IE LEDERWAREN Zaterdag: Zeskampspektakel in Arnhem s.v.v. NIEUWS in Ueniay s.v.v. JEUGD s.v. LEUNEN LMLXbü DUIVENSPORT M.H.C.V. WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Damesvoetbal drukwerk S.S.S. Overloon VRIJDAG 25 FEBRUARI 1972 No. 8 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) EENDERDE VAN DE RIJNHAL WORDT DOOR VENRAY BEZET RESULTATEN AFHANKELIJK VAN GELUK EN TEGENSLAG- Een legioen van welgeteld 1150 Venrayers zal de Venrayse Zeskampploeg zaterdag a.s. in de Arnhemse Rijnhal aan moedigen tijdens het vijfde televisietreffen tussen de na Leiden overgebleven zes gemeenten. De overige 26.694 inwoners van Venray zullen zaterdag avond vanaf tien voor half negen aan het televisietoestel zijn gekluisterd om wellicht met klamme handen de ver richtingen van de eigen ploeg gade te slaan. De wetenschap, dat de tribunes van de Rijnhal deze avond voor ze ker eenderde gedeelte gevuld is met „eigen volk" zal ongetwijfeld de Venrayse jongens en meisjes in het strijdperk stimuleren. Een aanmoe diging door een koor van 1150 door een recent oamaval goed gesmeerde kelen zal ongetwijfeld goed klinken in de splinternieuwe Rijnhal Maarde Venrayse Zeskampers zijn er zich ook terdege van bewust, dat de aanwezigheid van zoveel sup porters op de tribunes voor hun een ongekend zware belasting zal bete kenen. Men speelt nu weliswaar in het grote geheel voor het oog van Neerlands volk, maar binnen de ruimte van de Rijnhal voor 1150 paar kritische ogen; voor een publiek, dat op zijn minst een eervolle plaats voor de Venrayers verwacht en dat zich zöker niet tevreden zal stellen met een lagere klassering. Dat is een har de waarheid', waarmee de ploeg zeker rekening mee moet houden. Van de andere kant is er een harde waarheid, waarmee het publiek met evenveel recht moet rekenen. Dat is de mogelijkheid van een slechtere prestatie in Arnhem. De verwach tingen mogen nog zo hoog gespannen zijn en het enthousiasme van de ploeg mag even groot zijn als de wil om te winnen, maar er ervaringen van vier Zeskampuitzendingen heb ben geleerd, dat pech, geluk en wille keur van schiedsrechtersbeslissingen in één adem moeten worden genoemd en niet in punten uitgedrukt op het scorebord worden vermeld. Het sco rebord vermeldt alleen de harde werkelijkheid: het resultaat van iede re prestatie gezien door het oog van hen die te beslissen hebben! Zeker niet vergeten mag worden, dat de afstand tussen de ploegen, die deelnemen aan de tweede ronde, zeer klein is geworden en dat er zes ploe gen zijn, die alle vechten voor een zo hoog mogelijke notering. Men mag ervan overtuigd zijn, dat Venray voor een goede plaats zal vechten, doch laten we afspreken, dat wat de ploeg ook maakt in Arnhem de ploeg mag blijven re kenen op de sympathie èn de morele steun van heel Venray. BELANGRIJK VOOR DE ZESKAMP-SUPPORTERS De Rijnhal te Arnhem is bereikbaar via de autosnelweg NijmegenArnhem. Zij is ge legen aan de rechterzijde van de snelweg. Enkele honderden meters voorbij het Eldense via duct over de rijksweg komt men bij die eerste stoplichten van Arnhem. Direct voorbij de stoplichten gaat men rechtsaf en volgt de borden naar de parkeerplaats van de Rijnhal. De Venrayse Zeskamp- Ordedienst zal zorgen voor het plaatsen van borden, zowel buiten als binnen de hal. Degenen, die met eigen ver voer naar Arnhem gaan, be hoeven slechts de Venrayse aanduidingen te volgen naar de voor de Venrayse suppor ters bestemde ingang van de hal. Ook in de hal zullen Ven rayse aanduidingen worden aangebracht. Op de tribunes is een speciaal vak voor de Ven rayse supporters bestemd. Dit gedeelte is gemarkeerd met rood-witte en blauw-witte vlaggetjes. Bovendien is het vak kenbaar aan de reuze Piël- haar en de opgestelde Venray