olking I PK, PLAK P0ELS I I I J. THEUWS Voor Autolak Profiteert van onze reclame: Slagerij Leenders-Gommans Pouwels warenhuis jonge administratieve kracht '{iïïhchiW!'J* Mjc/ameu>eri\ Hein van Well VERF BEHANG PEUGEOT G.H.Y. n.v. A. BERGMANS VELOURS- OVERGORDIJNEN Reklame vers vlees J. Wijnhoven Slagerij Ccenders Adverteer in Peel en Maas SJENG G0UMANS KRUIJSEN BtOLKING in 1971 fannen vrouwen totaal 13818 13262 27080 ng +404 +360 +764 14222 13622 27844 79 j 38 n I- rr |8vr 2190 (1779) ir»zeg me waarom ro^keurt een welstandstoe- aogoed dat in Veltum, waar ntffl antennesysteem volop z&dat op koopwoningen de dev. masten weer in alle eilfen vormen moéten wor- igeefct. Die zijn niet aangeslo- i d; systeem en heit gevolg is ;eBgnibuiS-hoop. /erer, ce'st prevoir un peu E. AIO OVER DE KOP leaienauto, bestuurd1 door de getR. raakte, nadat de auto adauto had ingehaald, op de unweg in een slip, ging via wiled en greppel enkele ma- er stop en kwam in het wei- is en wrak tot stilstand. R. mejawendige kwetsuren per anmar ziekenhuis worden •rd deftd Prinse Kompanej Ven- dep Prinse Plak 1972 toe- 1 a raize redakteur W. van ut\tof. voi daarmede naast ere vorst inale schrijver Toon Kor en^ Tweede Kamerlid drs. ;en!*m de 4e Plakdrager. >lalal op vrijdag 4 februari ze: akteur worden uitgereikt heA.PK. bal in restaurant ate \.P wil daarmede de ver in i de scheidende sekreta- i de istelaovesvereniging on- >pei ie siinds 1947 als zodanig zeükoor de officiële vastel- ierÉin Venray. iSCHIED- EN JD9DKUNDIGE KRING 24 januari zal de Ge- leidkundige Kring haar jaarvergadering schouwburg. Behalve m o.m. van de Mu ch# komt op deze vergade- an lorde het aftreden van r Dssen als voorzitter en de vaAss als secretaris, er wit het programma voor ekekemaakt en tot slot zal acteavan De Maasvallei, de delroon, een causerie ver- onitwikkeling van de in deze streek. ovwie or >ereifcg in DE VERF EN BEHANG- SPECIAALZAAK Steeds voorradig: APPELEN M. Delouw, Merseloseweg 109, Venray. J A N N Y BAR S K I P P Y TE KOOP GEVRAAGD STIERKALVEREN voor elfen mester^) W. Janssen, Castenray telefoon 04787 520 rijwielhandel Grotesiraal 26 NU OOK ROUWKLEDING VOOR DAMES BIJ J. B U IJ S S E N verhuur gel. kleding SCHOOLSTRAAT 37 VENRAY TELEFOON 1628 H.H. VARKENSFOKKERS EN MESTERS Wij leveren U eerste kwaliteit STRO tegen onderstaande prijzen: Roggestro 95,excl. BTW Gerste stro 95, Tarwestro 80, Alleg franco thuis geleverd. Beleefd aanbevelend, het vanouds bekende en ver trouwde adres: J. VESTJENS Fouragehandel Haelen Tel- 04759-1332 KUNSTGEBITTEN- REPARATIES sneller, beter en. goedkoper W. H. LICHTEVELD Venray - Tolstraat 2 Tel. 04780 - 3677 TE KOOP stalen een- en tweedeurs KASTEN stalen LEDIKANTEN en ARMSTOELEN CANJELS Antoniusl. 