in wen II DAMMEN GYMNASTIEK ZWEMMEN BILJARTEN Met Venrayse Zeskamp - supporters Italië naar TAFELTENNIS KERASTASE Aangezien 8 van de 10 vrouwen haarproblemen hebben...... Leenenj Leenen| WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ...IS Maison Wilma Carnavalsoptocht Enquete vrijetijdsbesteding MACHTIGING 30 VENRAY VRIJDAG 25 FEBRUARI 1972 No. 8 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS n L' 'J DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) SPORT Uitslagen zaterdag 19 februari: Red Stars 1Armada 1 64 Red Stairs 2Blue Star 3 46 Red Stars 3—DVO 3 7—3 Red Stars 5Armada 6 55 Red Stars 8Armada 8 19 Red Stars 6—DVO 5 10—0 Red Stars 8Armada 8 19 TTC—Red Stars 9 10—0 JSM 2—Red Stars 4 10—0 Amnasta 3Red Stars 7 73 Landelijk Junioren: Red StarsSKF (Veenendaal) 64 Zaterdag speelde ons eerste junio renteam tegen het nogal zwak spe lende team uit Veenendaal. We had den het geluk op onze hand. Toch was dit riiét doorslaggevend. Het betere spel en meer ervaring brach ten de uiteindelijke beslissing. De 6-4 overwinning viel echter matig uit. J. Bonants won 3x; G. Philipsen en M. Guppen ieder lx. Eveneens werd het dubbel op grandioze wijze ge wonnen. Red Stars 1 kreeg bezoek van Ar mada uit Horst. Een zware opgave altijd om hier winst uit te halen. Er werd goed geopend door een prach tige overwinning van R. Verblekt te gen J. Gielen. Ook J. Verblakt en B. Hendriks wonnen. Het dubbel dat toen volgde werd verloren. De eer ste nederlaag in deze competitie. Horst kwam toen terug tot 32. R. Verlakt verhoogde de score weer tot 42. J. Verblakt verloor. R. Verblakt en B. Hendriks wisten beiden nog eenmaal te winnen en zodoende een 64 overwinning te behalen. Red Stars 4 speelde in Venlo te gen JSM 2. De openingswedstrijd, gespeeld door Th. Gerrats, ging net verloren. Ook W. van Ooi en mej. A. Janssen verloren hun partijen of schoon het er een keer bijna uitzag of er drie games gespeeld moesten worden. In de wedstrijd Red Stars 5 tegen Armada 6 ging het niet zo best. Er werd zeer moeilijk gespeeld. In het begin ging het gelijk op van 11 naar 22. Toen verloor F. Bonants zijn tweede wedstrijd en keken tegen een 32 achterstand aan. We begon nen nu beter te spelen en wisten de stand om te zetten tot 53 in ons voordeel. Jammer genoeg wisten A. v. d. Giessen en E. Verblakt hun laatste wedstrijden niet meer te win nen en zo moesten wij met een ge lijkspel tevreden zijn. Al voor de tweede keer kwamen onze tegenstanders maar met twee personen opdagen. Deze keer was het DVO '5 uit Kessel dat tegen ons 6 e speelde. Alleen de eerste wedstrijd werd door P. Bonants in drie games gespeeld. De overige wedstrijden wer den vlot in twee games gewonnen. Red Stars 8 speelde tegen Armada 8, dat in de eerste helft van de com petitie bovenaan stonid. De vorige wedstrijd werd met 100 verloren, een slecht vooruitzicht dus. De eer ste twee wedstrijden werden met grote cijfers verloren, maar J. v. d. Putten kon de derde wedstrijd in drie games winnen. Daar bleef het ook bij. H. v. d. Putten en J. Janssen konden geen enkel winstpuntje ma ken. Programma zaterdag 26 februari: Thuiswedstrijden Red Stars 1Hegta 1 Red Stars 2Hegta 2 Red Stars 4Meijel 3 Red Stars 5Maasbree 5 Red Stars 6Hegta 3 Red Stars 8-Meijel 5 Red Stairs 9Amnasta 4 U i'twedstrijden Amnasta 2Red Stars 3 Looping 4Red Stars 7 Landelijk junioren: ArmadaRed Stars Maandag 3 april 2e paasdag zullen in de sporthal van St. Serva- tius de Open Venrayse Kampioen schappen worden gehouden. VenrayMaasniel 4Vï-3V2 In het kader van de L.S.B. compe titie werd zondag 20 febr. j.l. de vier de wedstrijd tegen Maasniel gespeeld. Het werd een volledig gelijk op gaande strijd, pas in de slotfase, na plm. 3 uur spelen, begon er zich