in \yetn dierenoptocht Kon. SCHAKEN M.H'.C.V; Gouden|bruidspaar J3| in Het Schuttersveld Politierechter WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 8 OKTOBER 1971 No. 40 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG IS VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ot per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 5.85 (bij vooruitbetaling) SPORT bc inkpuus-venpay In onze niet geheel uitverkochte hal (we hadden enige konkurrentie van het voetbal ernaast) won Ink puus 1 ook de eerste thuiswedstrijd. Good Luck 2 was bij lange na niet opgewassen tegen onze troepen, 62 werd het. De heren uit Belfeld haalden al leen een ruime voldoende voor het onderdeel shuttles oprapen en daar win je, zoals je weet, geen wedstrijd mee. We kenden zelfs de weelde een damesenkel te winnen. In de "enige spannende partij van de middag had mej. A. de Rhoter een net iets grotere longeninhoud als haar tegenstand ster. A.s. zondag gaan we naar Blerick. Zullen we echt een woordje van be tekenis in de kopgroep gaan mee spreken? Zondag komen we het te weten. In de 2e ronde van de huishoude lijke kompetitie werden slechts 7 partijen afgewerkt, hetgeen gezien het aantal deelnemers een vrij ma tige oogst is. In groep 1 werden de eerste klap pen uitgedeeld, de 3 nieuwkomers in groep 1, t.w. A. Moss, H. Derks en P. Vissenberg, wisten in deze 2e ron de ieder hun eerste overwinning te boeken. Het is nog te vroeg hieruit konklusies te trekken, hoewel dit voor de „oude rotten in het vak" P. Rouvroye en J. Verhaegh een waar schuwing moet inlhouden. Uitslagen 2e ronde: Groep 1: A. MossW. Rambags 1-0 J. de WitK. Lundahl 0-1 H. DerksP. Rouvroye 1-0 P. VisenbergJ. Verhaegh 1-0 Groep 2: Th. JeukenMevr. Spee 1-0 Groep 3: P. SpeeL. de Lang-Evertsen 1-0 H. SchaeffersP. Goumans 0-1 Ieder die in het schaakspel is ge- interesseerd, is steeds welkom op de clubavonden in Hotel De Zwaan, el ke dinsdag vanaf 20.00 uur. Geheel vrijblijvend kunt U eens komen rondkijken of een partijtje schaken. Uitslagen j.l. weekend: Jongens: Deurtne aVenray a 013 Venray bConcordia c 100 Heren: GeleenVenray 16 Boxmeer 2Venray 2 15 Veteranen VenrayWeert' 14 Dames: GemertVenray 43 Zaterdag j.l. speelden jongens a tegen Deume a. De keeper M. Hans- sen, die voor 't eerst in 't doel stond, bleek een keeper te zijn waarvoor menige voorhoedespeler voor uit de weg zou gaan. Nadat het beginsig- naal geklonken had nam J. v. Meyel de bal op z'n stick, liep naar 't doel en liet de keeper de bal uit 't net halen: 1-0. Gelukkig met dit eerste doelpunt, begonnen we vol goede moed aan "t tweede doelpunt. Dit werd gescoord, nadat er net een doel punt was afgekeurd wegens buiten spel, door C. de Vries: 20. In de eerste helft kwamen we verder tot een doelsaldo van 50. Na 'n half sinaasappeltje werd de wedstrijd voortgezet met als resul taat: le min. Wim 6-0; 4e en 13e min. Johny 7-0 en 8-0. Even nog werd onze keeper uit z'n slaap gehaald om een redding te verrichten, daarna sliep hij weer in. Na een mooie solo van Leon 9-0; na een stnafcomer keihard langs de keeper: 10-0; Rob twee goals van Wim 11-0 en 12-0. Wat ook wel het vermelden waard is, is dat het eigenlijk 13-0 door T. v. d. Veerdonk werd gescoord. Maai de scheidsrechter keurde het af, waarom weten we niet. Het 13e doel punt werd d.m.v. een solo over links langs de cornerlijn door R. Staal ge scoord. Deze 130 vonden we wel mooi, maar er werden nog te veel kansen gemist, zodat we niet verder kwamen dan 130. Volgende week moeten we tegen Horst a dat met 71 tegen Blerick