De Goedkoope Winkel OMDAT s Puike n I e gAr aBa k. van aarssen. g. Wintels. P. SCHAEFFERS, Attentie. V. Fonck. Strafbaar im Magazijn van Uurwerken zal openen. Horloge's, Pendule's Regulateurs, Klokken, Wekkers, Barometers enz. enz. j, van mmmu FRUITBOOMEN 1 H.H. Wielrijders. J. VERSLEIJEN. Gereedschappen en Ijzerwaren, Jofi CTTST3ER.S Gemeente Oss. Paardenmarkten Houthandel G. L. Verbeek. gemaakt Schoenwerk H. m DEN BOSCH. Van Aarssen, Joh. KUSTERS, T bij K P.' SCHOLS. Janssen. Kachels, Fornuizen, Veevoederketels. Phoenix en Teutonia Naaimachine s Ai H, DE MAIN MEUBELS, Dames- en Heerenkettingen in ALLE spruzen. Repareeren van alle soorten Uurwerken. HOFSTRAAT 38 HOFSTRAAT 38. Beuk- en Haagdoorns Rijwielen vanaf f 12. Naaimachines vanaf f 6. Ruben- en Stroosnijders Dorschmachine's Rijwiel en Machinefabriek te Maashees. Ousters Meubelen, Stoelen, kinder stoelen, kinderwagens, Sport- cd Promenadewageiis. Ontvangen eene ruime sorteering PORCELEIN-WERKEN, Naaister. in 1910 Donderdag 27 October 10 Novemb Woensdag 30 Eerste kwal. Timmerhout, Handel iu Likeuren. •dan del in en aanverwante Artikelen. allernieuwste Stoften, Toilei en Parfuinerie-arlikeleii J. Claassen-Thijssen. (handwerk) vindt men bij L. Wijnhoven en H. Heling Reparatiëu soiied en vlug. Kachels Fornuizen en alle toebehoor. Kachelbuizen euz. zijn de beste voor industrieel en huishoudelijk gebruik de nieuwste Stoffen Jos. Vollebergh. Jos. Vollebergh, Eindstraal. SlokpaardJes-Lelicnmelkzeep Met (li'in hoeft ondergeteekende de eer het geachte publiek v: n VENRAY en OMSTREKEN te berichten, dat hij binnen ceuige dagen ■Steeds een flinke voorraad en ruime keuze in Verder houdt hij zich beleefd aanbevolen voor het Onder minzame aanbeveling HORLOGEMAKER, Langstraat, VENRAY. JBoomkweekerij V enray Verkrijgbaar aan concurreerende prijzen le kwaliteit als Hoogslam, Piramiden en Leiboomen ROZEN in alle soorten. Bessenstruiken enz. OPRUIMING VAN Nieuwe aan fabrieksprijs. VERDER n ve^.v iM 'tide modellen en al'es wat tot het Landbouwbedrijf behoort aan Meubelfabriek en Magazijn. Grofste voorraad van alle soorten scov. el de ewone ïrand als de fijnste aoderno. Smegals. Schilderijen ep Lijstep, Alle iV'i idenwerk, Draai en Ornamenlwerken Sands! in V1K3T1BS&AB, Vertegenwoordiger voor de levering der gunstig bekei de ^olil% Crayonpor- IrcHen r.-aar ieder photografie, alsmede daarbii passeate lijsten, enz. enz. De Venraysche Stoomschoenfabriek van J. Versleijen, Langstraat, is de beste en goedkoopste. Concurrentie onmogelijk. Koopt steeds uit de eerste hand en niet bij een winkeliertje, die zijn inkoop doet bij een labrikant. Dus bij geen tusschenpersoon maar rechtstreeks op de fabriek kunt gij uw schoenen bekomen, Dat mijn werk uiterst soiied en fiju is, behoef ik niet meer te verklaren, want het aantal verbruikers groeit steeds aan. Nogmaals, door mijn enorme om zet en 't gebruik der allernieuwste machines, is concurrentie on mogelijk. Geen 6 of 7 gulden meer voor chroom- of boxcalf-bottines