S.V.V. NIEUWS Damesvoetbal S.v. LEUNEN V.V. 00STRUM DUIVENSPORT "STICHTING SINT ELISABETH ZIEKENHUIS" EXCELSIOR BILJARTEN V.C.R00Y ÏAFELIENNIS DAMMEN UITGIFTE van ON A-V eteranen Uitslagen zondag 3 okt.: Venray 1Reuver 1 32 Venray 2Panningen 2 03 Panningen 3Venray 3 31 Venray 4Ysselsteyn 2 13 MVC '19 2—Venray 5 8—4 EWC 3—Venray 6 6—3 Venray 7Meterik 4 61 In doelpunten uitgedrukt heeft Venray afgelopen zondag gezegevierd tegen Reuver. Geenszin was dit van toepassing wat de inzet betrof. Een sterk beginnend Reuver "-=meP zich, vooral in de bee^-f*8®' vele reëele kansen, waa*"^ echter geen doelpunten /-«tonden, vooral ook daar en lat Venray te hulp l^.amen. De thuisclub trok zich te veel terug in de defensie. Weliswaar forceerde men 'n paar tegenstoten, doch deze liepen steeds vast. Reuver beheerste meer het spel. Toch was het Venray die, na 28 minuten, scheidsrechter van Nissel- roy naar de middenstip Liet wijzen (1-0). Een hoekschop, genomen door H. Voermans, deed de bal via de Reuver-goalie, voor de voeten van v. d. Velde belanden die kordaat scoorde. Nog geen 4 min. later bracht weer Voermans de bal hoog voor. Nu was het Clephas die met een prach tige „rückzieher" 20 liet aanteke nen. Met deze geflatteerde stand zocht men de kleedkamers op. Een niet ontmoedigd Reuver zette de tweede helft fel in. Hierdoor kon J. Peeters al direkt in de eerste mi nuut de achterstand verkleinen door een vrije trap subliem te benutten: 21. En nog geen twintig minuten later trokken de gasten de stand ge lijk. Otteniheim was hiervoor verant woordelijk. Een protest als zou de bal met de hand gespeeld zijn, legde de scheidsrechter naast zich neer. Deze stand deed de gastheren een slotoffensief ontketenen waardoor een kwartier voor het eindsignaal de beslissing zou vallen. Gekund liet L. Clephas de Reuver defensie uitstap pen en bracht de bal bij de vrij staande v. d. Velde die andermaal doelpuntte: 32. Deze voorsprong gaf de thuisclub niet meer uit handen en bestendigde daardoor haar positie, als midden moter, op de ranglijst. In de volgende wedstrijd (17 okt.) ontmoeten de roodwitten Veritas in Neeritter. Het zal voor Venray moei lijk zijn om deze, beter geklasseerde ploeg te bedwingen. Maar je weet niooit, Reuver was het ook bijna ge lukt! Programma zondag 10 okt.: Venray 2Venlo 2 12.00 u. Venray 6Leunen 2 12.00 u. De afdeling Damesvoetbal van SVV lijkt een groot succes te wor den. Ruim 30 dames hebben zich reeds aangemeld. A-s. vrijdag 8 oktober wordt met de trainingen gestart, die onder lei ding staan van Harry Coppus. De dames die zich heben opgege ven worden om 7 uur a.s. vrijdag in de bestuurskamer aan de Oostsingel verwacht. Nieuwe leden kunnen zich dan nog aanmelden en eveneens aan de trai ning deelnemen. Men wordt verzocht een sporttenue mee te brengen. Uitslagen 2 okt.: Venray AlIVO Al 21 RKDEV Al—Venray A2 3—2 Merselo AlVenray A3 21 Venray BI—Sp. Irene BI 11 Venray B3—RKDSO BI 0—2 Leunen B3Venray B4 1-11 RKLVV B2—Venray B5 Leunen ClVenray Cl 4 1 Venray C2n C2 9 0 Venrav 00Meterik Cl 07 M-^iray DlYsselstèyn Dl 20 Venray D2—EEV Dl 4—0 Meerlo D2Venray D3 11 Venray D4Leunen D3 10 Programma 9 okt.: Venl. Boys AlVenray Al 4.00 u. Venray A2Leunen Al 4.00 u. Venray A3—DIS Al 2.30 u. Sparta BIVenray BI 4.00 u. Venray B2Ysselsteyn BI 4.30 u. Resia BIVenray B3 2.30 u. Venray B5EEV BI 3.30 u. Venray ClHolthees Cl 2.15 u. Sw. Boys ClVenray C2 2.30 u. Leunen C2Venray C3 2.30 u. Merselo DlVenray Dl 10.30 u. Venray D3Hegelsom D2 10.30 u. Merselo D2Venray D4 10.30 u. Venray D5Merselo D2 10.30 u. DIS E—Venray E 10.30 u. Vanaf heden kunnen niieuwe leden zich weer alleen opgeven bij J. de Bruyn, Veltumse Kleffen 306. De Leunen-veteranen was wel een makkie voor ons. Wij wonnen de uit wedstrijd met 70. A.s. zaterdag krijgen we het sterk spelende elftal van de Deurne-vete- ranen op bezoek. Terrein Oostsingel, aanvang half vijf. Aangewezen spelers: M. Gommans, Hans Gommans, M. Oymans, Jo Gom mans, Jeu Arts, Ton Arts, M. Beer- kens, Th. Swinkels, H. de Bruyn, W. Clevers, F. Schellen. Afmeldingen bij Jo Gommans, tel. 2351. Uitslagen: Meerlo 1Leunen 1 12 Leunen 2Sw. Boys 2 21 Leunen 3—RKDSO 3 3—1 EEV 2Leunen 4 32 Leunen A2Hegelsom Al 44 Wanssum A2Leunen A3 41 Leunen BIAmerica BI 10 Montagnards B2Leunen B2 13 Leunen B3Venray B4 111 Leunen ClVenray Cl 41 Venray C2Leunen C2 9—0 Leunen DlHorst Dl 30 Leunen D2Ysselsteyn D2 30 Venray D4Leunen D3 10 Leunen EHolthees D-E comb. 0-10 Programma zondag 10 okt.: Leunen 1Castenray 1 Leunen 2 is vrij 2.00 u. Leunen 3Excelsior '18 2 12.00 u. Leunen 4 is vrij Zaterdag 9 oktober: Venray A2Leunen Al 4.00 u. vertrek 3.30 uur Sparta A2Leunen A2 3.00 u, vertrek 2.00 uur Leunen A3Hegelsom A2 3.00 u. Meterik BILeunen BI 4.00 u, vertrek 3.00 uur Leunen B2Arcen B2 4.00 u. Ysselsteyn B2Leunen B3 4.00 u. vertrek 3.15 uur Sparta ClLeunen Cl 2.30 u. vertrek 1.45 uur Leunen C2Venray C3 2.30 u. Ysselsteyn DlLeunen Dl 10.30 u. vertrek 9.45 uur Amerioa D2Leunen D2 10.30 u. vertrek 9.30 uur Leunen D3Sw. Boys £>2 1U.30 u. Leunen e wc E 10.30 u. veteranen: YsselsteynLeunen De vele Oostrum-supporters, d'ie Oostrum vergezelden naar Resia, zijn getuige geweest van een goede wedstrijd tussen de beide koplopers. Na de 41 overwinning op Holthees, werd het nu 20 tegen Resia 2. Een konditioneel zeer sterk Oos trum nam van meet af aan het heft in handen. Dit resulteerde in de 10e minuut al tot een treffer. De Oos trum linkshalf herhaalde zijn stunt, die hij ook tegen Holthees uithaalde. Even over de middenlijn zag hij de Resia-doelman ver voor zijn goal staan. Hij plaatste de bal beheerst over hem heen in het doel: 10. Dit was ook de ruststand. Na de