/vv m ardanta PENTAGON KIENEN KIENEN WIST U.„. Sjeng /eng Srioumanó KIENEIM GERRIT SLUYS B.V. KOKO BLUE M. DE HAAS GEWELDIGE KIENAVOND tEacbtis jarig beötaan. li MODEHUIS 1 HWXSIl HALFWEG KIENEN VEEHOUDERIJ u Ardanta. De Stijlvolle Uitvaartverzorger. T ROUWBLOEMWERK Venray 11111 - Venlo 16000 Eerste BEGRAFENIS- EN CREMATIEONDERNEMING voor Venray en Omstreken HET OUDE VERTROUWDE ADRES Altijd bereikbaar: 04780- 88889 Hulpvaardigheid dienstbaarheid betrouwbaarheid Hebt U een begrafenis- of crematiepolis wij zijn rechtstreeks bereikbaar Tevens advies begrafenis- en crematieverzekering Schouwburgplein 1 Venray, tel. 04780-82468 Cultureel Centrum "De Beejekurf" Venray ZE KOMEN ERAAN Mary Dresselhuys, Paul van Vliet, Jango Ed wards, Jos Brink, Alexandra Radius, Peter Fa- ber, Willem Nijholt, Jasperina de Jong, Martine Bijl, Tineke Schouten, Urbanus, Seth Gaaikema, Kees Brusse, Ton van 'Duinhoven, Josine van Dalsum, Pim Jacobs, Rian de Waal, Vera Beths, Berdien Stenberg etc. etc. etc. La Traviata, De Graaf van Luxemburg, Wiener Blut, De Bruiloft van Figaro, Madame Arthur, Mimicrimi, Publiekstheater, Flairck, Ballet van Vlaanderen etc. etc. etc. CULTUUR LAAT ZICH NIET INBLIKKEN... NEEM DUS DAAROM EEN ABONNEMENT Contact tussen spelers en toeschouwers is essen tieel. Bovendien komt het beste wat in Nederland te zien is naar Venray. HEBT U UW ABONNEMENT REEDS BESTELD? Vanaf 9 september begint de vrije onbeperkte ver koop en op zaterdag 14 en zondag 15 september wor den er VRIJE VERKOOP BEURSDAGEN gehoui^fcn. Valt uw keuze b.v. alleen op Paul van Vliet.... dan kan dat en kunt U meteen plaatsen reser veren. Dit kan bij iedere willekeurige voorstelling. Voor een aantal voorstellingen is het aantal plaatsen zeer beperkt, zodat het niet denkbeeldig is, dat meer dere voorstellingen snel uitverkocht zijn. BAR DANCING Iedere zondagavond Live-muziek ZONDAG 8 SEPTEMBER verder iedere zondagmiddag vanaf 14.00 uur geopend. ADRESVERANDERING VEEHANDEL Groeningsestraat 56 - tel. 04781-1619 Zaterdag 7 sept. t.b.v. Scheidsrechtersver. Maandag 9 sept. t.b.v. Scheidsrechtersver. in Zaal Volleberg-Henseniusstraat20 Aanvang 19.30 uur Serie Jackpot f 15,- Vrijdag 6 september a.s. in WIJKCENTRUM ,,DE HOENDER' Ursulastraat 2, t.b.v. REISVERENIGING VENRAY PRACHTIGE PRIJZEN Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur. DINSDAG 10 SEPTEMBER - AANVANG 19.30 UUR CAFE-ZAAL HALFWEG t.b.v. Handboogvereniging St. Anna Hoofdprijs f 250,- Elke woensdag Woensdag 11 september t.b.v. ST. PETRUS BANDEN Aanvang 19.30 uur. Hoofdprijs f 200,-. Serie jackpot f 15,- EXTRA SERIE f5,- Zaal in Den Engel Poststraat 3, Venray AFDELING VENRAY op 14 en 15 september. PROGRAMMA VAN DE VIERING VAN HET 80-JARIG BESTAAN Zaterdag 14 september 9.00 tot 16.00 uur. Propaganda en voor- lichtingsmarkt op het Schouwburgplein. 14.00 tot 16.00 uur. Balonnenwedstrijd voor de jeugd. Ook deze zal worden gehouden op het Schouwburgplein. 18.30 tot 20.30 uur receptie in ,,De Wieënhof". Zondag 15 september. 11.00 uur H. Mis. 11.45 uur Kranslegging bij het gedenkbeeld van Dr. Poels. dat modehuis Thomassen sinds kort een perfecte schoencollektie voert? Helemaal passend bij Uw garderobe. voor dames: Peter Kaiser Melusso Antonio Paolo Sang Graciëlla voor heren: Mc Gregor AVANG (ook extra breed) Mode van top tot teen Grotestraat93, VENRAY, tel. 04780-81214 Café - zaal Voor bruiloften, koffietafels enz. Karei en Marij de la Roy Stationsweg 147 - Tel. 04780-81510 Iedere dinsdag Werknemers in (varkens-, rund- en pluimveehouderij) A.s. dinsdag 10 september om 20.00 uur voor U een informatie-avond over: bedrijfsvereniging ASF, o.a. w.w.-, z.w.-, w.a.o.