TT Kerkelijke Diensten mm Yenrayse arbeidscijfers VAM0S A VER Politierechter Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN van 16 tot en met 22 januari Vredeskerk Venray H H. Zakenlieden VAN ERP Wim CUessens VRIJDAG 14 JANUARI 1972 No. 2 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY A.s. zondag 16 jan. wordit er om hali elf in de Levensschool, Bevrij- dingsweg 3a een eucharistische tafel- vliering gehouden. Deze sitaait open voor personen van 17 jaar en ouder. Celebrant: kap. H. Laitten. Na de dienst is er (kerk) vergade ring, die eveneens open is voor be langstellenden. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: kapelaan H. Latten, Dr. Poelsstr. 2 Tel. 2385 b.g.g. 2929 Tweede zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. Piet Dijkmans. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. Ge- rardus Jans Beken van fam. Derks; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. Ger- •rit Gossens; 11.00 nederlandse hoog mis, int. Wilhelmus van de Ven; 18.00 gelezen mis, int. Hein Brandfe als jgt. Maandag: 8.00 Hendrikus te Fruch- te; 9.00 Herman Coopmans; 19.00 overl. ouders Coenen-Houtackers. Dinsdag: 8.00 H. Kunzler vwg. de bejaardenbind; 9.00 Chris Janssen en dochter; 19.00 Leo Wijnhoven. Woensdag: 8.00 L. Backus en A. C. Jeuken; 9.00 Bert Kunzler vwg. buurtver. St. Jozef; 19.00 Piet Ouden hoven. Donderdag: 8.00 Ferdinand van Els-Willems; 9.00 fam. Janssen-Wil- lems en Graat-Minten. Vrijdag: 8.00 overl. ouders Swin- kels-Emons; 9.00 Peter Wdllems, Hen- drina Janssen, Maria en Johannes Wdllems als stichting; 19.00 fam. Cop- p es-Borgman. Zaterda:g 8.0 Martin Wismans ep echtg. Maria B. Wismans als sticht.; 9.00 Harrie Messemaeckers; 19.00 An dreas Voermans, Gerfcruda Peeters en zoon Jozef. Akolieten: Zaterdag 15 jan.: 19 uur Paul v. d. Heuvel en Maria Oudenhoven. Zondag 16 jan.: 11 uur Jos Bexkens en Mia Voermans. Misdienaars: Zondag: 8 uur Peter Pelzer en Wil ly v. d. Vorle; 9.30 Martin Beekers en Leon Kunzler; 18 uur Peter Janssen en Willy Rongen. Maandag, dinsdag, woensdag: 8 uur Anton Huibers en Sjaak van Eist; 19 uur Godfried Hendricx en Mary Pelzer. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8 uur Roland Michels en Theo Cox. Vrijdag: 19 uur Peter van Houdt en Ad je van Houdt. parochie Paterskerk Zondag: 2e zondag na Driekonin gen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; Hoogmis om 10.15 wordt gezongen door de zangers van St. Frans; 18.00 avonidmis. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de ge zinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00, 6.00 en na de avond mis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondags- Viering. Mededeling: Zondag 16 januari a.s. om 10.15 uur zingen de Zangers van St. Frans de hoogmis. Misintenties: Zaterdag: 18.30 overl. fam. Linders- Verkoeyen. Zondag: 7.30 Martinus Heeze; 9.00 Wim Scholten; 10.15 fam. Verbeek; 11.45 Gerardus van Leuken; 18.00 overl. fam. Ooopmans-Custers. Maandag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 gelovige zielen; 19.00 Selida Vir ginia Rojer. Dinsdag: 7.45 voor de parochie; 8.30 Christiaan Dericks (v. d. buurt); 19.00 overl. fam. Spee-Poels-Gielen. Woensdag: 7.45 jaargetijde Anito- nius Martinus Janssen; 8.30 Johanna van de Weegh; 19.00 overl. ouders v. d. Goor-Peeters en kinderen. Donderdag: 7.45 Karei Hendrix 8.30 Constant Rojer; 19.00 Truus Arts-Hagens. Vrijdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 Lambert Nijmeier; 19.00 gezinsmis; Gradje Clusters (v.w. de bejaarden- bond). Zaterdag: 7.45 Antoinette Rammel- man-Elsevier; 8.30 moeder Nieuw- stad. Dienbeurten Akolieten (16 t.m. 22 januari) Zaterdag: 18.30 Eric Comelissen, Geert Hendricx. Zondag: 7.30 Carlo Feller, Victor Pop; 9.00 Bent Janssen, Luc Janssen; 10.15 Frans Bonamts, Peter Bonants; 11.45 Jan Schellekens, Marco Pop. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Pim de Vos, René Huys. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Johnny Janssen, Walter Blaaupot; 19.00 Peter Claessens, Gerard Stoks. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Richard Janssen, Wolter Blaaupot; 19.00 Jeroen v. d. Roest, Loet Arts. Tweede zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Nout van Lin en Martden Jans sen. Met het dameskoor worden en kele nederlandse liederen gezongen. Zondag: 8.00 leesmis voor overl. Petronella Custers-Ewals; 9.00 lees mis voor overl. ouders Driessen- Klaassen. Samen met het kinderkoor zingen we nederlandse liederen; 10.00 hoogmis voor overl. Wim Jansen. Onder deze mis worden een zestal liederen gezongen door het gemengd koor uit Wans sum, met medewerking van een koperensemble (vier koper blazers); 11.30 leesmis voor overl. Jan en Teng Laurensse; 18.30 avondmis voor overl. Elisabeth Geurts. Maandag: 8.00 leesmis voor overl. Hendrica Minten; 19.00 avondmis v. overl. Leonardus Jenneskens (jaar- dienst). Dinsdag: begin van de internatio nale bidweek voor de eenheid van de Christenen. 8.00 leesmis als jaarget. voor overl. Theo Vollenberg; 19.00 avondmis voor overl. Leonardus van Hoof. Woensdag: 8.00 leesmis voor overl. Bennie Tbielen en Corry Geurtjens; 19.00 avondmis voor overl, fam. Janssen-Weerts. Donderdag8.00 leesmis voor overl. mevr. v. d. Geugten-The (buurt); 19.00 avondmis voor overl. ouders Arts-Lensen en Johannes Lensen. Vrijdag: 8.00 leesmis voor overl. Leo van der Hof; 14.00 plechtige hu welijksinzegening en eucharistievie ring voor het bruidspaar Verhoeven- van Meijel; 19.00 avondmis voor overl. Piet van de Vorle en overl. kinderen van de Vorle. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. Piet Vermelitfoort; 19.00 avondmis v. overi. fam. Aben-Baeten. Mededeling: Het verlangen naar eenheid tussen de christelyke kerken groeit. Maar we praten er wellicht te veel over en doen er te weinig voor. We denken er maal zelden aan om voor deze inten tie te bidden. Van dinsdag 18 jan. tot en met 25 jan. wordt de internatio nale bidweek voor de eenheid van de christenen gehouden: alle christelüke kerken bidden dan samen, dat die eenheid spoedig werkelükheid mag worden. Daarom nodigen wy u uit om vanaf a.s. dinsdag, als u enigszins kunt, een eucharistieviering op een dag door de week, voor deze intentie bij te wonen. De teksten zyn iedere dag aan deze gedachite aangepast. Misdienaarslyst van 16 tot 22 jan.: Zondag 16 januari: 8 uur P. Loonen en R. v. Wijk; 9 uur St. Peeters en P. Kramer; 10 uur G. Raaymakers, L. Simons en H. Reijbroek; 11.30 W. Hermans en M. Dicker; 18.30 J. Smals en J. W. de Wit. Week 1: 8 uur H. van Hoof en E. Vennekens; 19 uur H. Meiitens en J. v. d. Weiden. Week 2: H. Arts en P. Nooyen 19 u. P. v. d. Vorle en T. Raaymakers. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerkdienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert om half tien. Predikant is Ds. Plug uit Venlo, die de nieuwe en herkozen ambtsdragers zal bevestigen. Na de dienst geza menlijk koffiedrinken. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck geen dienst. Maandag: 8 uur gest. gez. jrd. fam. Berden-van Deurzen. Woensdag: 8.45 Johan Tijssen (be jaarden). Donderdag: 8 uur Jan Hulsman. Vrijdag: 8.00 voor overl. vader. Zaterdag: 19.00 Frans Muyres. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 8.30 maandd. M. Jac Ron gen; 10.00 hoogmis maandd. P. H. Wijnhoven. Maandag: feest van St. Antonius. 10.00 hoogmis voor de leden van de St. Antonius broederschap. Dinsdag: 10.00 hoogmis vcor de overleden leden van de St. Antonius broederschap. Woensdag: 8.00 lsm. voor overlede nen (H.). Donderdag: 8.00 lsm. t.e.v. St. Ma- chutus. Vrijdag: 8.00 gert. leesmis. Zaterdag: 19.00 avondmis jaard. Martin Rongen. •PAROCHIE CASTENRAY Week van 15 - 22 januari. Misdienaars: Marta Geerets en An toon Tielen; Jac. Wismans en Peter Strijbos. Zaterdag: 19.00 zlg. Leonard Pee ters en Maria Spreeuwenberg. Zang wordt verzorgd door Dameskoor. Zondag: 2e zondag door heit jaar. 8.00 tot bijz. int.; 10.00 zlg. Henricus Baeten en Maria Jeurissien. Maandag: 8.00 zlg. Bernard Vul- lings en Maria v. d. Broek. Dinsdag: geen vroegmis; 14.30 pl. huwelijiksdiienst bruidspaar Oirbans- Kunen. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. of feraars. Donderdag: 8.00 zlg. Willem Tielen en Lamberdina Weijs. Vrijdag: 8.00 ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Zaterdag: 8.00 ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 maandd. zlg. Jos Jenniskens. N.B. Van dinsdag 18 januari tot 25 januari is de Bidweek voor de een heid. Zondag: 2e zondag na de Openba ring des Heren. 8.30 Jacobus Dries- sen; 10 uur Hoogmis, gest. jrd. fam. Lemmens -Poels Zaterdag: 19.00 lsm. v. Handrie Lit- jens. Zondag: 7.30 lsm. voor Piet Giezen en dochter; 9.00 hgm. als jrd. voor Bernard Loonen en echtgen.; 10.: lsm. voor José Timmermans. Maandag: 7.30 ge9t. jrd. v. Antoon Jenniskens en Wilhelmina v.d. Pasch; 19.00 lsm. als jrd. v. Theod. Bouten en echtgen. Dinsdag: 7.30 lsm. voor Jozef Mar tens; 8.00 lsm. v. overl. fam. Ver- koeyen-Janssen. Woensdag: 7.30 gest. jrd. v. Peter Ant. Smits en Petron. Claessens; 19.00 lsm. v. Maria Achten-v. Dijck (vanw. de buurt). Donderdag: 7.30 lsm. v. overl, ouders Cornel'issen-Vloet; 19.00 lsm. voor Ed Dietz. Vrijdag: 7.30 lsm. v. Theod. Pou- wels; 19.00 lsm. v. Harry Mariens. Zaterdag: 7.30 lsm. v. overl. fam. Martens-Flos; 8.00 lsm. v. Martin Heesen; 19.00 lsm. v. fam. Jenniskens. Misdienaars: weekdagen 7.30 Geert Goumans en Theo Litjens; 19.00 Sef Reintjes en Kees Theunis. Akolieten: 19.00 Peter van Berlo en Ben Willems; 7.30 Harry v. Hees; 9.00 Theo Stevens, Jan en Frans Voermans en Jan Voermans Wzn.; 10.30 Ton Cornelissen en Math. Koch. Lectoren: 19.00 mej. G. Reintjes; 7.30 G. Höldens; 10.30 M. Cornelissen. RECTORAAT VEULEN Zondag: 2e zondag door 't jaar. 8 u. lsm. zal. Jac. Geurts, Wilh. Croy- mans en Mientje; 10 uur Hgm. jgt. voor zal. Piet Janssen. Maandag: 8 uur lsm. zal. Theod. Classens. Dinsdag: 8 uur lsm. tot bijz. inten tie ter ere van O.. Vrouw van Altijd durende Bijstand, fam. Geurts. Woensdag: 8 uur lsm. zal. Anna Vollenberg-van Rijswijck. Donderdag: 8 uur lsm. jgt. zal. Tr. Arts-Hagens. Vrijdag: 8 uur lsm. zal. Anna Wilms-van Lin. Zaterdagavond: 7.30 lsm. zal. Piet Janssen v.w. zijn vrienden. Lector 16 jan.: H. van Rijswijck. Akolieten: Mat. Janssen, Jan This- sen, Th. Mulders. Zondag: 2e zondag na de Verschij ning des Heren. 