thee kwam Oostrum ietwat gelukkig op 20 door een penalty. De overigens goed leidende scheids rechter meende een overtreding ge zien te hebben binnen het straf schopgebied. De Oostrum-stopper benutte de kans beheerst. Het schijnt dat de zeer goede op komst op de trainingen haar vruch ten begint af te werpen. Oostrum 2 speelde thuis tegen Mer selo 2. Na een respektievelijke voor sprong van 20 en 31 gaven de rood-witten toch nog de halve winst prijs. Einduitslag 33. Oostrum 3 kreeg een koude dou che in America, waar met 70 werd verloren. Programma a.s. zondag: Oostrum 1Melderslo 2 14.00 u. Oostrum 2Hegelsom 5 12.00 u. Oostrum 3 is vrij. P.D.V. DE ZWALUW Wedvlucht Heverlé 26 september. Eerste duif 11.16.30, laatste duif 11.52.15. A. Willems 1 44; J: van Haren 2 28 30 38 55 60; J. Janssen L 3 6 34; Gebr. Voesten 4; M. Basten 5 11 29 47 58 61 64; Munckhof-Poels 7 9 10 14 16 18 40 41 43 46 49 67; M. Lauw 8 12; A. de Riet 13 20 52 68 70; E. Vermeulen 15 45 59 65; Th. Coumans 17 32 72; G. Boom 19; W. Lormans 21; M. Loonen 22 25; G. P. Smits 23 26 63; J. Derks 24 48 54 73; P. Hendricx 27 39; J. Smits 35 56; L. Willems 36 51 57; W. Boom Zn 31 39; C. Barents 33; P. Peeters 42 50; H. Evers 53; G. Ver meulen 62; J. Versieyen O 66; H. Philipsen 69; Jac. Arts 71; J. van Hoof 74. Heverlé - oude duiven: A. Loonen 1 7 10; W. Lormans; 2 4; Chr. van Hoof 3 6; Gebr. Voes ten 5; P. Hendricx 8 9; A. de Riet 11. Kampioenschappen late jongen 1971 1. G. Vermeulen 1375515 6917 2. A. Willems 6625780 6079V2 gevestigd te Venray f 9.000.000 87, obligaties, lening 1971 per 1977/2001 In stukken van nominaal 1.000,- aan toonder, waarvan een bedrag ad ƒ1.000.000,- op emissie-voorwaarden is geplaatst, tot de koers van 100 pCt TRUSTEE: Maatschappij voor Trust- en Administratiezaken N.V., Amsterdam. Ondergetekenden berichten, dat zij op voorwaarden als vermeld in het prospectus van 7 oktober 1971 de inschrijving op bovengenoemde obligaties openstellen op vrijdag 15 oktober 1971 van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 3 uur, bij hun kantoren te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Utrecht, voorzover aldaar gevestigd. Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij onderstaande kantoren verkrijgbaar. NEDERLANDSE CREDIETBANK N.V. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. BANK MEES HOPE NV COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK CREDIET- EN EFFECTENBANK N.V. INGWERSEN &.CO N.V. F. VAN LANSCHOT LENTJES DROSSAERTS N.V. N.V. SLAVENBURG'S BANK 3. E. Vermeulen 2218000 6069 4. M. Basten 1373709 6OIOV2 5. L. Willems 4808161 5994V2 Aangewezen: E. Vermeulen 9017V2 Onaangew. Munckhof-Poels 14289 Koppelwedstrijd: 1. M. Basten-Jac. Arts 58123 2. Th. Coumans-Munckhof-Poeils 56325'/a 3. Gebr. Voesten-P. Hendricx 53844Va Reklames tot 16 okt. bij