St. Nicolaas! De oroote Etalaoe is per I. 1. ÖÏÏSflBS,. Hefiti&at Jac. SPECULAAS, Bekendmaking. St. Nicolaas-Etalage. M. Linssen—Winters, Wed. J. v. d. Linden, goed Roggestroo, gemaakt Schoenwerk H. VAN DEN BOSCH. M. DREESSEN. Wed. E. Oudenhoven, Goed Schoenwerk JOS. ARIAENS. Reusing's Winterham wollen mutsen, kapers, ijsmutsen, barets, kinderpelsen en moffen. Tevens Opruiming van de nog voorradige Dameshoeden en mantels, F. CAMPS-DELHOUGNE. Houthandel G. L. Verbeek. Fr. Beckers, M. Van Aarssen, voor ST. NICOLAAS Galanteriën en Kinderspeelgoederen. St. Nicolaas - Cadeaux II. CUSTERS VERHEUGEN. Attentie s. v. p. P. KLAASSEN. Handel in en aanverwante Artikelen. «DE NIJVERHEID". ana&aaM&aaiaawaifl m vtimsL prima Gedistilleerd, Wijnen en Likeuren- Jos. Custers—Olfers Prachtige Surprises Alle Speelgoederen I. REUSING Jr. Wollen Doeken, Dameshandschoenen. Tafelkleeden en Tafeltoopers. Heeren-cachenez dassen en handschoenen. Eerste kwal. Timmerhout, Handel in Likeuren. Koek Dinant en Taai, Taai. 6r. Wintels. Heerenkleeding naar maat. Horlogemaker, allernieuwste Stoffen, Heden geopend eene groole Zaak in Heerlijke Speculatie in en Prima Koek de Dinant en Taai Taai enz. Wie met ST. NICOLAAS mooie en goedkoope CADEAUX wenscht te koopen ga dan bij UI if, VENLO, Klaasstraat. Wat is dat goedkoop Wat is dat goedkoop Schoolstraat. Veursy, ntvangt el ken dag in het Magazijn nabij liet Station 4 111.per 1000 pond. Aan conüf reerende prijzen. Beleefd aanbevelend t tofst mat. VENRAY. Sigarenmagazijn HANDEL IN A anbevelend, Groole Straat. VENRAY Eindt, VENRAY, llaitdel in scherp concurreeregde prijzen. Beleefd aanbevelend. aan matigen prijs is en blijft het voordeeligst in 't ge- ruik. ijzersterke werkschoenen, goedkoop Verder 2e en 3e soort chroom en box rund (geen box-kalf Bant es-, Heer en en Kinder-schoemverk des ver kiezende naar maat vervaardigd, aan scherp concurreerende prijzen. Reparatie')* des verkiezende tegen spotprijzen. Prima Schoeucream en Ledersmeer. Aanbevelend. WAAROM IS KEN WARE DELICATESSE r Omdat is in den winter gezouten. Omdat is /.acht gerookt en droog. Omdat ze is met geen poot er aan. Omdat ze is met geen been er op. Omdnt 7M is mdtsdi en nici te zout. Omdat i is doorgaans mooi mager. Omdat ze is bijzonder fijn van smaak. Verkrijgbaar in bet gewicht van 8 lot 30 pond per sink. Per pond 0,55 Magere Kothnmmen zonder been, lijn v.in smaak' en prachtig opgewerkt 0,65 *Geröokt Vleescb muisjes n 0,85 r na muisjes 0,80 bovenbillen 0,80 Botjes n 0,75 Ontbijtspek Ribjes uitgepeld 0,48 Versehe Rookworst 0,50 Prima harde Blokworst 0,60 bij 5 pond 0,57 a/2 bij 10 pond 0,55 *Saucise de Boulogne 0,80 Prima Botcrhammenworst 0,40 bij 5 pond 0,37 bij 10 pond 0,35 De bekende Leverworst 0,25 Bloedworst 0.30 Rii 10 pd. 10,471/2 bij 50 pond 0,49 Gekookte bl aasham per pond f 0,80 uitgesneden per ons 18 cent. Parijzer boterhamworst per pond f0,50 uitgesneden per ons 12 ct. Vet gerookt Spek, circa 10 centimeter dik 0,44 Vet gerookt Spek. bij 10 pond 0,431/2 Vet gerookt Spek bij 50 pond 0,43 100 - n 0,421/2 Mager doorregen 3 cent per pond hooger. Dik vet gezouten Spek 0,42 bij 10 pond 0,41 1,2 bij 50 pond 0,41 bij 100 pond 0,401/2 Mager doorregen 3 cent per pond hooger. Versehe bladreuzel 0,44 bij 5 pond 43, bij 10 pond 0,42 Gesm. bladreuzel per pond f 0,45 in blikken van 12 en 25 Kgr. 0,43 Reusing's Leverpastei per blik 0,35 Hunnink's Leverpastei per blik 0,25 Mijne zoo gunstig bekende hierboven vernoemde artikelen zullen 'steeds ver krijgbaar zijn bij Langstraat, VENRAY, uitgenomen die artikelen, waar een sterretje bijstaat, deze zullen bij bestelling dadelijk worden toegezonden. De verhoop geschiedt uitsluitend u contant. Aanbevelend, St. X ICO L L AS! Ontvangen eene ruime sorteering LUXE-DOOZEN met POSTPAPIER en ENVELOPPEN, vanaf 30 ct. tot f 1.25. SCHOOLATLASSEN. BRIEFK A A RTEN- A LB CM S. CORRESPONDENTIE- en VISITEKAARTEN, in alle soorten en prijzen. VV. vail den MLlMCIillOF Voor elk wat wils, Voor groot en klein Luxe-Artikelen, Bamboes-Meubelen enz. enz, Door de uitgebreidheid der keuze, groole voorraad en billijke prijzen, vertrouw ik met. een druk bezoek vereerd le worden. Aanbevelend, Worstfabriek, BOXMEER. Ontviingen voor St. Nicolaas een ruime keuze in aan veel weminderde prijzen. Aanbevelend De ondergeteekende maakt het geacht publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, zooals: GREENEN KOZIJN en RICHEL HOUT. VUREN BATTINS, PLANKEN in alle lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, geschaafde en ge ploegde ZOLDERPLANKEN. Vruchtboom Carbolineum Pomona" Het beste doeltreffend middel tegen alle schadelijke Insecten. lsie kwaliteit Eoötcarbslisilim en Aspüaltpapier. JENEVER, BRANDEWIJN, OUDE KLARE en WIJNEN, aan scherp concureerende prijzen. Voorradig onze fijne goed bekende Mies eigen fabrikaat. Beleefd aanbevelend, Paterstraat, VENRAY. 