se spandoeken. De Rijnhal gaat zaterdag avond om ZEVEN uur open en geen minuut eerder. Om half acht MOET iedereen binnen zijn. Degenen, die op eigen ge legenheid naar Arnhem gaan en in het bezit zgn van een voorlopig toegangsbewijs kunnen a.s. VRIJDAGAVOND vanaf 20 uur in PRINSENHOF het definitieve plaatsbewijs af halen. ZGnder dit definitieve toegangskaartje komt men za terdag NIET in de Rijnhal. De supportersbussen ver trekken a.s. zaterdagmiddag cm VIJF UUR vanaf het Schouwburgplein. In de bussen worden de voorlopige toegangs bewijzen ingenomen en geruild voor het definitieve toegangs kaartje. Na afloop van het Zeskampgebeuren komen alle bussen weer terug op het Schouwburgplein. De Venrayse supporters mogen met spandoeken, toe ters, sirenes en alle mogelijke andere toestanden hun eigen ploeg aanmoedigen. Maar laten zij zich in Arnhem in 's hemels naam houden aan de aanwij zingen van de Venrayse Zes kamp-Ordedienst, die kenbaa.r zijn aan blauwe jacks met Zes kampembleem en rode cap. De Zeskampploeg vertrekt vrijdigmiddag om half vier vanaf het gemeentehuis en on getwijfeld zal hierbij een grote schare uitzwaaiers aanwezig •zijn. Uitslagen j.l. weekend: Competitie: Venray 7Sparta 4 Vriendschappely k Venray 1Meterik 1 Venray 2Merselo 1 Venray 4Venray Al 1—2 3— 0—3 2—3 Leunen B2Meterik BI 2.30 u. (oefenwedstrijd) Wittenhorst B2Leunen B3 2.00 u. icompetitie) vertrek 1.00 uur Ysselsteyn ClLeunen C2 2.30 u. (competitie) vertrek 1.45 u. Merselo DlLeunen Dl 10.30 u. vertrek 9.30 uur Oostrum DlLeunen D2 10.30 u. vertrek 9.45 uur Leunen D3Merselo D2 10.30 u. Leunen EOostrum E 10.30 u. Programma zondag 27 febr.: Venray 1Veritas 1 14.30 u. Venray 2Venlose Boys 2 12.00 u. Venray 3—RKGFC 2 12.00 u. Venray 5Venray 6 12.00 u. (Leunseweg) SVV RED STARS HONKBAL KIENEN op vrijdag 25 februari a.s. om 8 uur in Vat '71, Langeweg. Er is weer voor een goede prij zentafel gezorgd. De organisatoren verwach ten dan ook dat vele SW'ers, zowel de damesafdeling, Red Stars als DAR aanwezig zullen zijn. Competitie: Venray 1Boekoel 1 80 Wanssum 1Venray 2 70 Programma a.s. zondag: Venray 2Venray 1 10.30 u. (terrein Leunenseweg) Bijeenkpmst 10 uur kantine Oost singel. OUDERAVOND De ouderavond wordt gehouden op maandag 28 februari a.s. om 8.00 uur in zaal „In den Engel". De meeste ouders zullen een per soonlijk bezoek gehad hebben van een van onze leiders. Is dit niet het geval, dan moeten wij ons excuseren en is dit niet met opzet gebeurd, maar moet U dit maar wijten aan het groot aantal leden (plm. 250) dat onze jeugdafdeling kent. Wij veronderstel len dat U het bovenstaande dan alk uitnodiging wilt accepteren. Het programma voor deze avond is als volgt: 1. Een inleiding met aansluitend daarop gelegenheid tot het stellen van vragen etc. 2. Een film over onze eigen jeugd. 3. Kienen. 4. Verdere discussies en gezellig sa menzijn van ouders en jeugdlei ders. Voor wedstrijden raadplege men de opstellingen bij het publicatie-adres. Uitslagen: Leunen 1TOP 1 04 Geysteren 2Leunen 2 11 Excelsior 2Leunen 3 20 Leunen 4Griendtsveen 2 03 Leunen BI—SVB BI 2—2 Leunen Cl—SVB Cl 1—4 Programma zondag 27 febr.: Leunen 1Melderslo 1 2.00 u. America 2Leunen 2 1.00 u. (oefenwedstrijd) vertrek 2.15 u. Leunen 3DIS 3 12.00 u. Zaterdag 26 februari: Sparta A2Leunen A2 2.è30 u. (kringtoernooi) vertrek 1.30 uur. Meterik A3Leunen A3 2.30 u. (oefenwedstrijd) vertrek 1.30 uur Leunen BI—EWC BI 2.30 u. (kringtoernooi) Het is een bijzonder goed weekend geweest voor de VC Rooy-ploegen. Het 3e herenteam won, na een goed gespeelde wedstrijd met 31 van het bezoekende Concordia 2 uit Pannin- gen. Vooral aanvallend waren de Venrayse volleyballers een stuk ster ker dan de bezoekers. Setstanden: 15-7 15-5 4-15 en 15-5. Heren 2 won met 30 van SVC. De overwinning was wel verdiend te noemen, maar de inzet van S.V.C.