Jac. Arts. P.D.V. DE VREDESDUIF Wedvlucht Heverlé, afstand 115 km Aankomst eerste duif 10.45.56, laatste duif 11.01.16. Oude duiven. T. van Rooy 1 7 11; J. Janssen B 2 8 15 20; J. Verstegen Zn 3 4 9; H. v. d. Laar 3 17 19; Fr. Vermeulen 6 H. Wilmsen 10 14; H. Ewalts 12; P, Janssen K 13 18; P. Janssen H 16. Late jongen: J. Verstegen 1 2 11 31 32; J. Janssen B 3 4 10 12 15 23 24 28; Gebr. Kusters 5; Fr. Ver meulen 6 7 13; W. Drabbels 8 29: Gebr. Kusters 14; H. Ewalts 16; P. Janssen K 17 18 33; H. Wilmsen 19 20 21 26; J. Vermeulen 22; H. Ver meulen 25; H. v. d. Laar 27 30. P.D.V. DE HUISZOEKERS YSSELSTEYN Heverlé, late jongen. Eerste duif 10.39.31. J. Custers 1 10 15 21; B. Binders 2 5; H. van Ass 3; Chr. Hellegers 4; H. Willems 6 7 13 29 30; M. Houben 8 12 23 26; J. Janssen V 9 14 18 24 27; J. van Soest 11; H. Janssen 16; H. Hen driks 17; L. Janssen 19; J. Cox 20; P. de Louw 22 31G. Linders 28 32. Oude duiven: J. Cox 1 2 3 4. P.D.V. DE PEELKRUISERS Wedvlucht Heverlé - Late jongen, Eerste duif 10.44.51, laatste duif 10.53.03. G. Jansen 1 12 18 22; J. Strijbosch 2 4 17; P. Willems 3 8 9; J. Maas 5 10 11; Chr. Cuppen 6 15 21; H. Crooy- mans 7 14 19; P. Strijbosch 13 16 20. Heverlé oude duiven: Gebr. Hermans 1 8 9; P. Strijbosch 2 3 4 5 6 7. Dinsdag 12 okt. a.s. ledenvergade ring om 8 uur in het clubhuis. Trou we opkomst wordt verwacht. Tevens ringen bestellen. HOLTHEES SMAKT Uitslagen: Holthees 1—RKDSO 2 7—0 Hegelsom 5Holthees 2 30 RKLVV Al—Holthees Al 6—0 Holthees BIHegelsom BI 01 Holthees ClWittenhorst Cl 01 Leunen DlHolthees Dl 010 Programma a.s. zaterdag: Holthees AlAmerica Al 3.00 u. terrein Overloon, bijeenkomst 215 u. Amerioa BIHolthees BI 2.30 u. bijeenkomst 1.15 uur Venray ClHolthees Cl 2.15 u. bijeenkomst 1.15 uur Ysselsteyn DlHolthees Dl 10.30 u. bijeenkomst 9.30 uur le en 2e elftal zijn a.s. zondag vrij Maar wel is er zaterdag een oud- Üzer-aktie, Gelieve alles, wat men zo mogelijk kan missen, vast klaar te zetten, we komen het ophalen. K.N.B.B. In café W. Klomp te Venray zijn in t' afgelopen weekeinde de voor- wedstrijden gehouden van de 3e kl. 3 banden van de Kon. Ned. Biljart bond, district Oost-Brabant. Eindstand: Matchp. Alg.gem. J. v. Loon, Venray 8 0.297 W. Klomp, Venray 6 0.315 G. Kuppen, Cuyk 6 0.249 In café Lamers te Mill presteerde de heer J. Klomp, een 65-plusser uit Mill, het door met 8 matchpunten en een algemeen gemiddelde van 0.351 naar de 2e klasse te promoveren. In café Volleberg zijn j.l. donder dag, vrijdag en zaterdag de voorwed strijden gehouden van 't Nationaal driebandentoernooi klein le klasse. Eindstand: (resp. matchp. alg.gem. en hoogste serie) J. Zeelen, Cuyk 8 0.583 6 J. Lucassen, Venray 7 0.591 6 A. Zeelen, Cuyk 5 0.505 6 H. Volleberg, Venray 4 0.365 4 Toernooi gemd. 0.504 V.B.B. Uitslag A klas: HGM 1OBK 1 2—6 Stand A klasse: Ons