15-17, Blerick Telefoon 04700-20652. BIJVERDIENSTE DE VOLKSKRANT zoekt voor Venray enige vlotte BEZORGERS(sters) zeer geschikt voor de school gaande jeugd. Aanmelden: Veltumse Kleffen 168. PUNTHAM 100 gram 85 250 gram 210 HAUSM. LEVERWORST 100 gram 50 250 gram 110 BAKBLOEDWORST 500 gram 85 Vrijdag en zaterdag: HALSCARBONADE zonder been 500 gram 345 Dinsdag: BRAADWORST 500 gram 220 Woensdag: GEHAKT 500 gram 200 Donderdag: MAGERE SPEKLAPPEN 500 gram 195 Stationsweg 45 Telefoon 1475 PLASTIC ZAKJES in alle grootten. Ook zakken voor de vuilnisophaaldienst Dikke en dunne PLASTIC per meter Alle plastic artikelen Ook klemmetjes voor plastic zakjes, plakband, etiketten en.z VRAAG HET IN Hofstraat 10 - Julianasingel 2 Venray Wij zoeken een met boekhoudkundige belangstelling (zo mogelijk praktijkdiploma boekhouden) die op een zelfstandige wijze de administra tie van ons bouwbedrijf kan verzorgen en in staat is om ook bij andere voorkomende ge vallen regelend op te treden. Belangstellenden worden uitgenodigd te schrij ven, onder vermelding van volledige levensloop, referenties enz. aan Fa. M.J Teunissen Zonen, Lovinckplein 2 te Ysselsteyn. HANDAPPELEN Goudreinetten Jonathan Golden Delicious handig verpakt in 5 - 11 en 18 kg. zakken. HERMANS Leunseweg 25 Hoek Eikenlaan tel. 1483 Portretten, Landschappen, enz. in opdracht echt schil derwerk op linnen, een goed geschenk. Ook voor alle letterwerk. U kunt altijd ook 's avonds terecht Schoolweg 5a, Ysselsteyn Tel. 04785 - 375 ANN' BAR JOKE THUISWERKZAAMHEDEN In iedere gemeente worden personen gevraagd voor het vouwen van brochures, sor teren van brieven, schrijven van adressen, enz. Alle thuis werken zijn direkt te aan vaarden! Inlichtingen (postzegel inslui ten): LUCRATIEF BEDRIJF, Postbox 2059, 's-Hertogenbosch A N N Y BAR J A N KOOP VERTROUWD KOOP BIJ DE VAKMAN CORSTENS- VERSCHUREN koopt ZATERDAG 15 JANUARI MANNEN KANARIES lichte kleuren, kneu sijsbas taarden 8,-; donker en goud- isabel 7,-; putter-ba9taard mannen 12,-, popjes 3,50; diep-rood intensief mannen en poppen 11,-, diep rood schim mel mannen 10,-; diep rood schimmel poppen 5,-; par kieten 2,-, deense bonte ƒ2,25, jonge valkparkieten 7,50 p.st., valkparkieten op kleur 17,50 p.p., meeuwtjes 3,50 p.p., ze bravinkjes 4,p.p. Vogels brengen van 10.45-11.30 uur café Volleberg, Hensenius- straat 20, Veniray. OCCASIONS N.S.U. 1200C. 1971 OPEL 1900 1969 FIAT 1100 1968 PEUGEOT 404 stationcar 1968 FORT 12M 1963 FORD CORTINA '64 FORD CORTINA '64 off. PEUGEOT-dealer Stationsweg 183 Venray tel. 04780-1154 een wonder op wiélen! TE KOOP GEVRAAGD SLACHTVEE EN STIERKALVEREN P. Strijbos - Castenray telefoon 04787-351 HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN ALLE VERZEKERINGEN ASSURANTIE KANTOOR Leunseweg 50 - Telefoon 1677 VAN MIL's KLEDING Maasheseweg 2 - Venray Confectie Kleermakerij Verhuur gelegenheidskleding f 11.75 per meter. GEMMADAL 22, VENRAY „STRO" „HOOI' le kwaliteit Hooi en Luzerne Hooi, afkomstig uit Frank rijk. Rogge-, Tarwe-, Gerste- en Haverstro (prima kwaliteit). „RODE SPLIT" ideaal voor paden, opritten, erfverharding. Alles franco thuis