enig voordeel voor Venray af te tekenen. Dit was echter zo minimaal dat tot en met de laatste partij de spanning er volledig in bleef. Frans Smits viel de eer te beurt om het eerste Venrayse winstpunt te scoren, deze voorsprong ging echter al snel teniet door verlies van J. de Wit. Nadat J. Verhaegh zijn partij had moeten opgeven en W. Jeuken zijn tegenstander tot overgave had gedwongen, bleef de stand lang op 22 gehandhaafd. Langzaam werd duidelijk dat van de resterende 4 partijen er voor Venray 2 beter ston den, 1 slechter en dat 1 partij een ongeveer gelijke stelling had. Dit zag er niet slecht uit, hoewel géén schaak partij gewonnen is voordat de tegen stander heeft gecapituleerd. Con form de verwachtingen wisten resp. H. Gooien en P. Rouvroye hun par tijen te winnen en verloor K. Lun- dahl die nog lange tijd had gepro beerd van zijn slechtere stelling iets te maken. J. Kok had in die tusSen- tijd net zolang gemanouvreerd dat hij er in zijn afgebroken stelling na 40 zetten gunstig voor stond. Hoewel deze stand als gewonnen kon worden beschouwd, bij een officiële arbitra ge, zou dit resultaat zeker haalbaar zijn, werd er na enig overleg tot re mise besloten, omdat Venray voor het winnen van de wedstrijd nog slechts een Va punt nodig had. Persoonlijke uitslagen: W. JeukenA. Vriezen 1-0 K. LundahlF. ten Lohuis 0-1 P. RouvroyeJ. aus 1-0 J. VerhaeghH. Thielen 0-1 H. CoolenH. Vrinzen 1-0 J. de WitJ. de Loey 0-1 F. SmitsJ. Swüste 1-0 J. KokA. Grooten Va-Va Maandag j.l. speelde Damvereni ging Venray haar "voorlaatste compe titiewedstrijd tegen de kampioens club DC Boxtel. Helaas kon niet in de sterkste opstelling warden ge speeld. Desondanks weerden de Ven ray ers zich fel, al konden ze niet voorkomen, dat Boxtel met een on geslagen record huiswaarts kerde. Extra vermelding verdienen de fraaie overwinning van reserve-man Jacobs, de zege van bord-een-speler Noyens, die voor de tweede maal de Boxtelse kampioen Kuys te slim af was en de vlotte remise-partij van jeugdspeler Fons Baltussen. De laatste bondswedstrijd zal be gin maart plaats hebben in Schijn- del, waarin Venray bij een overwin ning de tweede plaats in de eindrang schikking alsnog kan bemachtigen. De persoonlijke bord-uitslagen wa ren als volgt: NoyensA. Kuys SchildersDe Jong Claessensvan Boxtel ZaalGeerts KennisDickens Kroh—de Wit Janssen Th.Kuys H. v .d. VorleMathijsSen JacobsLensink BaltussenSohalkx 2—0 0—2 1—1 1—1 0—2 1—1 0—2 0—2 2—0 1—1 8—12 De ranglijstcompetitie is ook bijna afgelopen. Nog drie ronden zijn er te spelen, waarna de promotie-degra datie en een handicap-competitie het seizoen gaan besluiten. In groep A is het bijna zeker dat de heer Noyens, wederom beslag gaat leggen op het kampioenschap. Hij staat respectievelijk zes en zeven punten voor op zijn naaste concur renten Tijssen en Schilders. Daarbij is toch wel opvallend, dat de heer Schilders zich in de tweede ronde volledig van zijn inzinking heeft we ten 'te herstellen en in korte tijd van de achtste naar de derde plaats heeft opgewerkt. De strijd om bord twee is zodoende nog helemaal open. In groep B staat de heer Peeters aan de kop met 25 punten uit 16 par tijen. Zijn grootste rivalen zijn hier Thielen, Kroh en Gerrits, die hem met enkele punten verschil op de hie len zitten. Hier blijft de strijd aan de top spannend tot de laatste ronde. Op woensdag 1 maart a.s. houdt de gymnastiekvereniging St. Christoffel haar jaarvergadering voor alle leden vanaf 14 jaar. De vergadering wordt gehouden in zaal Thielen, Kennedy- plein en begint om 20.00 uur. Getracht zal worden het officiële gedeelte in een snel tempo af te wer ken, waarna de avond gezellig wordt doorgebracht. Wij rekenen op een grote opkomst. KOLLEKTE. In het weekend zal de