Goegen 1 318 VOP 1 3—17 BCY 1 3—14 HGM 1 3—12 OBK 1 3—12 KOT 3—11 De Burggraaf 1 38 Uitslagen B klasse: De Burggraaf 2—Ons Genoegen 2 1-9 OBK 2—VOP 2 2—8 OPM 1—BUjartic 1 4—6 HGL 1't Anker 1 82 Ons Genoegen 2 4—19 't Anker 1 4—19 OPM 1 3—15 De Burggraaf 4— 7 OBK 2 3— 6 Uitslagen C klasse: HGM 3—SNA 1 6—4 HGL 2—OPltö 2 4—6 VOP 3—HGM 2 0—10 BCY 3—HGM 3 8—2 SNA 1—HGL 2 6—4 Stand C klasse: HGM 2 5—39 HGL 2 5—27 BCY 2 4—26 BCY 3 4—24 't Anker 2 3—18 SNA 1 4—18 HGM 3 5—18 OPM 2 3—14 Biljartic 2 4—13 VOP 3 5—13 De tweede competitiedag is voor VC Rooy over het geheel genomen, weer goed afgelopen, al konden niet alle teams tot winst komen. Er waren drie nederlagen, daar stonden vier overwinningen tegenover. Het 3e damesteam behaalde in Panningen bij Concordia 3 een 23 zege .Mooi werk van dit team dat vorige week ook al zo goed voor de dag kwam. Het 2e damesteam boekte een 3- thuiszege op Revoc uit Reuver. Met setstanden van 12-15 15-5 7-15 en 2x 15-8 voor VC Rooy 2 kwam het einde van deze spannende wedstrijd. Het le damesteam had geen partij aan het bezoekende Ludentes uit Odiliënberg, de setstanden van 15-0!, 15-1! en 15-5 spreken voor zich. De aanval van de VC Rooy-ploeg kon zich naar hartelust uitleven, terwijl de bovenhandse serves voor de Lu- dentes-dames de nodige moeilijkhe den opleverden. Het 4e herenteam k onin Maasbree niet tot winst komen, met 30 moest het jeugdige VC Rooy-team hun meerdere erkennen in Asterix 1. Het 3e team, dat vorige week zo prima startte, werd door Set Up uit Meerlo met 30 geklopt. Set Up heeft het beslist niet cadeau gekre gen; een bijzonder goede wedstrijd was hiervan het gevolg, met 3x 1512 trok Set Up aan het langste eind. Het 2e herenteam heeft een prima wedstrijd gespeeld tegen het bezoe kende Oikos 2 uit Roermond. De le set was met 1512 voor de VC Rooy reserves; Oikos trok in de 2e set de zaken recht via 13-15; Oikos 2 nam ook de derde set voor haar rekening, n.l. 515. Het zag er niet zo bijzon der goed uit voor de Venrayse vol leyballers, maar met 15-6 herstelden ze zich prima, zodat een vijfde set noodzakelijk was. Toen ging Oikos 2 ér nog eens extra aan hangen en met 515 wonnen ze verdiend de set en daarmede de wedstrijd. Het le herenteam kwam tot een vrij gemakkelijke winst op Ovoco uit Oss. Op al de onderdelen schoten de Ossenaren tekort, met 15-4 en 15-f nam VC Rooy een 20 voorsprong. De smeshes van de VC Rooy-aanval spatten met de regelmaat van een klok bij de Ovoco-mensen op de grond tussen de witte lijnen. In de 3e set was de vaart er even uit bij VC Rooy; Ovoco nam een 814 voor sprong, toen kwam de aanval van VC Rooy weer op toeren en met enorme klappen werd het toch nog 1614 voor VC Rpoy 1. Zaterdag tegen het Helmondse Apollo, uit het zelfde vaatje tappen en dan zal het waarachtig wel gaan. Stand heren overgangsklasse 7: Willem 2 HBS Tilb. 2 2 0 4 6-0 VC Rooy Venray 2 2 0 4 6-2 Nuvoc Eindhoven 2 2 0 4 6-2 Karanoi Eindhoven 2 1 1 2 5-4 PSV Eindhoven 2 1 1 2 5-4 Sarto Tilburg 2 1 1 2 4-4 Apollo, Helmond 2 1 1 2 3-3 Ovoco Oss 2 0 2 0 2-6 Ever Ready Vlijmen 2 0 2 0 2-6 Atak Waspik 2 0 2 0 1-6 WC 2 Exc Vught 2 0 2 0 0-6 Quos Ego Drunen 3 0 3 0 2-9 Stand B klasse: HGL 1 VOP 2 Biljartic 1 Los Band 5—36 4—25 4—22 3—21 Programma voor zaterdag 9 okt. a.s.: Heren: ApolloVC Rooy 1 19.15 Het programma voor de afdeling was bij het wedstrijdsecretariaat op het moment dat wij dit schreven, nog niet bekend, Uitslagen zaterdag 2 okt.: NOAD 1—Red Stars 1 2—8 Armada 2Rer Stars 2 64 NOAD 3—Red Stars 3 6—4 Meijel 2Red Stars 4 100 Flits (Zwolle)—Red Stars 5 6—4 De eerste wedstrijd voor ons le team ging tegen het gepromoveerde Reuver. Ofschoon wij wisten dat Reuver niet op volle sterkte konden aantreden, zagen wij deze wedstrijd toch met spanning tegemoet. Het verloop was echter gunstig voor ons. De eerste wedstrijd die door onze re serve speler werd gespeeld werd met miniem verschil verloren. Toen volg de een reeks van acht overwinningen. Ook de laatste wedstrijd werd door ons verloren. H. Logtens won 2x, evenals R. Verblakt, terwijl B. Hen driks 3x won. Ons 2e team ging vol goede moed naar Horst. Na vier wedstrijden was de stand reeds 40 in ons voordeel. Toen kwam echter de terugslag, waarvan Horst dankbaar profiteerde door de volgende 6 wedstrijden te winnen en ontnamen daardoor Red Stars 2 de volle wiinst. Het 3e team dat ook in Reuver moest spelen moest ook wegens ziek te van een teamgenoot met een re serve uitkomen. Hier ging de 9trijd gelijk op. Tot de stand 44. Nu was het Reuver die de sterkere zenuwen had en de volle winst thuis hield. Voor het eerst in de geschiedenis van de Invaliden Sportclub, werd deelgenomen aan de competitie on der de naam Red Stars. De wedstrijd tegen Meijel 2 was de vuurdoop; De eerste nederlaag en nog wel met de grootst mogelijke cijfers. Een zeer matige, maar vooral sportieve wed strijd waarin vooral veel wedstrijd- ervaring werd opgedaan. Ook al wer den alle wedstrijden verloren, de heer Ponjee wist toch nog 14 punten te behalen hetgeen toch reeds een goed resultaat is. Er zal echter nog flink getraind moeten worden om zodoen de wat meer ervaring op te doen. De tweede wedstrijd van ons lan delijk junioremteam werd gespeeld in Zwolle tegen Flits. De start was goed. Drie wedstrijden werden ach tereenvolgens gewonnen. Toen kwam het dubbel. Tonny en Geert stonden de eerste set met 2015 en die tweede met 2017 achter. Ze haalden ze al lebei op tot 20-20. De laatste set ging eohter net op het nippertje verloren. Das was een grote tegenslag. Alleen Geert won nog een wedstrijd en bracht zodoende het totaal voor hem op twee gewonnen wedstrijden, ter wijl Martien en Johnny slechts