geleverd. GIEL KORSTEN „Fouragehandel" - Maasbree Tel. 04765-789 Heden overleed voorzien van de H. Sacramenten in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Venray, in de gezegende ouderdom van 89 jaren, onze beminde en zorgzame vader en opa ANTONIUS MARTINUS HUBERTUS THIELEN weduwnaar van Maria Ardina Cuppen Wij vragen Uw godvruchtig gebed voor zijn zielerust. Namens de familie: Den Bosch: M. VAN KEMENADE-THIELEN C. VAN KEMENADE En hunne kinderen: Eindhoven: MIMI v. DOMMELEN-v. KEMENADE WIM VAN DOMMELEN Den Bosch: ANNEMIEv.STOKKUM-v.KEMENADE TONNY v. STOKKUM - Ellesje Den Bosch: KEES v. KEMENADE CINY MEIJER (verloofde) OVERLOON, 10 januari 1972 Huize Loon, Engelseweg 2 Corr. adres: Graafseweg 284, 's-Hertogenbosch De plechtige H. Eucharistieviering zal worden ge houden op vrijdag 14 jan. om 10.30 uur in de Pa rochiekerk van de H. Theobaldus te Overloon, waarna begrafenis op de begraafplaats aldaar. Bijeenkomst en vertrek: „Huize Loon", Engelse- weg 2 om 10.15 uur, alwaar gelegenheid om te condoleren vanaf 10.00 uur. De provinciale overste en de communiteit van de zusters van Liefde van Jezus en Maria van St. Anna te Venray vragen uw gebed voor haar medezuster ZUSTER MARIA YVONA HENDRIKA KUYPER geboren 18-11 - 1891 te Baarn voorzien van het Sacrament der Zieken, in de vrede van de Heer ontslapen woensdag 12 jan. 1972, in het 49e jaar van haar H .Professie, in de leeftijd van 80 jaren. Zij ruste in vrede. De plechtige Eucharistieviering zal plaats vinden in de kapel van Huize „St. Anna" op zaterdag 25 januari a.s. om 11 uur, waarna begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar. Vrijdag en zaterdag Magere Runderlappen 500 gram 468 Gehakt 500 gram 225 Lunchschotel: Puntham, Kookworst, Gebraden Gehakt 210 Leverworst Dinsdag: Braadworst Leverkaas Woensdag: Mager gehakt Gevuld Spek Donderdag: Magere spekl. Boterhamworst 500 gram 90 500 gram 240 150 gram 83 500 gram 225 150 gram 83 500 gram 195 150 gram 63 Henseniusstraat - tel. 1474 Worst dat is en vleeswaren van de slager je ware I Week van 14-20 jan. PRESKOP 150 gram 98 GEBRADEN GEHAKT 150 gram 98 BOTERHAMWORST 150 gram 75 BLOEDWORST 500 gram 85 Vrijdag en zaterdag: COTELETTEN 500 gram 345 GEHAKT 500 gram 225 Maand, en dinsd.: MAG. SPEKLAPPEN 500 gram 200 Woensdag: GEHAKT 500 gram 210 Donderdag: ROOMSCHNITSELS 3 stuks 210 M. VERSCHUUREN, Grotestraat GEBR. G0UMANS, Paterssfraaf J. P0ELS, Grotestraat ONZE RECLAME GEKOOKTE LEVER ARDENNER LEVERKAAS LEVERWORST BAKBLOEDWORST Vrijdag en zaterdag: SOEPCOMPLET BRAADWORST HACHE VLEES MAGERE RUNDERLAPPEN Dinsdag: VERS GEHAKT Woensdag: MAGERE SPEKLAPPEN Donderdag: BRAADWORST 150 gram 145 150 gram 98 150 gram 75 500 gram 75 500 gram 75 98 500 gram 210 500 gram 425 500 gram 475 500 gram 200 500 gram 190 500 gram 210 DANKBETUIGING (in plaats van kaarten) Voor de geweldige belangstelling en hartelijk heid, voor de vele gelukwensen, cadeaux en bloemen bij gelegenheid