Kemmelings (koll.). Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van het H. Hart. 19.00 H. Mis t.e.v. H. Hart en voor Priesterroepingen. Zaterdag: 14.00 PI. hoogmis b.g.v. 50-jarig jubileum van de L.V.B. (Dames- en Herenkoor); 18.30 gez. H. Mis (Kinderkoor) Bernard Janssen (koll.) Anna Steeghs-van Rijswijck Wiel Baltissen (mnd.) Pater Coen Clssens (koll.). PAROCHIE LEUNEN 26e zondag door het jaar. Zaterdag: 10.00 plechtiher begrafe- nisdienst van Joos Gommans; 15.30 H. Mis uit dankbaarheid b.g.v. een 80e verjaardag van Mevr. A. M. Willemse- Janssen; 19.00 lsm. v. Hermine de Bruijni-Raafs en overl. kinderen lsm. v. Martin Jilesen. Zondag: 8.30 lsm. v. Henricus Leijs- sen (v.w. fam. Leijssen) lsm. v. Sef Gooren, overl. ouders en familie; 10.00 Hgm. voor de levende en overl. leden, m.n.v. Harry Geurts, van de harmonie St. Catharina Hgm. v. Josef Croij- mans, echtgenote en Martin Croijmans Hgm. als gest. jrd. v. Jan Reintjes en echtgenote. Deze Hoogmis wordt mede muzikaal opgeluisterd door leden van de Harmonie St. Catharina. 11.154 lsm. v. Harry Heesen; lsm. v. Michel Looenen en Elly Loonen en Elly van Berlo; 15.00 Doopviering. Maandag: H. Hiëronymus, priester en kerklerar. 19.00 lsm. uit dankbaar heid (G) weekd. v. Sjang Weijs (6). Dinsdag: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd. 19.00 lsm. v. Antoon Verheijen, overl. ouders en familie lsm. v. Johannes Loenen en Leida Loe- Elders in dit blad vindt U de laatste aflevering over de geschiedenis van het gymnasium „Jerusalem", dat dit jaar haar 70-jarig jubileum viert. Daarom vind ik het bij deze gelegen heid toepasselijk om in mijn rubriek hieraan even aandacht te schenken door het plaatsen van een oude ansichtkaart met daarop algebeeld de speelplaats met galerij van het Klooster-Pensionaat „Jerusalem". In „Jerusalem" begon men op 15 september 1915 met een gymnasium klas van tien leerlingen. Van die eerste tien waren er zes die later het eindexamen haalden, dat in Utrecht werd afgeno men. In 1928 volgde de oprichting van de nen-Poels weekd. Joos Gommans (1). Woensdag: H.H. Engelbewaarders. 19.00 lsm. v. Barr Bouwman weekd. v. Harry Geurts (5) weekd. v. Mathijs Geurts (2) jrd. v. Catharina Cuypers en echtgenote. Donderdag: 19.00 lsm. v. Henricus Leijssen (v.w. fam. L.) lsm. v. Maria Loonen-Scheffers lsm. v. Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels. Vrijdag: H. Franciscus van Assisi, te vens eerste vrijdag van de maand. Tus sen 8.45 en 9.30 uur Ziekencommunie aan huis; 14.00 Huwelijksmis v. Frank Marcellis en Petra Smits; 19.00 lsm. ter ere van het H. art (offerblok) lsm. tot zekere intentie (S). Zaterdag: 18.00 Doopviering. 19.00 lsm. v. Harry Geurts (v.w. fam. van Vegchel) maandd. v. Harrie Litjens maandd. v. Henricus Leijssen. Misdienaar: 19.00 John v. d. Aker. Akolieten: za 19.00 Sander Peeters en Gerard Jenniskens; zo 8.30 Peter Geurts; hgm. 10.00 Geert Thijssen, Mark en Johan Hermans; 11.15 Robert Holtackers en Mare Theunissen. Lectoren: za 19.00 H. Bovée; zo 8.30 m.evr. Weijs; 11.15 J. Reintjes. Huwelijksafk.: Frank Marcellis (ys- selteyn) en Petra Smits (3e roep). Einde zomertijd: Zondag 29 sept. a.s. is om 3.00 uur 's nachts de zomertijd ten einde. De klok moet dan weer één uur teruggezet worden. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 1. H. Mis voor overl. fam. van Well-Thoone; 2. weekd. voor Grad Vewrheijen; 3. Maandd. voor Lei Thijssen; 4. H. Mis voor overl. ouders Swinkels-Verschuuren, Antonetta, Har rie en JoSwinkels. Zondag: 8.30 H. Mis voor overl. fam. van Dijck-Driessen; 10.00 1. gest. jgt. voor Petrus Claessens, Mechtilda van Megen en dochter Maria; 2. maandd. voor mevr. Gooren-Keijsers; 3. Maandd. voor Mevr. Verstappen- Vervoort; 11.30 H. Mis voor alle over leden parochianen. Maandag: 19.00 H. Mis voor Mevr. Philipsen-Cremers nms. de buurt. Dinsdag: 8.00 gest. H. Mis voor God- fridus Vermeulen en Gertruda Jentjens. Woensdag: 19.00 1. Maandd. voor Mevr. Teunissen-Gerrits; 2. Weekd. voor Mevr. Philipsen-Cremers. Donderdag: 8.00 H. Mis voor bijz. intentie. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 19.00 1. Maandd. voor Rinus Dijkhuizen; 2. H. Mis voor Thei San ders. Zaterdag: 19.00 1. Weekd. voor Grad Verheijen; 2. Maandd. voor Thei Janssen; 3. gest. H. Mis voor levende en overl. leden van de LLTB; 4. H. Mis voor Hendrikus Stiphout en Catharina Jeuken. Misdienaars: Zaterdag: 19.00 Rob Gommans en Rob Reijnders. Zondag: 8.30 Tom v. Asten en Mattie van Ass; 10.00 Roel Smits en Peter Janssen; 11.30 Mike Kuunders en Mark Derckx. Weekdagen: Rob en Tjeerd Jennis kens. Vrij: Mark Reijnders. Mededeling: Algemene Missiekalender!!!! In de komende weken komt men weer met de algemene missiekalender rond. Wij bevelen die zeer graag aan, want de opbrengst is voor verschillende missies. 7leesbare krant Spceiplafti^ mot OaSer^ Middelbare Meisjesschool „St. Oda" (MMS). Het gymnasium en de MMS was aan vankelijk alleen bestemd voor meisjes, doch door invoering van de wet op het voortgezet onderwijs in 1968, de z.g. Mammoetet, werden deze twee scholen samengevoegd, waardoor Scholenge meenschap „Jerusalem" ontstond. Door deze vernieuweing werden er va naf dat jaar ook jongens toegelaten. De ansichtkaart van het pensionaat „Jerusalem" werd op 18 september 1919 vanuit Venray door Mère Aloyzia verstuurd naar Luik. In die tijd toen de ze ansichtkaart verstuurd werd, was Frans overwegend de voertaal in het klooster. Ook deze ansichtkaart werd RECTORAAT HEIDE 26e zondag door het jaar. Zaterdag: 19.30 avondmis voior Sef Janssen van bekenden en tevens voor Wim Swinkels v.w. zijn vrienden. Zondag: 8 uur H. Mis voor Wim Swinkels van bekenden; 10 uur Hoog mis: gesticht gezongen jaargetijde voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen. Akolieten: André Swinkels en Marco van Kempen. Misd. v. d. week: René Rongen en Roel Cornelissen. Maandag: H. Hiëronymus, priester en kerklerar. 8 uur H. Mis t.z.i. Dinsdag: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd. 8 uur H." Mis voor Wim Derikx en overl. familieleden Derikx- Voesten. Woensdag: H.H. Engelbewaarders. 8 uur H. Mis voor Paula van Vegcchel- Lemmen. Donderdag: 8 uur H. Mis voor Harrie Muijsers en overl. familieleden. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. H. Franciscus van Assisi. 8.45 H. Mis voor Helm Claes en overl. familieleden. Zaterdag: 19.30 Avondmis voor Truus Gielens en tevens voor de over leden ouders Gielens-Stax, tevens voor de overl. familieleden Achten-Cox en tevens voor Wim Swinkels v.w. de buurt. RECTORAAT VEULEN Zondag 29 sept. 26e zondag door 't jaar. Zaterdagavond om 7 uur Hgm. zal. Maria Ewals-Holtackers en overl. ou ders Ewals-Holtackers. Zondag: 9.45 le zeswekendienst zal. Antoon Janssen; 11.15 Hgm. zal. Heandrie Reintjes en Anna Lemmen vnwege de buurt. Maandag: 8 uur lsm. zal. Theodorus Jacobs en echtg. Dinsdag: 8 uur lsm. zal. Leo Geelen en broer Harrie; 13.30 pl. Hgm. uit dankbaarheid bij gelegenheid 50-jarig huwelijk Ch. Erben en M. Wokes. Woensdag: 8 uur jgt. overl. fam. Hendriks-Hendriks. Donderdag: 8 uur gest. jgt. overl. fam. Reintjes en echtg. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, toegewijd H. Hart. Om 8 uur bijz. H. Mis ter ere van H. Hart. Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur lsm. tot deze intentie; 's avonds om 7 uur Hgm. jgt. zal. Henri v. Lipzig; te vens uit dank bij 80-jarige fam. Hagens. Akolieten voor 29 sept.: R. v. Oers, M. v. Staveren, M. Spreeuwenberg. Misdienaars: A. Reintjes en P. Lit jens. PAROCHIE MERSELO Zaterdag 28 sept.: H. Weceslaus. 19.00 Mevr. Truus Hendrix-Marcellis v.w. de buurt. Ein de van de Vredes week. Jongerenkoor zal zingen. Zondag 29 sept.: 26e zondag door het jaar. 10.00 Mevr. Kessels-Claes v.w. neven en nichten; 11.30 Annie van Hoof-Gielen v.w. fam. Cornelissen. Maandag: H. Hiëronymus, priester en kerkleraar. 