een maal wonnen. Jammeir dat zij ook deze tweede wedstrijd maar net ver loren. Iets meer inzet en doorzetting en minder zenuwen, hadden hier beslist een gelijkspel uitgesleept. Programma zaterdag 9 oktober: Rde Stars 1 vrij. Red Stars 2—NOAD 2 15.15 u. Red Stars 4Amnasta 1 15.15 u. Red Stars 7Amnasta 3 15.15 u. Rer Stads 8Armada 8 15.15 u. Red Stars 9Meijel 7 15.15 p. Uitwedstrijden DVO 3—Red Stars 3 14.30 u. Maasbree 5Red Stars 5 14.30 u. Maasbree 6Red Stars 6 14.30 u. Landelijk: ZTTC (Zutphen)Red Stars 15.00 u. Wij willen de junioren er rnet na druk op wijzen dat de nummering van de teams door de afdeling Nrd. Limburg is gewijzigd hoewel wij de goede nummering hadden doorgege ven. De numer volgorde is allemaal een opgeschoven. Dus als volgt: Red Stars 6 is niu5; 7 is 6; 8 is 7; 9 is 8; 10 is 9. Wij hopen dat iedereen hier goede nota van zal nemen. Zondag zal er wederom een regio nale ronde worden gespeeld om het Nationale kampioenschap van Ne derland. In Venray in de gymnastiekzaal aan de Beukenlaan zullen drie acht- kampen worden gehouden, t.w.: Jongens Juniioren Jongens Aspiranten Jongens Pupillen Van onze vereniging wordt hier aan deelgenomen in de aspiranten klasse door John Bonants. In Vught wordt ook een regionale ronde gehouden. Hieraan doet voor onze vereniging mee Eric Verblakt. En de dames junioren achtkampen die gehouden worden dn Arnhem, zullen worden vertegenwoordigd door Angeline Verblakt. Wij wensen de deelnemers veel succes toe en hopen dat zij zullen kunnen doordringen tot de volgende ronde. Wij willen iedereen uitnodigen om zaterdagmiddag om 15.15 uur te komen kijken naar de wedstrij den en te zien hoe ijverig er ge speeld wordt om de begeerde punt jes. Het zal U dan blijken dat tafel tennis interessant is om te zien in levende lijve. Niet een potje ping pongen zoals zo vaak gezegd wordt. Ook voor zondag is men welkom. Hier zult U reeds kunnen genieten van fantastische wedstrijden en vechtlust die er bij de junioren reeds bestaat. Per slot van rekening komen hier geselecteerde spelers uit het hele land. Wij wensen u reeds bij voorbaat een prettige sportmiddag toe. De wedstrijden beginen om 14.00 uur in de gymnastiekzaal aan de Beukenlaan achter de Paterskerk. Scheidsrechtert je spelen is toch niet voor iedereen weggelegd. Dat hebben we afgelopen zaterdag ge merkt. Hinderlijk toch dat niet iede re tegenstander voor een behoorlijke „bemiddelaar" kan zorgen. A.s. zaterdag spelen we een uit wedstrijd tegen Oploo. Tijd en plaats zijn nog onbekend. Raadpleeg het aanplakbiljet bij café Thielen. Uitslagen van maandag j.l.: Groep A: VerkoyeenKennis 11 NoyensZaal 20 van BommelSchilders 20 BeerkensSchell 11 Groep B: BaltussenThielen 20 PeetersLiebrand 20 GerritsJanssen Lo 20 KrohVerstegen 20 v. d. VorleJanssen Th. 02

Peel en Maas | 1971 | | pagina 14