verloren heeft. Deze wedstrijd be looft voor de toeschouwers een mooie te worden, dus komt allemapl maar eens een kijkje nemen. Venray BConcordia C: Zaterdag j.l. speelde Venray haar eerste com petitiewedstrijd tegen Voncordia. Al telde het Concordia-team veel jonge spelers, de jongste was echter in onze ploeg te vinden. Al was de keeper van Concordia erg bekwaam, hij kon niet voorko men dat onze voorhoede 10 goals scoorde. Voornamelijk door J. de Graaf. Ook enkele jongere spelers van ons elftal konden zich erop ver heugen een goal te scoren. Concordia' deed ook nog enkele uitvallen, maar ze konden de stand niet veranderen. Toen de scheids rechter voor de laatste maal floot was het 100 in het voordeel van Venray b en daarmede zijn eerste 2 punten binnen. Programma a.s. weekend: Zaterdag 9 okt.: Jongens Venray aHorst a 15.30 u. Tegelen bVenray b 14.00 u. vertrek 13.00 uur Meisjes: Venray pTegelen 7 14.00 u. Zondag 10 okt.: VenraySittard 14.45 u Venray 2Venlo 7 12.30 u. Veteranen: VenrayConcordia 13.30 u. Dames: VenrayMill 11.00 u. Training: Vanaf a.s. vrijdag is de training als volgt: 6.00 - 7.00 uur jongens; 7.00 - 8.00 uur meisjes. Op 15, 16, 22 en 23 okt. a.s. is er geen training. 10 TON KLEDING De aktie die afgelopen zaterdag door Mensen in Nood in Venray-kom en Oostrum is gehouden, waarbij men vroeg om kleding voor de hulpbe hoevende vluchtelingen, leverde 10 ton kleding op. Men stond wel een beetje verbaasd over deze hoeveel heid en de kwaliteit er van. Wat Zus ter Truus Lemmens gebruiken kan voor haar werk in Pakistan wordt in Den Bosch uitgesorteerd en voor haar gereserveerd. Onder grote belangstelling trok op de zomerse zaterdagmiddag de door de Dierenbescherming georganiseer de dierenoptocht door Venray. Een bonte stoet, voorafgegaan door de keurige dames-drumband „Lim- bra" uit Smakt-Holthees en de pony club, werd begeleid door het bestuur en leden van een hondendresseer- vereniging. Meer dan 200 dierenvriendjes na men met hun grote of kleine dieren aan de optocht deel en dat in allerlei verpakkingen, van versierde kinder wagens tot vogelkooitjes. Dank zij een prima organisatie, waarbij het bestuur de medewerking van schouwburgdirectie en politie zeer op prijs stelde, verliep alles perfect; zelfs drinken voor pony's en honden ontbrak niet. Tijdens de optocht werd door het verspreiden van stencils een leden- werfaktie gehouden waarop reeds enkele gunstige reakties binnen kwamen. Hoe meer financiële steun, des te beter kan de hulp geboden worden aan verwaarloosde en hongerlijden de dieren en vogels. Na de tocht werden ongeveer hon derd prijsjes verloot die door zaken lieden gratis ter beschikking waren gesteld: Jammer genoeg dus niet voldoen de om ieder kind tevreden te stellen, het is in ieder geval niet te wijten aan de ijver van de dames Mevr. Thijssen en Mevr. Vullings, die het succes van Dierendag 1971 op hun geweten hebben. Als iedereen een volgende keer een handje helpt kunnen alle kinderhan den gevuld worden. Op 13 oktober zullen de klokken van de Vredeskerk feestelijk beieren, niet alleen cm een gouden bruids paar ter kerke te noden, maar ook de grote schare familie en bewoners van het bejaardencentrum Het Schut tersveld, waar het gouden echtpaar Petran Janssen (78) en Nel Bol (80) dit feest gaat vieren. Na de eucharistieviering in de Vre deskerk zal dit gouden paar een re ceptie houden van half zeven tot half acht in zaal Thielen. Zij genieten beiden nog een goede gezondheid en verheugen zich op hun hoogtijdag nu reeds. De gouden bruidegom is geboortig