8.30 Sibertus Muijsers en Maria Michels. Dinsdag: H. Teresia van het Kind Jezus. 8.30 Martinus en Gerardina Arts. Woensdag: H.H. Engelbewaarders. Schoolmis. 8.30 Schoolmis voor roepin gen; 18.45 Rozenhoedje; 19.00 Mevr. Truus Hendrix-Marcellis. Donderdag: H. Franciscus Borgia. 8.30 fam. Bouten. Vrijdag: H. Franciscus van Assisië, eerste vrijdag van de maand. 8.30 ter ere van H. Hart voor wie geofferd heb ben en ter ere van O.L. Vrouw. Zaterdag 5 okt.: 19.00 jgt. Martien v. d. Zanden. helemaal in het Frans geschreven. Aardig is 't om er nog even bij te ver tellen dat ik een hele serie ansichtkaar ten in mijn verzameling heb, uitgegeven door K. Bekkers uit de Grotestraat met alle onderschriften in het Frans. De opname toont ons de leerlingen (Pensionaires) in de kleding die toen verplicht was, en is genomen op de „Oude Cour", ter hoogte van de tegen woordige hoofdingang van het gemeen tehuis aan de Raadhuisstraat. Heel vaag zien we links onder de bomen door, de oude kapel van Jerusalem. Sjaak Laurensse Misdienaars: zondag 29 sept. 10.00, woensdag en zaterdagavond Ruud Thijssen en PieterPaul Rieter; 11.30 Gerton Claessen en Patrick Arts. Kollektanlen: zaterdagavond 28 sept. K. v. Vegchel; zondag 29 sept.: 10.00 J. Verhaag; 11.30 Jv. Hoof. Kerk schoonmaken 3 okt.: Mevr. Troisfontaine, Dorperveld, Mevr. Arts- Lenssen, Grootdorp. Oktober is Rozenkransmaand. Beteke nis van Rozenkransgebed is niet afge nomen. Omdat bet te koud is om naar 't kappelleke te gaan, zullen 's woensdags avonds voor de avondmis het rozen hoedje in de kerk bidden. We kunnen nog zangers voor jonge renkoor gebruiken, vooral jongens zijn welkom. Als ge van de basisschool af zijt en denkt dat ge kunt zingen, kom maar eens kijken op dinsdagavond om 7 uur in de kerk: repetitie. RECTORAAT VREDEPEEL Zaterdag: 19 uur voor Bertha v. d. Pas-Camps. Zondag: 10 uur voor Frans Geven. Maandag: 19 uur voor overl. fam. Arts-Lucassen. Dinsdag: 19 uur voor overl. fam. Poels-Duykers. Woensdag: 19 uur voor overl. fam. Poels-Geurts en dochter. Donderdag: 19 uur t.i.v. fam. H. Claessens. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 8.30 H. Mis t.i.v. M. Janssen. Zaterdag: 19 uur voor overl. ouders van Hakvoort. Misdienaars van 29 sept. - 5 okt.: Mi chel Botden en Jeroen Marcellis. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 28 sept.: 19.00 Avondmis voor Jan Rouwens, overl. ouders Wismans-Svelkouls en bijzondere inten tie. Zondag: 8.30 H. Mis te Holthees t.e.v. O.L. Vrouw van zeven smarten; 10.00 Hoogmis voor overl. fam. van Kempen-Lochtens, ASrnoldus Reijn ders, Harrie van Els (buurt), Drika Martens-Michiels en van Elzen. Maandag: 8.45 H. Mis voor de over ledenen van de Carmel. Dinsdag: 8.45 H. Mis voor de broederschap van St. Jozef. Woensdag: 8.45 H. Mis t.e.v. de H. Jozef en uit dankbaarheid. Donderdag: 8.45 H. Mis voor Rector Creemers. Vrijdag: 8.45 H. Mis t.e.v. het Heilig Hart. Eerste vrijdag. VAMOS A VER NOTICIAS RELIGIOSAS El domingo próximo, el dia 29 de sep- tiembre, a las once y cuarto, Misa con cantos y platica en Castellano. Después de la Misa reunión en la salita del con- vento con un cafelito. NOTICIAS CULTURALES El sèbado el dia 19 de octubre se abriré por fin oficialmente el Centro EspaAol a las 18.00 horas. En este sèbado se celebra también de fiesta espaAola anual. A las 20.00 horas se presentara la orquesta Atléntico de Eindhoven con müsica espaAola. Hasta la vista! JEHOVAH'S GETUIGEN Hierbij nodigen wij u uit voor het bij wonen van een bijbeltoespraak met als thema: „God verheerlijken met alles wat wij hebben". In de Koninkrijkszaal aan de Henri Dunantstraat 11aanvang 10 uur v.m. Gratis toegang, geen eollee- Wilhelminastraat ia Venray

Peel en Maas | 1985 | | pagina 16