8.30 jaarg. v. Marti nus Maessen en Anna Maessen-Mo ren; 10.00 Hoogmis voor de parochie. 11.30 jaarg. v. Jacques Janssen. Maandag: 8.00 maandd. v. Louis Janssen en Anna Heiligers. Dinsdag: 8.00 gesticht jaarg. voor Gerardus Vullings. Woensdag: 8.00 maandd. v. Piet van Staveren. Donderdag: 8.00 maandd. v. Piet Winnen. Vrijdag: 8.00 maandd. v. Mathijs Derikx. Zaterdag: 19.30 maandd. v. Chris tiaan Gijsbers. PAROCHIEKERK MERSELO Zondag: 2e zondag na Driekonin gen. Zaterdag: 19.0 gest. jgt. voor Anto nius Wismans en Maria Michels. Zondag: 7.30 H. Mis voor Jan Lin- ders; 10.00 Hoogmis voor de parochie; 11.30 H. Mis voor Martinus Poels. Maandag: 8.00 ge9t. jgt. voor An tonius van Dijck, Maria Vergeldt en kind. Dinsdag: 8.00 gez. H. Mis voor Pe tronella Poels-Wismans. Woensdag: 8.00 best. jgt. voor Tr. Arts-Hagens. Donderdag: 8.30 gez. H. Mis voor Z.E.H. Pastoor A. de Bot, te verzor gen door de schoolkinderen. Vrijdag: 8.00 gest. jgt. voor Arts- Jeuken en Gerrits-Arts. Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis voor Thijs Arts. Misdienaars: zondag 7.30 Engels- Pouwels; 10.00 Jacobs-Versteegen; 11.30 Bouten-Wismans. Week: Engels-Pouwels. RECTORAAT HEIDE Zondag: 2e zondag door het jaar. 7.30 leesmis voor Sjef Wiillems en Pe tronella Voeslten-Wdllems; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolie ten: Jan Nabben en Karei Arts. Misdienaars van de week: André en Twa-nny van Osch. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familieleden van Heijster. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Wil helmus Loonen en Elisabeth van Heijster. Woensdag: 8 uur leesmis tot int. van de familie van Osch-Rambags. Donderdag: 8 uur leesmis voor de overleden familieleden Janssen-Dou- men. Vrijdag: 8 uur leesmis t.i.v. de fa milie Voesten-Gielen. Zaterdag: 8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand; 19.30 avondmis voor Maria Janssen- Michels en wederzijdse ouders. Het ziet er allemaal niet zo mooi uit, die decembercyfertjes van het Gewestelyk Arbeidsbureau. Want we blijken eind december meer werklozen te hebben dan einde 1967 dat tot nu toe met 417 inge schrevenen nog altyd kampioen was. Einde december 1971 stonden er 422 ingeschreven- 1. NOTICIAS RELIGIOSAS El domingo proximo a las diez y media Misa con platica y cantos en Castellano. El padre Juan cuenta con la presencia de todos. 2. NOTICIAS CULTURALES El miércoles proximo don José Lo pez diez volvera a dar clases para sus hijos. Pero hay mès noticias en esta sección: Er Sr Manders va a dar de nuevo un curso de holandés para los mayores. Aprovechen todos por- que vds necesitan un conocimiento basico del holandés asi que cadauno sabe defenderse en holandés. Para mas informaciones tomen vds con- tacto con un miembro de la sub- comisión. El domingo proximo, des- pués de la Misa, el Padre Juan in- dicara la fecha y la hora exactas. Hasta la vista. Bent U ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan geniet U bij Radio - T.V. VAN ERP gro tere korting dan bij de zogenaamde groothandel, en vergeet niet de VAN ERP SUPER-SERVICE Radio Elektro Koelkasten Televisie Wasautomaten Bandrecorders Bolwaterstr. 15-21, VENLO Detail en gros Putstr. 