3H5ESH5EHH5E5H5H5H5H5H5H5H5H5H5H5H5H5H aSHS H5H5H5H5E5E5H5252BdL5E5H525EÏÏH5H5H5 Elegante coupe. Soliede en keurige bewerking. Steeds voorradig de nieuwste Stoffen. Groote mooie sorteering HOEDEN en PETTEN, laatste modellen. Ruime keuze in Boorden, Fronts, Manchetten, Dassen, Saijetten, Kou sen, Fluweelen. Trico's en Ondergoe deren enz. enz. Verder eene prachtige Collectie Stalen. Alle goederen op maat kunnen in den korlst mogelijken tijd geleverd, worden Hofstraat, Venray. HORLOGES. REGULATEURS EN WEKKERS, tot einde dit jaar aan in koopsprijs met garantie. Beleefd aanbevelend. Paterstraa', VENRAY. Bericht de ontvangst eener groote partij voor het a. s. seizoen. Zeer schoon en uiterst voordeelig. Voorbanden een groote partij Winter jassen, Deraisaisons, Pakken en alle- daagsche goederen, Halfwollen en katoenen Broekstoffen, Manchesters, Pillous, Mollekins, Bevers, Baai en Molton, witte en bonte hemden, kousen, sokken, dassen en strikken. Boorden en fronts. Hoeden en pelten en dames- corsetten, Voorscbooijen, wollen dassen, kapers en Mutsen en alle ondergoederen, onderbroeken en borstrokken, een groote partij wollen Doeken welke zeer voor deelig worden opgeruimd. Alle Koloniale Waren en hjne Kaas. Scherp concurreerende prijzen. Verder alles wat voor passende en nuttige geschikt is, aan ongekend lage prijzen. ZIE ETALAGE. ZIE ETALAGE. Eenieder wordt beleefd lot een bezoek uilgenoodigd Minzaam aanbevelend rjp w m ti iW s Ondergeteekende verzoekt de geachte ingezetenen eens een kijkje te nemen in zijn ruim gesorteerde Beleefd aanbevelend, Horlogemaker en Fabrikant van Goud- en Zilverwerken, dus alles uit de eerste hand, en niet uit tweede of derde. Grroote keuze gouden, zilveren heeren en dameskettingen Broches, bellen, knopjes, fijne dames- en heerenringen. Ebbenhouten stokken met zilveren knop, zilveren knopjes voor dames-parapluies, Rozenkransen met zilveren etui, Potlooden. Penhouders, lederen sigarenkokers met zilver. Sigarenpijpjes met gouden en zilveren bandjes. Hoedenspelden, Lepeltjes met en zonder étui, Armbanden, zilveren ringen enz. Vertier groote keuze gouden, zilveren en nikkelen Heeren- en Dames Horloges, nikkelen Kettingen, Klokken, Pendule's, Regulateurs en Wekkers. Alles ecrsle kwaliteit en met garantie. Alle goud en zilverwerken zijn van Rijkskeur en merk voorzien, Reparation spoedig en billijk. Alle uurwerken worden door ons uiterst goed. en goedkoop gemaakt. Minzaam aanbevelend., IF*. KLAASSENT, bij de iürootc lierk. VKA'IIAY. De nog voorradige Speelgoederen worden ver benoden inkoopsprijs opgeruimd. WEGENS VERBOUWING g'roote UITVERKOOP want waar en wanneer heeft men ooit voor éèn gulden gekocht het volgende 1. Het zeer mooie Boekwerk getiteln -DE ORGELDRAAISTER". Dit van het begin tot het einde boeiende werk heeft bij inteekening f4.gekost. Een aardrijkskundig Woordenboek, onmisbaar voorschool eri huis. Een zakatlas van Nederland met twaalf kaarten Een mooi Prentenboek. Het boeiende verhaal -DE TWEE WEEZEN». Een verhaal uit het Parysche leven in het begin der v,orige eeuw. Een in kleuren gedrukte Sp'euk, formaat 35 bij 24 -Zooals het Klokje thuis tikt, tikt het nergens». Een id kleuren gedrukte Spreuk, formaat 35 bij 24 -Wij zijn niet geboren om te haten maar lief te hebben." Een Wandkalender voor het jaar 1910. Het zeer aangename.Gezelschnpspel -PUNTA", bestaande uit doos, 36 kaarten en dobbelsteen. Is alleen het geld waard. Zendt postwissel ad f 1.waarop staat W111 is dat goedkoop, aan den Boekhandelaar W. M. HE1JL, Hamburgerstraat te Utrecht en men ontvangt het pakket franco thuis. 6. S. 9.

Peel en Maas | 1909 | | pagina 4