Drogerij „Het Hert". SIMGfcR Naaimachines mm, NUTTIG St. NICOLAAS Cadeau J. van Meijel, FRUITBOOIEN. gemaakt Schoenwerk H. VAN DEN BOSCH. Gebruik Floraphosphaatmeel. Hub. Janssen van Son, Roermond, Modes. Modes. wairaiyraaa. G. Wint els. Wed. v. d. Linden. Heeren IVIode-Artikelen, vaasraaaaa-wi jjujj Kluitkalk, Wed. J. v. d. Linden. Adverteert in dit blaï Kachels. Kachelplaten en Fornuizen. VLEESCHHAKMACHINES. A. H. De Haen. Bericht HSÊ. Rund- en Varkensvleesch, Winteravond-lectuur. St. Nicolaas V. FOflCK. EK. STOOMTIMERFABR Bouwmaterialen, als Kachels, Fornuizen, Veevoederketels. W. WIJNHOVEN Stoomhoutzagerij Stoomgraanmolen. Bordeaux Wijn Aiie Rouw-artikelen ii en witte Wijnen, zoekt werkkring SINGER-MAATSCHAPPIJ. VENL0 Groenmarkt 12. 3 Q 2 3 GJ Beuk- en Haagdoorns. Te bekomen Hof- Tuin- en Landbouwzaden, Handel in en aanverwante Artikelen. Kost slechts 25 gulden de Wagon of 25 ets. de 100 K. 3. Steeds voorradig DAMES- en KINDERHOEDER Veeren, Bloemen, Fluweel, /.ijde en alle soorten ga weering. Alle Dames-, Heer en- en Kinder- Onder goede ren Compleeten Luiermand. Winterhoeden, Pelzen en Mantels, Doeken en Shales, Ondergoederen. Heeren- en Dames-stoffen. Wollen en Sit se he Dekens. Dames en Kinder Handschoenen wollen Doeken. Steeds voorradig Ontvangen voor 't a. s. Seizoen eene ruime sorteering nieuwste modellen l Alle Huishoud©] ij Le en Handbouwartikelen «li Worst en fijne vleeschwaren HTC uips-Hoels, Prachtige Surprises, Alle Speelgoederen. VENRAY. ie kalk, Steeds voorradig alle soorten alle HOCJISOORTEN, Hydraulisch» zakkalk, gegoten kalk, cement, tras, gips, cem en tri n gen, ijzercement werken, dakpannen, Vloer- en Wandtegels, grèsbuize», stalen balken, enz. enz Kachels, Fornuizen en alle toebehoor. Kachelbui zen enz. Houtmagazijn zagen van boomen malen van granen. Verkrijgbaar Wed. J. Y;in dot' linden. (voorheen Coenders lioomkweekerij, l eiirny. Hoogstam, Pyramiden en Leiboomen. in alle soorten. Gehalte aan Koolzure Kalk 70/80 °/0. phosphorzuur 7/10 °/0. op waggon ardennen. Dit hoog percentage lcalkhoudende phosphaatmeel wordt bij enorme hoeveelheden in plaats van gewone Belgische kluit- kalk gebruikt. Onmisbaar op ontginningsgronden weilanden enz. waar naast kalk ook phosphorzuur noodig is Wordt uitgestrooid als kluitkalk, Verkrijgbaar bij ÏIJHS KOSKS OOSTEN, ïlken morgen en avond versch witlebrood. Ontvangen voor het a. s. winterseizoen een groote keuze in hoeden en toeren, Ci-avatten, witte en bonte Fronts. Kragen, Manchetten, enz. Prachtige keuze Stalen-Depot voor Dames- en Heereneostumes. Ueerencostum.es en Overjassen worden op maal geleverd, voor goede afwerking wordt ingestaan. prima kwaliteit aan zeer lagen prijsbij Steeds voorhanden, onze bekende, goede Concurreerende prijzen. A anbevelend, Voor elk wat wils, Voor groot en klein Luxe-Artikelen, Bamboe'® meubelen enz, eng. Aanbevelend, V. Fonck. le kwal. Asphaltpapier. Bruine en zwarte teer. Carbolineum, Machineolie. Persoon, 40 jaar, R. K.. bekend mot kaotoi i «eik raam heden, respondenten enexpéliee. moderne talen op kantoor of magazyn. Ook als klerk bij Notaris of Rijkson'v inger. Groot salaris geen vereisc'te. Goeie ref. ten dienst". Brieven onder letter M bureau