uit Oirlo. Daar hebben zij beiden het grootste gedeelte van hun huwelijks leven doorgebracht. Eerst als boer, al was hun boerderij maar klein. In de crisisjaren ging dat niet meer en verhuisden ze naar de wachtpost in Klein Oirlo vanwaar de bruidegom naar de werkverschaffing ging of bij de boeren ging werken als dagloner. De gouden bruid is geboortig uit Wanssum. Op onze gebruikelijke vraag hoe zij elkaar hadden leren kennen, kregen wij ten antwoord: op een bruiloft. De gouden bruid is vol goede moed en trots want ook haar ouders en grootouders hebben hun gouden huwelijksfeest gevierd. Ondanks hard werken en een sober leven zonder de hedendaagse socia le voorzieningen hebben beiden hun blijmoedigheid weten te bewaren. Voor 9 jaren terug gingen zij het kalmer aan doen en verhuisden zij van de wachtpost naar Blitterswijck bij een dochter in. Nu zijn ze echt blij een plaats gevonden te hebben in de bejaardenflat. Daar voelen zij zich thuis temidden van de andere leef tijdsgenoten. Hun 4 kinderen zijn allen ge trouwd en maken met 17 kleinkinde ren het feest mee. Voor de bewoners van Het Schuttersveld zal er op za terdag 16 oktober nog een speciale gelegenheid zijn om te feliciteren als de nieuwe rector de H.E.H. Deken A. Loonen voor dit eerste gouden paar in zijn rectoraat een H. Mis zal op dragen. Wij zagen niets bijzonders aan de keurig rechte neus van de zoge naamde vertegenwoordiger, maar toch scheen de politierechter daar iets achter te zoeken. Na het voorlezen van de aanklacht begon hij tenmin ste al met de veelzeggende woorden: „U hebt veel te danken aan uw neus, hè?" „Niet meer dan u, edelachtbare." „Ik dank er een strafzaak aan, maar u blijkt er geld mee te verdie nen." „Niet met m'n neus, edelachtbare." „Jawel, dat hebt u zelf verklaard tegenover de politie. Tenminste dat staat hier. Ik zal 't u voorlezen: „Och, ik heb een goede neus en daar ver dien ik veel geld mee." „Verhuurt u zich soms op de kermis, als de man met een neus?" „Nee, edelachtbare. Ik wil maar zeggen dat ik een goede neus heb voor 't zaken doen." „O, en daarom doet u dan geen eerlijke zaken?" „Ik probeer zo eerlijk mogelijk za ken te doen, edelachtbare. Maar ik kon niet ruiken, dat die klok en die paar paneeltjes gestolen waren." „Dus dan hebt u toch niet zo'n beste neus. Ik krijg zelfs de indruk, dat u juist uw neus steekt in aller lei vieze zaakjes „De hemel beware mij. Ik pro beer op 'n eerlijke manier een stuk brood te verdiienen, edel „De gevangenis beware u, als u dat een éérlijke manier blijft noemen! Het is de eerste keer niet, dat u ge stolen goed heelt." „Hoe kan ik dat weten? Als d'r een veilingbriefje bij is en de eigenaar vertelt me, dat ie wat krap zit en een deel van z'n spullen te gelde moet maken?"' „Op één van de panelen was een veilingbriefje geplakt, maar dat was van jaren geleden. U nam deze spul len over van iemand die ze in Bel gië had gestolen. Met die goede neus van u had u kunnen ruiken dat er iets mee loos was, want ze werden ver beneden de werkelijke waarde aangeboden." „Niet zo ver daar vandaan, edel achtbare. Daarom dacht ik juist een koopje te hebben en er een mooi winstje op te kunnen maken." „Dan had u ook nog kunnen rui ken, dat een Belg niet naar ons land komt om iets uit z'n eigen inboedel aan een willekeurige sjacheraar te verpatsen. Dan gaat hij in z'n eigen land wel naar een betrouwbaar adres. En als je antiek wil verkopen, zoek je een bonafide antiquair op en geen vertegenwoordiger in levensmidde len."' „Ik was 'm getipt als antiek-ken ner, edelachtbare." „Nee, als