-uitkeringen C.A.O., oa.a. loon, atv enz. dienstverbanden los-vast Kom naar deze avond, U bent niets verplicht en de toegang is gratis in ,,De Wieënhof", Leunseweg 20a, Venray. Op zondag 8 september a.s. vieren wij in onze parochie het 40-jarig priesterfeest van RECTOR H. HOOGERS Dit feit is voor het kerkbestuur een mooie gelegen heid om onze rector, die vanaf 11 oktober 1963 in ons midden is, een feestdag aan te bieden. Op die dag zal er om 11.00 uur een plechtige H. Mis tot zijn intentie worden opgedragen. Tussen 14.00 en 16.,00 uur wordt U in de gelegenheid gesteld onze jubilerende rector te komen feliciteren in zaal ,,'t Veule". Het kerkbestuur Parochie H. Antonius van Padua Veulen-Venray, september 1985 20 SEPTEMBER 1985 Op deze dag vieren onze ouders LEO en LIES PHILIPSEN-ZANDERS hun zilveren huwelijksfeest. Uit dankbaarheid zal er om 14.30 uur een H. Mis wor den opgedragen in de St. Matthiaskerk te Castenray. Anette - Marjan - Marloes U bent van harte welkom op de receptie van 18.30 tot 19.30 uur in zaal ,,De Ruif" te Oirlo. 5811 AW Castenray, september 1985 Klein Oirlo 16 Op 13 september a.s hopen onze ouders JULES KESSELS en TREES BEURSKENS hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Ter gelegenheid hiervan zal om 17.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de St. Gertrudiskerk van Beesel Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur in feestzaal „Kubke", Molenstraat 13, Helden-dorp. Hun dankbare kinderen Marleen en Jack Zandakker 20,f 5801 DV Venray Op dinsdag 17 september a.s. hopen onze ouders PIET VAN OOL en MIEN VAN OOL-JANSEN 25 jaar getrouwd te zijn. Dit heuglijk feit wilden we graag met U vieren op vrijdag 13 september a.s. Uit dankbaarheid zal er die dag om 14.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de parochiekerk van de H. Lambert us te Swolgen. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur in zaal Wiihelmina, Mgr. Aertsstraat 16 te Swolgen. Hun dankbare kinderen Petra Karin en Egbert 5866 BA Swolgen, Broekhuizerweg 1 Op zaterdag 14 september a.s. hopen onze ouders SEF VAN DIJCK en ANNIE VAN DIJCK-HAGENS hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Uit dankbaarheid zal er om 14.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de Rectoraatskerk van de H. Antonius van Padua te Veulen. Hun dankbare kinderen Dagadres: Zaal Martens, Albionstraat Leunen Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur. Veulen, september 1985, Eykenhofweg 8 VOOR UW DIEPVRIES EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT 21/z kg erwten e.f. f 8,75 2/2 kg spinasie gehakt f 5,95 2 Yi kg bloemkoolroosje f 8,95 1 kg kipnuggets f 14,95 doos frikandellen, groot 40 st. f 15,95 1 kg varkenssnitsel, gep. f 16,95 schenkel 500 gr. f 4,50 5 It. banketbakkersijs f 20,25 enz. enz. enz. DIEPVRIESHUIS CLAESSENS Volledige verzorging van begrafenis en krematie. Vervoer binnen en buiten Nederland Dag en nacht bereikbaar Mogelijkheid van intekenen en Éénmalige Storting Voor het regelen en verzorgen van begrafenissen en crematies: Ardanta, Oude Oostrumseweq 6, telefoon 04780-89199 Onze Uitvaart verzorger Th. Arts Landweertweg 10 Venray, tel. 04780-85289. Ysselsteyn: P. van Soest Kerkweg 29 tel. 04785-639. Oirlo: Koster A. Nelissen Hoofdstraat 26 tel. 04787- 220 Castenray: P. Maes Castenrayseweg 54 tel. 04787-637. Geijsteren: Koster A. Reijnders Brouwershof 1 tel. 04784-1331Horst: Taxibedrijf PEDI Fabrieksstraat 5 tel. 04709-1096. Venlo: Koster A. Schreurs Fla mingostraat 42 tel. 077-18120. Belfeld, Tegelen, Reuver: Taxibedrijf Janzen Schoolstraat 127 tel. 04705- 2160. Vierlingsbeek: Taxibedrijf P. de Bruijn Spoorstraat 62 tel. 04781-1574. Well: Ass. kantoor Lamers- Jochems Grotestraat 17 tel. 04783-2255. Haps: Ardanta uitvaartverzorging Kampsestraat 36 tel. 08850- 15437. or hel Verzekeren en Oude Stadsgracht 1, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven. P.J.Th. Wienen Uitvaartverzorger St.Cathannastraat4b, 5809 AM Leunen-Venray. Tel 04780-81978. t Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze medewerkster en collega, mevrouw VAN DEN BERG-MUNNINGHOF Wij zullen haar altijd als een trouwe en spontane medewerkster in herinnering houden. Direktie en personeel Modehuis Thomassen Venray Uw aller medeleven was voor ons een grote steun en troost. Zoveel mensen, persoonlijke en schriftelijke woorden bij het heengaan van onze lieve ouders en grootouders HANDRIE HEINTJES en ANNA LEMMEN hebben'ons allen goéd gedaan. Hiervoor onze dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Veulen, september 1985. Dankbetuiging Het is ons een grote steun geweest, dat wij zoveel medeleven mochten ontvangen tijdens de ziekte en bij het heengaan van onze lieve moe en oma MARIE LUCASSEN-CHRISTIANS Onze hartelijke dank. Kinderen Lucassen Op zaterdag 14 september hoopt BROEDER JULIANUS PHILIPSEN S.S.S. zijn veertigjarig kloosterfeest te vieren te midden van zijn familie, medebroeders en kennissen. Samen met hen wil hij zijn dank uitspreken in de Eucharistieviering, welke plaatsvindt om 11.00 uur in de kapel van het klooster. Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid de jubilaris persoonlijk te feliciteren. Familie Philipsen Roland 2, 5811 EA Castenray Nijmegen, september 1985 Heijendaalseweg 300, 6525 SM Na een leven vol zorg en aandacht voor allen die haar dierbaar waren is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken, onze lieve mamma en oma THERESE HENRIËTTE ANTONIA VAN MILL-LEMMEN sinds juni 1984 weduwe van PETER MATTHIAS VAN MILL in de leeftijd van 81 jaar. Lobith M.J. Eggen-van Mill W.R.G. Eggen Yvonne en Edgar 's Hertogenbosch P.J.G. van Mill Oostrum E.G.Th, van Mill A.E.G. van Mill-Berkers Robin, Ludo en Maurice 5807 AT Oostrum, 29 augustus 1985 Geijsterseweg 11 De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgehad op dins dag 3 september 1985, waarna de begrafenis plaats vond op het R.K. parochiekerkhof van Oostrum. Het provinciaal bestuur, de kommuniteit van de Zusters van Liefde J.M. van St. Anna te Venray en de familie vragen uw gebed voor ZR. M. HELENA Alida Maria Dedding gedecoreerd'in de Orde van Orartjë Nassau. Zij werd geboren te Bloemendaal op 14 oktober 1897 en verbond zich in de Kongregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria op 20 augustus 1928. Na een geduldig gedragen ziekbed overleed zij in het klooster van St. Anna te Venray op 1 september 1985. ZIJ RUSTE IN VREDE De plechtige uitvaartdienst vond plaats in de kapel van St. Anna te Venray op woensdag 4 september om 14.00 uur, waarna de begrafenis aldaar. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinne ring aan haar leven, hebben wij vrij onverwacht afsc heid moeten nemen van mijn lieve vrouw, zorgzame tante en zuster NELLIE MUNNINGHOF echtgenote van EED VAN DEN BERG Zij overleed voorzien van het H. Sacrament der Zie ken op de leeftijd van 51 jaar. Venray H.E. v.d. Berg André en Lilian G. Munninghof Familie Munninghof Familie v.d. Berg 5801 XW Venray, 30 augustus 1985 Langeweg 95 De uitvaartdienst en begrafenis hebben dinsdag 3 sep tember plaatsgevonden. Tuincentrum Thuylshof Langstraat 83, tel. 83965 b.g.g. 10520 Wij begeleiden U zeer discreet bij het verzorgen van begrafenissen en crematies in alle parochies van Venray en omstreken. Dag en nacht bereikbaar

Peel en Maas | 1985 | | pagina 19