BEHANG 1971 J. THEUWS VOERMANS'meubefen SERVIEZEN NEEN JA GESLOTEN M. LUCASSEN {amiliedrukwerken vlugge aflevering vd munckhof nv Henseniusstraat 6 Heijs van Bergen n.v. Onze behang-collectie is uniek voor Venray De verf- en behang - speciaalzaak van Venray Administratief medewerker Koffie- Eet- Drinkserviezen COENEN H. FONTEIN'S - Zelfbediening PIENTERE GASTVROUW - VERKOOPSTER FORUM - AVOND SnSHnBIMHIIMi Prijsverhoging Prijsverlaging ZUIVELFABRIEK VENRAY TER GELEGENHEID VAN DE IN GEBRUIKNEMING VAN HAAR NIEUWE KANTOORGEBOUW AAN HET EUROPAPLEIN TE GENNEP NODIGT BIJ DEZE HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BELANGSTELLENDEN UIT, DEZE KANTOREN OP ZATERDAG 30 JANUARI A.S. TUSSEN 16.00 EN 19.00 UUR TE KOMEN BEZICHTIGEN DE DIREKTIE ir. j. c. van bergen n.v. amak nederland n.v. projekter n.v. Door onze grote omzet kopen wij rechtstreeks bij bin nen- en buitenlandse fabrieken, daardoor liggen onze prijzen stukken LAGER dan elders I I I Wij hebben voor U volop keuze ?n klassiek- modern- strepen- bloemen- effen- lichtecht en afwasbaar behang. Ook snelbehang, vele soorten in voorraad. Voor de aparte wand, hebben wij een enorme sorte ring en EXTRA LAAG GEPRIJSD I I I Loop eens vrijblijvend binnen en overtuig U zelf I I I DEELNEMER JAN HENSENSTRAAT 16 VAN SASSE VAN IJSSELTSTRAAT 9-9a BOXMEER - TEL. 08855-1611 De voortdurende groei van onze jonge expansieve be drijf, waar fijne kwalitefitssmeubelen worden verkocht, noodzaakt ons zo spoedig mogelijk uitte zien naar'n Moeilijk om onze gastvrouw-verkoopster te bestempe len als „een schaap met vijf poten"; maar jij, pientere intelligente jonge vrouw, begrijpt direct wat wij be doelen. Je treedt beschaafd op en gaat charmant met onze cliënten om. Noteert orders, neemt de telefoon aan, verwerkt wat administratieve gegevens. Kortom: in alles wil jij de derde hand van de eigenaar zijn en graag in teamverband werken. En dan speelt de leef- leeftijd en je opleiding niet de belangrijkste rol. Je hèbt het gewoon! En heb je misschien ook 'n rijbewijs? Proefje een beetje van de sfeer van ons bedrijf, waar in een optimaal dienstbetoon voor onze klantenkring de hoofdtoon voert? Pak dan je telefoon of schrijf "n kort beknopt briefje. Met je vakantieafspraken houden wij graag rekening. Salaris en alles wat er in een mo dern bedrijf b'ijhoort, zijn „up to date". Zal je spoedig ervaren DE VERENIGING VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS AFDELING VENRAY SecretariaatHenseniusplein 1 maakt haar leden en allen, die een uitnodiging hebben ontvangen, attent op dë van deze Vereniging, welke gehouden zal wor den op dinsdag, 2 februari a.s. in zaal „In den Engel" aan de Poststraat te Venray. STICHTING ST- ELISABETH-ZIEKENHUIS VENRAY vraagt op korte termijn een voor de afdeling administratie. Vereisten - diploma Mulo of gelijkwaardige opleiding. - Typediploma - Accuratesse Leeftijd' tussen 17 en 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties gelieve U te richten aan de Directie van het Zie kenhuis, Merseloseweg 56, Venray. Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot 't hoofd van de administratie tel. 04780-2222. In 'n enorme collectie van: ROSENTHAL - THOMAS HUTCHENREUTHER Nu nog: enkele zeer speciale aanbiedingen. VENRAY - HOFSTRAAT - TEL. 2828-04780 voorheen thans Vanillevla fles 1/1 liter 102 ct. 95 ct. Vanillevla beker 1/2 liter 55 ct. 53 ct. Chocoladevla fles 1/1 liter 108 ct. 100 ct- Chocoladevla beker 1/2 liter 57 ct. 55 ct. Caramelvla beker 1/2 liter 59 ct. 55 ct. Abrikozenvla beker 1/2 liter 59 ct. 55 ct. Citroenvla beker 1/2 liter 59 ct. 55 ct. Frambozenvla beker 1/2 liter 59 ct. 55 ct. Slagroom fles 1/1 liter 475 ct. 435 ct. Slagroom fles 1/2 liter 285 ct. 270 ct. Slagroom fles 1/4 liter 160 ct. 155 ct Slagroom fles 1/8 liter 90 ct. 85 ct. Schenkroom 20% room fles 1/1 liter 310 ct. 294 ct. Schenkroom 20% room fles 1/2 liter 180 ct. 171 ct. Schenkroom 20 room fles 1/4 liter 110 ct. 104 ct. Santochoc chocoladedrank fles 1/1 liter 87 et- 79 ct. Santochoc chocoladedrank fles 1/2 liter 54 ct. 49 ct. Voorts prijsverlaging van alle koffiemelken, kinder- en dieetvoedin gen. Vraag een prijslijst bij Uw melkman. MAANDAG 1 FEBRUARI DINSDAG 2 FEBRUARI WEGENS REORGANISATIE POSTSTRAAT 6 - VENRAY WIJ ZIJN VERHUISD NAAR SCHOENREPARATIE - SCHOENHANDEL TEVENS STARTEN WIJ MET DE VERKOOP VAN DE BETERE HEREN SCHOEN o.a-DR. HARTMANN.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 8