34-36, SITTARD Van deze 422 waren er wel 22 op aanvullende werken bezig en 13 in de werkvoorzieningsregeling, zodat in feite 387 mannen op dlie drempel van 1972 werkloos waren. En dat is niet prettig. Een analisering van de cijfers toont aan dat er alleen al 100 bouwvak kers werkloos zijn, dat is 54 sinds einde november. Wegenbouwers zijn er 69 werkloos ofwel 41. Metaalbewerkers sitaan er 63 ingeschreven ofwel +13, land bouwers 54 ofwel 8, chauffeurs 21 ofwel 15 en los arbeiders 32 ofwel 6. Men ziet dus een stijging van de voornaamste groepen, waaraan wel iswaar seizoensinvloeden mede schuld zijn, maar ook de teruggang van de conjunctuur toch wel degelijk een rol speelt. Dat bij deze ingeschre venen ook 41 pendelaars staan, toont aan, dat ook in Duitsland het weer parten speelt, doch ook de conjunc tuur medewerkt aan dit vrij hoge aantal. Men hoopt alleen dat de start van Neduco en de bouw in hat Brukske dit getal bouwvakkers wat terug zal doen lopen, al vreest men dat einde januari dit record aantal nog over troffen zal worden. De stijging bij de wegenbouwers zit hem in het feit dat b.v. Janssen de Jong in Horst verschillende mensen heefit moeten ontslaan en dat hier onder ook de mensen van het Water schap vallen. De stijging bij metaal moet ener zijds worden toegeschreven aan het niet verlengen van kontrakten van Turken, anderzijds aan de reorgani saties, die in enkele metaalfabrieken in Venray hebben plaats gehad. Een opvallend teken is hier dat verschil lende garagebedrijven hun lopende aanvragen naar monteurs hebben in getrokken. Men voelt hier kennelijk een wat meer terughoudende reaktie van het auto-rijdende publiek. Want ook het aantal openstaande aanvragen is geweldig afgenomen. We noteerden voor U de nog open staande plaatsen met daarnaast de ingenomen plaatsen sinds november- Bouwvakkers Metaal Levensmiddelen Losse arbeiders Overige 20 32 43 48 1 7 29 - 58 Het totale aantal aanvragen is van 302 einde november gezakt naar 138 en heeft hiermede een record-diepte bereikt. Intuss enblijft het getal werkloze dames vrij konstant. Daarvan staan er 36 ingeschreven, dat is een dan in november. We zullen maar weer niet vechten over het feit dat Venray op Valkenburg na (5,9%) percentage- gewijs nog altijd het grootste percen tage werklozen heeft van Limburg, namelijk 5,3°/o. Hiervan is o.m. de oorzaak het föit dat we van de land bouw, waarvan in heel Limburg 192 mensen werkloos staat ingeschreven, alleen al onder Venray 54 mensen hebben. Maar ook is oorzaak dat men nog steeds uitgaat van de cijfers van de mannelijke beroepsbevolking van '60 en geen rekening houdt met de ge weldige veranderingen, die intussen in plaats en streek hebben plaats ge vonden. Misschien dat een basering op de telling van 1970 een heel ander beeld geeft. Maar dat wachten we dan maar rustig af in februari. „Daar is 't ie weer", zo meldde de opgewekte verdachte zich. Een lang zamerhand vergrijzende recidivist, die jaarlijks wel een paar maal de politierechter moet opzoeken om van hem te vernemen, waar hij de vol gende maanden kan doorbrengen. „U bent onverbeterlijk, geloof ik", sprak de magistraat somber. „Ik wilde juist mijn leven gaan beteren, edelachtbare. Maar die peli- rieman stuurde de boel in de war." „Dan is 't maar goed, dat er po litie is. Want u stond juist op 't punt nog een betere kraak te zetten. Be doelt