van ons 25-jarig huwe lijksfeest ontvangen, danken wij u allen hartelijk. G. MOBERS L. MOBERS - OOSTERWAAL Venray, januari 1972 Westsingel 92 Heden overleed geheel onverwachts in het Groot Gast-Ziekenhuis te 's Hertogenbosch, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, mijn lieve man, onze beminde broer, schoonbroer, zwager, oom NOUT CREMERS echtgenoot van TINY PHILIPSEN in de leeftijd van 41 jaren. Wij vragen Uw godvruchtig gebed voor zijn zielerust. De diepbedroefde familie: Venray: TINY CREMERS-PHILIPSEN FAMILIE CREMERS FAMILIE PHILIPSEN VENRAY, 7 januari 1972 Corr. adres: Kiekweg 4 De plechtige H. Eucharistieviering werd gehou den op woensdag 12 jan .jl. om 10 uur in de Pa rochiekerk van Christus Koning (Vredeskerk) te Venray, waarna begrafenis op de begraafplaats Boschhuizen. Zij die geen kennisgeving ontvingen gelieve dit toe te schrijven aan de droeve omstandigheden, waarin wij verkeren. Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge nomen van het overlijden van ons bestuurs- en medelid NOUT CREMERS Zijn grote inzet voor onze vereniging zullen wij erg missen, maar nooit vergeten. Bestuur, directeur en leden van de Koninklijke Harmonie „Euterpe" Venray. De provinciale overste en de communiteit van de zusters van Liefde van Jezus en Maria van St. Anna te Venray vragen uw gebed voor haar medezuster ZUSTER MARIA TRUDA ANNA RIETRA geboren 24 - 12 -1890 te Horn voorzien van het Sacrament der Zieken, in de vrede van de Heer ontslapen zondag 9 jan. 1972, in het 57e jaar van haar H. Professie, in de leef tijd van 81 jaren. Zij ruste in vrede. De plechtige Eucharistieviering vond plaats in de kapel van Huize St. Anna te Venray, op woens dag 12 januari j.l. om 11 uur, waarna begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar. Heden nam de Almachtige God tot Zich, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, in de leef tijd van 77 jaren onze geliefde moeder, oma, schoonmoeder zuster, schoonzuster en tante WILHELMINA THERESIA BAKEN weduwe van KAREL HENDRIX Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan. De diepbedroefde familie: Venray: A. ASSELBERGHS-HENDRIX E. ASSELBERGHS en kinderen Venray: M. HENDRIX Venray: J. HENDRIX P. HENDRIX-BOSMANS en kind Tegelen: A. VOLLEBERGH-HENDRIX H. VOLLEBERGH en kinderen FAMILIE BAKEN FAMILIE HENDRIX VENRAY, 10 januari 1972 Corr. adres: Eikenlaan 11 De plechtige H. Eucharistieviering zal worden ge houden op vrijdag 14 jan. om 10 uur in de pa rochiekerk van O.L.Vrouw van Zeven Smarten te Venray waarna begrafenis op de begraafplaats Boschhuizen. Bijeenkomst in de kerk om 5 voor 10, alwaar ge legenheid om te condoleren voor de begrafenis achter in de kerk vanaf kwart voor 10. Avondmis donderdag om 7 u. in genoemde kerk. BEGRAFENIS - ONDERNEMING BEGRAFENIS - VERZEKERING GRAFMONUMENTEN De Houtenhoek 15 - Tel. 04780-1062 - b.g.g-3082 Postbus 7.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 3