- kant was een stuk beter als bij de VC Rooy-reserves, setstanden van 15-10 17-15 en 15-13 waren beslist niet nodig geweest tegen deze ploeg. De heren van VC Rooy 1 hadden bezoek van Sarto uit Tilburg. In de eerste en tweede set werd er vrij be hoorlijk volleybal vertoond, maar in de derde set zakte het peil bedenke lijk. In de vierde set kwam er een goed herstel van VC Rooy-kant en taen was het ook vlug gebeurd met de Sarto-mannen. Setstanden: 15-10 15-10 5-15 en 15-6. Toch weer twee punten voor VC Rooy in de strijd van promotie naar de tweede divisie. Het 3e damesteam was het enige C Rooy-team wat niet tot winst wist komen. Tegen Revoc 2 werd met 13 verloren, met de setstanden van 15-12 8-15 8-15 en 4-15. Een volgen de keer beter! Het 2e damesteam moest zaterdag aantreden voor de wedstrijd van de week, want koploper Concordia 1 was op bezoek. De zenuwen speelden beide teams nogal parten, zodat er zelden goed volleybal werd gespeeld, maar de spanning was volop aan wezig. De eerste set ging met 15-12 naar VC Rooy 2, terwijl de tweede set met 13-15 naar Concordia ging. In de derde set was het weer VC Rooy 2 was aan het langste eind trok, n.l. 1511. Concordia geloofde er zelf niet meer in, wat door de VC Rooy- meisjes goed werd aangevoeld, want nu werd er veel vlotter gespeeld, wat een duidelijke setwinst opleverde. Geweldig, met de kansen op promo tie in eigen hand. De dames 1 van VC Rooy hebben in de promotieklasse in verhouding veel minder zware wedstrijden als VC Rooy 2 in de districtsklasse. Te gen Valuas 2 werd wel een stuk be ter gespeeld als vorige week tegen Oikos 3, maar de Venlose dames kwa men er niet aan te pas, binnen de kortste tijd was het gebeurd met Va luas 2. Setstanden: 15-2 15-1 en 15-4. Vrijdagavond zal het tegen HBC in Heijthuisen niet zo gemakkelijk gaan, maar met de goede instelling er naar toe en dan zal het waarachtig wel lukken. Ook dames 1 zitten nog volop in de slag om het kampioenschap. Programma voor 25 en 26 febr. a.s.: 25 febr.: Dames: HBCVC Rooy 1 20.45 u. 26 febr. Dames: VSW 2—VC Rooy 2 20.15 u. Dames: VC Rooy 3—SBG 15.00 u. Heren: VC Rooy 2EVCV 17.00 u. Heiten: VC Rooy 4Thor. 16.00 u. Heren: EVCV 2—VC Rooy 3 17.30 u. Heren: WC 2—VC Rooy 1 19.00 u. voor al uw van den munckhof n Uitslagen 19 febr.: Lyceum 1Lyceum 2 31 J ovoLyceum 3 31 Programma 26 febr.: 18.00 u. Valuas 3Lyceum 20.15 u. Fighters 2Lyceum 3 15.00 u. Lyceum 2Oikos 2 16.00 u. Lyceum 1SVC Uitslagen 20 febr.: Overloon 1Volkel 1 Overloon 2 en 3 waren vrij. Stand: WEC Erp Milh. Boys Overloon 1 Handel Volkel SCMH Nederwetten Vorstenboyse Boys Odiliapeel Ollandia Stand klasse SSS 2: Overloon 2 DSV 3 Excellent 1 Boxmeer 4 Heyen 1 Stormvogels 2 Pr. Maria 2 Oeffeit 2 Stormvogels 3 Sambeek 2 Volharding 4 Boxmeer 5 15—22 15—20 15—20 14—19 15—19 14—16 14—12 15—12 14—11 15— 5 14— 4 16—27 16—26 16—24 16—19 16—18 16—17 16—14 1&—13 16—13 16—10 16— 7 16— 4 Uitslagen junioren 19 febr.: Overloon aMilsbeek a 21 Achates bOverloon b 51 Overloon cAchates c 41 Toxandria cOverloon d 30 Overloon eDSV g 21 Stormvogels fOverloon f 40 Programma zondag 27 febr. senioren: Overloon 1Nederwetten 1 14.30 u. Heyen 1Overloon 2 14.30 u. Constantie 6Overloon 3 12.00 u. Programma zaterdag 26 febr. jun.: Overloon aOeffeit a 15.30 u. Overloon bOoeffelt b 14.00 u. JVC gOverloon c 14.00 u. Overloon dDSV e 12.30 u. Sambeek d'Overloon e 14.00 u. Achates eOverloon f 12.00 u. Uitslagen j.l. weekend: Jongens: Horst aVenray a Venray bTegelën b Meisjes: Tegel'en pVenray p Heren: VenrayGeleen Venlo 7Venray 2 Veteranen: ConcordiaV enray Dames: VenrayGemert afgelast 0—7 2—0 0—2 2—0 2—4 Geloof maar dat Heren 2 in zijn nopjes was, toen het