u diat met uw leven beteren? Wou u metéén voor uw leven binnen zijn?" „Spaar me!" zei de slechte grijsaard en hij strekte afwerend de armen uit. „Dan zou ik nooit meer hier kunnen komen „Dus u wilt uw leven niet beteren en hier geregeld straffen blijven in casseren!" „Nee, straffen hoeft niet, edelacht bare. Asse we maar geregeld een babbeltje kunnen maken. Daar leer ik altijd weer wat van, hè." „Babbels hebt u anders al genoeg. En leren deed u er tot nog toe niks van!" „Een mens is nooit te oud om te le ren. Ik heb van u nog geleerd dat ik de blommetjes niet buiten mocht zetten. Maar ja, nou héb ik ze bin nengehaald en nou steekt die pelisie- man z'n neus d'r tussen. Nou weet ik 't óók niet meer „Volgens het proces-verbaal hebt u brutaalweg ingebroken." „Zie je nou welDaar deugt geen éne moer van. We kwamen die knaap verrasen met een blommetje, asvanwege datJtie die prijs gewonnen had. Dat blommetje wilde we zachies binnen zetten. Want 't was een kou- we nacht met nachtvorst, eerlijk waar edelachtbare. M'n tenen vroren er bijkans af. Je kon echt geen blom metje buiten op de stoep zetten, 't most wel naar binnen. Daarom wrik ten we dat raampie open. En nauwe- lijkt hébben we dat blommetje bin nen staan of die koperen knoop steekt z'n tronie door 't open raam en commandeert ons naar buiten." „Dat is dan pech gehad. Maar u mag nou eenmaal niet andermans huis binnendringen. Inbraak in de voor de nachtrust bestemde tijd is strafbaar." „We hadden toch niks gestolen!" „Daar had u nog geen kans voor gekregen. U was 't natuurlijk wel van plan." „Voor de drommel, niet. We kwa men een blommetje brengen en dat sting d'r ook toen die agent kwam kijken. Verder niks. Al slaan ze me dood." „Maar die bewoner kende u zelfs niet. Waarom zou u die Wildvreemde man in vredesnaam met bloemen verrassen? En wie doet dat dan mid den in de nacht?" „Ja, 's nachts dan lééf ik pas. Over dag slaap ik altijd. En ik had aan gebeld, maar er werd niet openge daan. Toen heb ik gekeken waar een raam los zot. En daar ben ik even doorgewipt om dat blommetje neer te zetten. Ik kon 't toch niet op straat laten staan. D'r zijn altijd van die fi guren die het dan wegpikken „Er waren duidelijke sporen van braak. Mat een beitel van anderhal ve centimeter breed." „Ja, dat ken iedereen gedaan heb ben. Of een voorganger. Dat raam zat los. En ik had geen beitel bij me. Dat bleek bij de voeléring." „Maar u had het natuurlijk op die gewonnen prijs voordien. U kon al leen die centjes niet zo gauw vinden. Dat is uw geluk geweest", zei de offi cier nu. „Geluk?" vroeg de verdachte ver baasd. Hij was er waarschijnlijk van overtuigd, dat hij do eeuwige pech vogel moest zijn. Het geld niet gevon den en door de politie betrapt. „Omdat u toevallig nog niks gesto len had, bent u uitsluitend strafbaar wegens het wederrechtelijk binnen dringen van andermans woning", sprak de officier. En hij eiste 200, of drie weken. „Da's dan een duur blommetje. Die kostte me al een tientje en nou nog 'ns tweehonderd pop erbij. Ik zal nóg 'ns iemand een pleziertje doen!" „Dan zal ik die tien gulden er af trekken, dan wordt het 190,boe te, of negentien dagen", besliste de politierechter. Voor uw rijbewijs naar AuUrijsdioel Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel. 142S Erkend A.n.w.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen

Peel en Maas | 1972 | | pagina 9