jeugd van de gymnastiekver eniging „St. Christoffel" U weer eens lastig vallen. Ze zullen dan bij U aanbellen en vragen om een kleine financiële bijdrage. Wij willen U vragen, stel hen dan niet teleur, zo dat wij dankzij uw milde steun weer iets meer kunnen doen voor de jeugd, dan de normale subsidies ons toe staan. ZWEMCLUB SPIO Zondag 27 februari a.s. om 9.00 uur zullen in de „Meerpaal" de clubkam pioenschappen plaats vinden. Een ieder die ingeschreven heeft is op tijd aanwezig. Wie zullen de clubkam pioenen worden of zullen er verras singen zijn? In ieder geval doe je best en veel succes. de kans groot dat u daar een van bent. Wij, als Kerastasespecialist, stellen u gerust. Wij volgden bij L'Oréal een speciale cursus haar- en booldhuldverzorging. Voor bijna ieder haarprobleem hebben wij dan ook een oplossing: een behandeling met een van de verschillende Kerastaseprodukten van L'Oréal. Natuurlijk gaat hieraan vooraf een vrplijvende gratis haardiagnose. Bovendien geven wij u gratis advies, welke behandeling of kuur voor geschikt is. (Met opgave van de tarieven vooraf). J. N. W. REINBOUD Schoolstraat 9 - Telefoon 2561 Uitslagen van de laatste wedstrijd van de c-competitie: Vlinderslag 100 en 50 m.: Y. Buys 1.35.2 W. Thielen 1.23.6 - le M. Spee 37.0 - le A. Veugen 41.1 J. Wester 34.3 - le P. Scholtens 42.2 Schoolsliag 100 en 50 m.: C. Scholten 1.32.0 J. Wester 1.20.8 - le K. v. d. Munckhof 57.0 - 2e E. Collin 1.00.5 P. Janssen 56.4 E. Clevers 48.6 A. Coolen 46.8 P. Thielen 1.01.2 B. Broeren 1.36.9 H. Hanen 1.47.0 Vrije slag 100 en 50 m.: A. Hanen 37.4 J. Philipsen 35.0 K. van Loo 35,5 - 3e L. Peeters 34.5 - le M. Collin 44.2 - le K. v. d. Munckhof 53.7 R. Janssen 53.7 Th. Plugge 50.8 M. Spee 1.12.2 - 3e O. Veugen 1.10.6 - le Rugslag 50 en 100 m.: P. Thielen 44.5 M. Buys 38.0 - le M. Collin 51.0 - 2e Th. Plugge 53.2 Fr. Plum 1.09.1 H. Philipsen 45.2 - 2e D. Brendel 47.2 4 x 50 m. wisselslag dames: Spio 2.35.8 - le Helden 4.41.3 - 2e Mosa Venlo 2.44.4 - 3e 5 x 50 m. vrije slag heren: Mosa 2.29 - le Spio 2.43.0 - 2e Helden 2.52.0 - 3e Enig kommentaar op deze wed strijd van afgelopen zaterdag is op zijn plaats. Er zijn redelijk goede tij den gemaakt, doch deze goede pres taties worden vaak door dezelfden gemaakt, diegenen die er net „tegen aan hangen" zullen snel moeten gaan „doorbreken". Daarvoor is vooral op de trainingen inzet gewenst, want we hebben twee internationale wedstrij den voor de boeg, alsmede enkele kampioenschappen. We hebben nu de laatste jaren een bescheiden prestatie opbouwd, doch deze mag onder geen enkele voor- warade stilstaan of verminderen. Ook wij allen dragen een steentje bij aan Venray promotion en we hopen met z'n allen dat dit wordt gewaardeerd. Uitslagen van de voorwedstrijden le klasse bandenspel klein, voor zo ver gespeeld in café P .Martens, Leu nen, onider auspiciën van de K.N.B.B. distriot Oost-Brabant: Resp. partijgem., algem. gem., matchp. 1. J. Lucassen HGM 2.67 2.17 8 2. L. Jacobs H.G.M. 3.12 2.22 3. W. Hendriks, Ketsers 2.34 1.82 4 Bij de controle van de jury lij sten door de voorzitter van de jury en de voorzitter van de optochtcommis sie is gebleken, dat de groep „Het wapen van Venray" per vergissing buiten de prijzen is gevallen. Aan deze groep is dan ook alsnog onder het motto „Blief wakker Piëlhaas" een extra prijs toegekend. Deze prijs is inmiddels ter beschikking gesteld van deze groep. De optochtcommissie heeft er be hoefte aan om alle deelnemers aan de optocht, medewerkers van ge meente, politie, Rode Kruis, orde commissarissen en vele anderen, waaronder ook de toeschouwers, hartleijk te danken voor hun spon tane medewerking en belangstelling bij dit jaarlijks terugkerend cama- valsgebeuren en ziet dit alles