Supertex I n DEZE MODELWONINGEN! rob van haaren t homassen B DAT KAN NIKS ZIJN VOOR DIE PRIJS! rk mo UUU roi en ^UU .n 39.00 69.- 49.- 69.- 49.- 59.- 39.- 39.- 25.- J. THEUWS grootste textielzelfbediening G.H.Y. n.v. Theuws Behang VERF BEHANG ft IS Bent U al in onze modelwoningen geweest? PANMNGEN VENRAY GENNEP HEREN-JASSEN m. uitritsbare borgvoering onze norm, prijs 69,- alleen eerste keus alleen maten 48 - 49 - 50 - 51 WOLLEN MANTELS onze norm. prijs 119,- Eerste keus SUEDINE MANTELS onze norm. prijs 129,- Eerste keus met foutje CORDUROY-MANTELS onze normale prijs 98,00 NU eerste keus met foutje SCRUB DEN M MANTELS onze normale prijs 79,00 Eerste keus met foutje MENSEN, DIE ONZE ZAAK KENNEN, WETEN BETER. DAG IN DAG UIT ZIJN ER MENSEN OP PAD OM VOOR SUPERTEX IN TE KOPEN. En er gaat geen dag voorbij of er wordt wel hier of daar in Nederland of in het buitenland een partij opgespoord. Zo kochten wij van een mantelfabriek alle modellen, alle monsters, alle tweede keus en alle mantels die niet afgeleverd wer den omdat de afnemer niet meer bestond of niet kon betalen. EN ALS U NU HIERONDER DE PRIJZEN ZIET, ZULT U DENKEN: DAT KAN NIKS ZIJN, MAAR WIJ ZEGGEN U: HET IS HET MOOISTE VAN HET MOOISTE!!!!! SOMS EEN KLEIN VLEKJE (BEURZEN, MANNE QUINS, VERTEGENWOORDIGERS) MAAR DAT VLEKJE GEEFT DAN NOG EEN EEN EXTRA PRIJSVERLAGING. HET NIEUWSTE VAN HET NIEUWSTE!!!!! Te koop gevraagd alle soorten eenden en duiven - zaterdags bren gen Bij grotere aantallen worden ze opgehaald Laan ten Bomen 21 Lierop telefoon 04926 - 229 OCCASIONS PEUGEOT 404 AUDI 60 '67 '70 DAF 55 Coupé '71 ORANGE - VINYL- DAK ZEER MOOIE AUTO off. PEUGEOT-dealer Stationsweg 183 Venray tel. 04780-1154 een wonder op wielen! KWALITEIT S- BEHANG In voorraad GRAS- en KLAVERZADEN voor grasland inzaai ITALIAANS RAYGRAS GAZONGRASZADEN m.s.g. SPORTVELD MENGSEL VERHEIJEN's zaadhandel Leunen Tel. 1550 H.H. Veehouders Laat vooral tijdig voor het op stallen Uw koeien de hoeven nazien. Daar wij met een spe ciale opkapwagen komen, gaar ne van te voren telefonische afspraak. Aanbevelend: M. MUIJSERS Erkend Castreur en Vee- pediicure - Venray Tel. 04780-1756, na 18 uur: 04786-218. NU OOK ROUWKLEDING VOOR DAMES BIJ J. B U IJ S S E N verhuur gel. kleding SCHOOLSTRAAT 37 VENRAY TELEFOON 1628 POSTZEGEL LIEFHEBBERS OPGELET! Bij v.d. MUNCKHOF n.v. ligt de speciale CATALOGUS 1972 van Nederland en overzeese rijksdelen Prijs 4.75 Ulkdracüdja/nM&v dat ju/tie dit '6roakpa./c Ucul. S-fy/eJre-i- h/zr n/ef~/h deur hm. dIs eet te mot. Pos kuv/'e. toprtaqtAJi- koe /wool pte kieorer? ciaas/h uil komen Jumo&t aver qao^kjti. 'f-adres s/aat piZronaier. TV>I BENT U HET, DIE BINNENKORT GAAT TROUWEN BENT U HET, DIE GAAT VERHUIZEN BENT U AAN INTERIEUR-VERNIEUWING TOE „EEN UNIEKE GELEGENHEID, U TE ORIËNTEREN HOE EEN COMPLEET INTERIEUR ER UIT KAN ZIEN. GEOPEND: IEDERE MAANDAGAVOND van 7-9 uur IEDERE DONDERDAGAVOND van 7-9 uur MM INTERIEURVERZORGING MODELWONING I GRATENSTRAAT 9 Wilhelminastr.G V/tenray 047B0-SS10 I I MODELWONING I SANSHOFSTRAAT 21

Peel en Maas | 1971 | | pagina 11