maar slechts f 3.50 a f4.00. IJzersterke grove bottines a f 3 50, Werkschoenen f 3, Vel loeren Szieciiwschoenen f 3.50 en f 3.75, Fietssclioenen f 3.50en f3.75, Jongensschoenen f 3.0 en f 3.75. Verzolen en hakken niet meer f 1.40 maar slechts f 1.10, Aanbevelend, Tegen hoog loon groot en klein per soneel gevraagd. in Huishoudelijke artikelenGaren en BandGalanteriën Luxe ArtikelenBeelden en stolpenGlas, Porselein en Aardewerkengeëmailleerde goederenIjzerwaren, Houtwaren. Grootste Sorteering. Alles ongekend lage prijzen. Vanaf heden, bij mijne reeds gunstig bekende artikelen verkrijgbaar alle soorten alles van de beste merken. Zie steeds etalage en prijzen. welke aan zeer lage prijzen zullen worden omgezet In ieders gunst aanbevelend, Ondergeteekende maakt het geacht publiek w." VENRAY en OMSTREKEN bekend, dat zij zich gevestigd heeft als Door eer." prompte en nette bediening hoopt zij de gur.st van velen te verwerven. Minzaam, aanbevelend Marie Jeurissen, LEUNEN. I)e ondergeteekende maakt bet geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, zooals: GREENEN KOZIJN en RICHEL- HOUT, VUREN BATTINS, PLANKEN in alle lenyte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, geschaafde en ge ploegde ZOLDERPLANKEN. Vruchtboom Garbolineum „Pomona" Het beste doeltreffend middel tegen alle schadelijke Insecten. Iets kwaliteit HoulsarboUseum. eg Asphaltpspiss. JENEVER, BRANDEWIJN, OUDE KLARE en WIJNEN, [aan scherp concureerende prijzen. A-.n conurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. Hofstraat, VENRAY Paterstraat, VENRAY. Bericht de ontvangst eeoer groote partij voor het a. s. seizoen. Bukskings en JaponsLoffen, Manchester in alle soorten vanaf 55 ct. en hooger. Buksking vanaf 85 ct. tot f5.50 per el. Gemaakte pakken, in I alle prijzen vanaf f 6,50 en hooger, j dsagsche goederen, in alle soorten en grootte, jassen broeken, vesten b'auwe kielen, witte en bonte hemden, zeer mooie dassen en strikken. Boorden en fronts, Hoeden en petten, kousenen sokken halfwollen en katoenen broekstoffen, alle sooiten gordijnen, witte en bonte gemaakte voorschooten, linnen en katoon. tafellakens handdoeken, beddegoed en overtrekken, verder alles wat tot het vak behoort. Verder een zeer schoone collectie Stalen in Bukskings en Japonstoffen, alle soorten tres. Alle gemaakte goederen worden door ons zelf vervaardigd en zeer soiied afge- i werkt. De goederen bij mij niet gekocht worden even bereidwillig vervaardigd en niet zooals is rond gebazuind voor 5 of 7 gulden maar voor den ouden prijs. Alle Kvioniale Waren en fijne Kaas. Barbier .Schoolstraat Het beste adres voor ALS Toilet-Puimsteen. Jacht water. Haar spiritus, Haarwater in verschillende soorten. Eau de Cologne in alle kwaliteiten en Fijne Odeurs Karnemelk-zeep, Borax-zeep, Cocos-zeep, Cosmétique. Dagelijks gelegenheid tot scheren en haarknippen. EN Tabak en Sigarenmagazijn, Schoolstraat Voor H.H. Bookers onderstaan de merken aanbevelend bij J. ClaassenThijssen, Henseniusplein