als een belangrijke steun bij de voorberei dingen voor het volgende jaar. Ruim 900 personen in Venray- centrum, YsselSteyn en Oirlo heb ben persoonlijk een brief gekregen van het Nederlandse wetenschappe lijk Instituut voor toerisme en re creatie, waa/rin hun mededeling ge daan is, dat zij van 25 februari tot en met 3 maart bezoek zullen krijgen van een student(e) van dat instituut. Hun namen en adressen zijn vol gens een bepaald systeem uit het be volkingsregister gelicht voor ëen on derzoek dat men in alle drie de plaat sen gaat instellen over de vrijetijds besteding in deze contrein en de wen sen, die hier leven naar voorzienin gen, om die vrije tijd zo goed moge lijk te kunnen beloven. Een onderzoek, dat zeker in de provincie Limburg een primeur is, doch ook in de rest van het land nog maar op een paar plaatsen is uitge voerd. Er wordt dikwijls gesproken over beleid. En onder dat woord vangt men dan ook dat wat de gemeente doet op bepaalde terreinen. Ze heeft te zorgen voor woningen, wegen, rio lering, verlichting, voor politie en voor duizend-en-een-dingen. Ze heeft ook tot taak te zorgen dat de mens zijn vrije tijd zo goed mogelijk be steden kan, op de manier die hij wil. Maar het is natuurlijk uiterst moei lijk om nu precies te weten wat de mensen graag willen, hoe ze hun vrije tijd willen doorbrengen. Daarom dit wetenschappelijk onderzoek, waarbij men aan de hand van een enquête probeert te achterhalen wat de door snee Venrayer op dat terrein nu wel doet en welke wensen hij daarom trent heeft Het is daarom uitermate gelukkig dat genoemd instituut 16 studenten beschikbaar stélt, die wat zij in de theorie geleerd hebben, nu aan de praktijk gaan toetsen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. De studenten krijgen een stuk praktijk en de ge meente Venray en het recreatieschap Peel en Maas krijgen een stuk inzicht wat men nu werkelijk wil op het ge bied van vrijetijdsbesteding. Aan de hand van die gegevens kan men dan inderdaad tot een beleid komen, waarvan men de zekerheid heeft, dat zulks gewenst wordt door de mensen. Die enquête zou men dus kunnen zien als de meest zuivere vorm van inspraak. Het is daarom belangrijk dat de mensen, die zulk een brief thuis ge kregen hebben, ook inderdaad de be trokken student(e) te woord willen staan. Men zal er rekening mee moeten houden dat men behalve vragen over vrijetijdsbesteding, ook nog verschil lende andere vragen te beantwoorden krijgt, maar men behoeft niet bang te zijn dat met uw persoonlijke me ning „geleurd" zal warden. Alles blijft anoniiem en de computer waar in alle gegevens later gestopt worden initerresseert het helemaal niet hoe u heet. Vrijdag 25 februari: 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Zaterdag 26 februari: Papier ophalen. Laten we voor zo veel mogelijk oude kranten zorgen. Zondag 27 februari: 10.15 uur Hoogmis voor onze jon gens. Maandag 28 februari: 18.4520.00 uur repetitie le en 2e stem. Dinsdag 29 februari: 18.00 uur gymavond. 18.45 uur spellenavond. Woensdag 1 maart: 19.00 repetitie voor bassen en teno ren. Donderdag 2 maart: 18.30 uur repetitie le stem. 19.10 uur: repetitie 2e stem. De mogelijkheid bestaat om van 30 juni t.m. 8 juli met de Zeskampsupporters naar Italië te gaan en bet Spel Zonder Grenzen bij te wonen. Reis per vliegtuig, verblijf etc. geschat op f 475,- p.p. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden, tot uiter lijk 9 maart opgeven middels onderst, coupon bij B. MIN, VOORZITTER P. ZWIERS. SECRETARIS HIERLANGS AFKNIPPEN EN STUREN IN ENVELOPPE NAAR Ondergetekende Adres Telefoon heeft in principe belangstelling voor de reis naar Italië, met pers. in de leeftijd van jaar jaarjaar. Handtekening

Peel en Maas | 1972 | | pagina 9