net voor het einde van de eerste helft de leiding nam: 10. Dit zag er in 't begin niet naar uit, want koploper Venlo 7 viel overdonderend aan, maar als door 'n onzichtbare macht bleef het elftal kalm en rustig. Misschien daardoor bracht Venray zijn tegenstander enigszins in paniek, toen V'enray dé kans kreeg, maar helaas miste. De tweede helft bracht een meer aanvallend Venlo, doch ook nu wist de Venrayse defensie, mede door keeper L. Staal en veel geluk, stand te houden. Door de snelle uitvallen was Ven ray aanvallend echter zeer gevaar lijk en het was dan ook niet ver wonderlijk dat halverwege de 2e helft door onze gewonde speler C. Meertiens het 2e en doorslaggevende I doelpunt werd gescoord. I Programma a.s. weekend: Zaterdag 26 februari: Jongens: Venray aGemert a 133.0 u. Horst bVenray b 15.15 u. vertrek Z.O. bus 14.27 uur Meisjes: Venray pVenlo q 15.00 u. Zondag 27 februari: Heren: SittardVenray 14.00 u. vertrek 12.00 uur Veteranen: VenrayVenlo a 12.00 u. Dames: MillVenray 13.00 u. vertrek 12.00 uur BELANGRIJK! A.s. vrijdag be gint om 7.00 uur in Hotel De Zwaan een bijeenkomst waarbij spelers en reserves van heren 1 VERPLICHT aanwezig dienen te zijn. Er zullen o.a. mededelingen worden gedaan over een coach voor dit team. HONKBAL Het is weer bijna zover, de eerste wedstrijden zijin in zicht en wel op 9 april, als we in Eindhoven bij de Studs een klein toernooi moeten spe len. Dit toernooi, met als inzet de vakante plaats in de le klasse, zal bestreden worden tussen The Studs, Roef en DAR. Aangezien dit reeds over zes we ken is, lijkt het verstandig op de trai ning van zaterdag de handschoen mee te brengen, zodiat we de arm wat los kunnen gooien en een balletje kunnen wegslaan. De begintijd van de training blijft onveranderd, dus 10 uur op het par keerterrein van het zwembad. ORIËNTATIE-WANDELTOCHT Donderdag 2 maart a.s. organiseren de Wandelsportverenigingen een oriëntatietocht. Iedereen die een paar uur prettig wil wandelen en ge nieten van een leuke en gezellige avond, kan hieraan meedoen. Start vanuit zaal Volleberg, Hensendus- straat 20, Venray. Starttijd van 19.00 tot 20.00 uur in groepjes van 3 tot 6 person'en. Na af loop gratis snert en leuke prijzen. Inschrijfgeld 2,50 per persoon. Voor de groepjes is het belangrijk om een zaklamp mee te nemen. JEUGD VIERDAAGSE 1972 De Jeugdvierdaagse in Venray wordt dit jaar gehouden op 1, 2, 3 en 4 juni. De voorbereidingen hiervoor zijn al een heel eind gevorderd. In de tweede helft van maart gaat het programmaboekje in druk, als ten minste alle gevraagde en toegezegde gegevens binnen Zijn. Dit jaar zal het programmaboekje verschijnen in een veranderde en vernieuwde omslag. Wij hopen dat ook dit jaar onze ad verteerders en begunstigers ons niet in die steek zullen laten. We danken allen bij voorbaat oprecht hartelijk voor hun gewaardeerde steun en sym pathie. P.D.V. DE ZWALUW De plaatjes voor de Benzing-klok- ken, welke veranderd moeten wor den, zün eindelijk aangekomen. De leden worden verzocht hun klokken zo spoedig mogelyk in te leveren bü M. Pcels. Grotestraat. Dus alleen zü die een Benzing hebben met 26 kon- stateringen, waarvan de eerste 12 zonder busjes. Voor lederwaren naar C O E N E N Voor lederwaren naar C O E N E N Voor lederwaren naar C O E N E N Voor lederwaren naar C O E N E N Voor lederwaren naar C O E N E N Voor leden E E V 2 (0 O TJ O EEN PRACHTIGE COLLECTIE HANDTASSEN, SCHOUDERTASSEN, PORTEMONNAIES, POR- o TEFEUILLES, BOEKENTASSEN, KOFFERS, WEEKENDTASSEN, SCHOOLTASSEN in elke prijskl. 7 O O Voor lederwaren naar C O E N E N Voor lederwaren naar C O E N E N Voor lederwaren naar C O E N E N Voor lederwaren naar C O E N E N Voor lederwaren naar C O E N E N Voor leder

Peel en Maas | 1972 | | pagina 5