antiekhéler. Dat heeft hij aan de politie verklaard." „Dat bestaat niet!" „Jammer genoeg voor u bestaat 't wel. Zijn verklaring heb ik hier zwart op wit. En ondertekend. Hij is opge roepen als getuige." „Die verlinker kan m'n neus uit!" „Ik denk niet, dat hij dat kan, maar we zullen hem laten binnenkomen." De getuige bevestigde, dat hij de vertegenwoordiger kende als heler van antiek. Hij had "m ook dit keer ,,'n bak vol" geleverd. Die bak bleek de bagageruimte van een personen auto te zijn, waarmee deze dief van een kraak uit Brusel terugkeerde. „En weet u toevallig ook hoe deze vertegenwoordiger die schilderijen en die antiquiteiten weer kwijt raak te?" in formeerde de rechter. „Hij zei, dat ie daar 'n goeje neus voor had, zullen", antwoordde de Vlaming. Deze woorden deden de of ficier opstaan en anderhalf jaar eisen. De eigenaar van de neus kreeg het laatste woord. Hij betoogde, dat hij jaren lang op eerlijke manier de kost verdiend had. Nou dacht ie één keer 'n goede neus te hebben en toevallig bleek daar nou achteraf een luchtje aan te zitten. Kon er niet voor één keer milder worden geoordeeld? ,,'t Is niet de eerste keer", wist de rechter, „maar 't ruikt altijd vies als u wat ruikt. U moest maar niet op die neus vertrouwen." En het bleef an derhalf jaar. Zaterdagavond 9 okt. avondmis om 7.30 uur. Zondag: 19e zondag na Pinksteren. 8 uur leesmis zal. Piet Janssen, zoon en kleinzoon; 10 uur Hgm. overl. ouders Schreurs-Peeters. Maandag: 8 uur leesmis zal. Anna Vollenberg-van Rijswijck. Dinsdag: 8 uur Hgm. 2e zesweken- dienst zal. Theod. Classens. 7.30 lsm. tot bijz. intentie voor LVB. Woensdag: 8 uur Hgm. 5e zes- wekendienst zal. Mientje Jenneskens. Donderdag: 8 uur lsm. zal. Henri - cus Hendriks en echtg. Vrijdag: 8 uur Hgm. gest. jgt. voor zal. Antoon Geurts. Zaterdag: 7.30 Hoogmis 4e zeswe- kendienst zal. Maria Smits-Groete- laers. Lector 10 okt.: Ger Reintjes. Akolieten: Harrie Drabbels, Mart. Clae9sens en Biet Mulders. Vrijdag 8 oktober: 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Zondag 10 oktober: géén hoogmis. Maandag 11 okt.: 18.4520.00 uur repetitie le en 2e stem. Dinsdag 12 okt.: 18.00 uur gymavond. Woensdag 13 okt.: 19.00 uur repetitie voor bassen en tenoren. Donderdag 14 okt.: 18.30 uur repetitie le stem; 19.10 uur repetitie 2e stem. NEEM DE HERFST NIET MEE NAAR HUIS Het Instituut voor Natuurbescher mingseducatie (I.V.N.) te Amsterdam is ernstig verontrust door een artikel in het weekblad Margriet van 25 september j.l., waarin wordt opge wekt om in deze herfstdagen massaal naar buitei^ te trekken om daar mos, vruchten, paddestoelen en andere herfstprodukfen te verzamelen. Dit zou leiden tot een onverant woordelijke verstoring van een kringloop der natuur. Immers, de produktie van vruchten en padde stoelen, die het weekblad „seizoen opruiming" noemt, is in werkelijk heid voorbereiding voor nieuwe groei en bloei, die niet mag worden ver hinderd. Het I.V.N. hoopt, dat velen er op uit zullen treken om te genieten van de herfstkleuren en de vorenrijkdom der natuur, maar zonder dat dit leidt tot plundering en verdere natuurver- arming. In vele streken is reeds een duidelijke achteruitgang van de rijkdom aan paddestoelen vastge steld, als gevolg van ongebreidelde verzamelwoede. De kringloop van het herfstbos, waarin vooral de paddestoelen een onvervangbare rol spelen, is een voorbeeld in het klein van de vele kringlopen in de natuur, wier versto ring tot de huidige milieucrisis heeft geleid.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 17