Venray, Kio de contas, geurig, 5 cent High Life 5 cent Rooseveld, geurig en pittig, 4 cent Mexico, overheerlijk, 3 cent Chtc, 3 cent Amsterdams handwerk, 3 cent Duifje, eenig 2 en 1 halve cent Ilav. Planteurs, lekker 2 cent Reine de Hollandi, 2 cent Eminentes' fijn, 3 cent Condor, overheerlijk 2 en I halve ct. Eenvoud, geurig en pittig 3 cent Moris smakelijk, 2 cent Nanssen, 8 a lo cent Stomkoppen, heerlijk, 2 cent Nobletto 1 en I halve cent Pen Cigaartjes, eenig, 15 cent per pakje Kri Kri 8 a 10 cent B< zoeki, 6 a 10 cent Bokjes 10 cent per pakje Cigarilos 15 cent per pakje Cigaretten 15 cent per doosje. Alle sigaren zijn van de fijnste smaak en geur, daarom voor liefhebbers vai. een fijne sigaar is het beste adres anker- .iN.expeller pa»iN rheumatiek Lfl ^JeBKOUPHED^ Verkrijgbaar in flesschen a 55 ets, 80 ct. en f 1,30 bij H.H Apothekers en Drogisten. Let op het merk Anker F, Ad. RICHTER C°. te Rotterdam. Weigert beslist Pain-Expeller mei Duitselie verpakking. Anker Pain-Expeller is te bekomen bij MEEST EIC3-E2ST FABRIKAAT. Zie Etalage. Zie Etalage. Voor Heeren Schoenmakers soiied eigengemaakt Bovenwerk in alle soorten en kwaliteiten. Ontvangen eene prachtige collectie Stalen voor Dames en Heeren, Gordijnen afgepast en per el verkrijgbaar, Beddentijk, Dons, Veeren en Kapok aan uiterst lage prijzen. Beleefd aanbevelend Groote Markt, Venray, Ontvangen eene ruime sorteering Groote voorraad. Nieuwste modellen. Laagste prijzen Levert, plaatst en repareert A anbevelend, ze zeer snel werken, zeer gemakkelijk loopen en zeer weinig slijten. Vertegenwoordigei Reparatie-Inriebting Groote Straat. J. u mossenThijssen, Henseniuspleiu, Veöray, maakt bij deze het geachte publiek van VENRAY en Omstreken bekend, dat hij voor het a.s. Seizoen heeft ontvangen voor Dames- en Heerenkleeding. Tevens aanbevolen voor Dames- en Heerenkleeding naar maat. Elegante coupe. Voor goed passen en soliede bewerking wordt ingestaan. Aan hetzelfde adres bestaat altijd gelegenheid voor scheren en liaar knippen. Bij abonnement zeer voor- deelig. Op verlangen wordt ook aan huis bediend. Wilt gij soliede Meubels hebben, komt an e?n kijkje nemen in het gunstig bekende Meubelinagnzijn van Voorradig allo soorten Meubels, harde en geschilderde Meubels. Alle Bamboe artikelen, Vogelkooien, Spiegels en Schilderijen. Schilderijlijsten in alle modellen. Alle soorten Stoelen, Fateu ils Kantoorstoelen, Eogelscbe ruststoelen, Kinderstoelen, Hobbelpaardjes enz. Eigen fabrikaat. Minzaam aanbevelend geen vleesch meer noodig voor het bereiden van Soep. Gebruik in plaats van vleesch Maggi's Soepen in verschillende smaken, Maggi's bouillon en Maggi's Vleeschextract. Verkrijgbaar bij is iedere imitatie van van BERGMANN Co. Radebeul alleen echt met fabrieksmerk Stokpaardjes Dezelve geeft een zacht, rein gezicht, blozend jeugdig uiterlijk, blanke fluweel zachte huid en verblindend schoone teiut, a 50 cent per stuk verkrijgbaar by W. A. van den Munckhof,

Peel en Maas | 1910 | | pagina 4