d>z*r courant. VENRAY. Beste adres voor BloedworstkruiJeii sa'pet-r, k<nidna elen, negelgruis, peper eis. l»e echte R-ioswat'en, gezuiverde, ontve'te en vette watten voor diveise doeleinden. Bloedstelpende watten, snel verhand, maandverband, rosandgoidels, gazen windsels, juten enz. Hospitaaldoek. kinderwiegseil'jes, u-malen Inigatoreti, spuiten en vei der alle ar de artikelen voor ziekeuvei pleging. Voor eene heldere witte wasch is de beste manier om te laten wasschen de eerste keer met gele of groene zeep, de tweede keer niet witte of glyeerinezeep of dubbel- blank reep terwijl men met bleek w.tjr bleekt. On ene zeep 9 ct per pond. 30 pond t 2 40. Onder-richt gratis o-k in het machinale stoppen en bordur -n. In NEDERLAND vertegenwoordigd door meer dan 50 eigen Magazijnen. Het beste adres voor Alles le kwaliteit. Scherp concuiroerende prijzen. Aan conurreerende pryzen. Beleefd aanbevelend, Hofstraat, VENRAY. Allerlei sooiten lekkere KOEKJES EN TAARTJES. eigen gebak, goede qualiteit, en goedkoop Engalaohe en Hollandsche Probeer eens onze Beschuiten. 12 stuks él 10 cents. Beleefd aanbevelend, Tevens beleef! aanbevolen voor liet opiiut ken en veranderen van Hoeden en Toeren, alsmede voor het wassclien van miilsen. aan scherp concutroerende pryzen. alsook eene ruime keuze Schorten, Kinderkleedjes, Kousen en Mutsjes Ontvangen voor 't a. s. seizoen de allernieuwste Alle gemaakte Eene prachtige collectie Alles aan uiterst lage prijzen. Een groote sorteering Minzaam aanbevelend. Schoolstraat.Venr«y als Door uiterst lage prijzen en reëele bediening zich in ieders gunst aanbevelend. Paterstraat, VENRAY. Voortaan getegeld te bekomen le kwal. aan concu-reerende prijzen. Verder alle sooiten Beleefd aanbevelend. Groote Straat. De boekhandelaar W. M. HEUL, te Utrecht, die door het samenstellen van moo o pakettan, boeken, in Nederland een zekere vermaardheid heeft gekregen ■8 er weder in geslaagd een uitgezocht pakket samen te stellen. Voor slechts f 1 ontvangt men 1. MARL1TT «Goud Elsje", kwarto formaat, 146 blz. 2. MARL1TT «Het. geheim van de Oude Juffrouw", kwarto form. 158 blad». 3. liet boeiende boekwerk «De Twee Weeze'n", versierd met platen, 213 bladz. 4. -De vrouw van den ander", gro»t 311 bladzijden. 5. SHERLOCK HOLMES. -De Agraschat." 6. Een landkaart van Nederland, in kl. gedr., op stevig carton, gr. 71 X 87 cM. Die dit pakket hes'elt krijgt daarbij cadeau een VERJAARDAG-ALBUM. Deze verjaardag-Album is alleen het geld waard. Zendt postwissel ad f 1.waarop staat: «Winteravond lectuur" nan den Boekhandelaar W. M. HEIJL, Utrecht, en U ontvangt liet pakket franco thuis. Door de uitgebreidheid der keuze, groote voorraad en billijke prijzenvertrouw ik met een druk bezoek vereerd le werden. Aanbevelend laestJEM Ontvangen eene mime suleering Groote voorraad Nieuwste modellen. Laagste prijzen Levert, plaatst en repareert alle so'iti ii Ondergeteekende maakt hiermede bekend dat hy zyn heeft overgeplaatst naar de Stoomhoutzagerij, alwaar steeds verkrijgbaar is GRENEN. VUREN, DENNEN en PITCH PINE BESTEKHOUT. BATTINS er. PLATEN, Pitch Pine RAAM I (OUT, Grenen in Vuren KOZIJNEN. Grenen en Vuren RAAM -n DEURHOUT. geschaaf de, geploegde en gladkante VLOER- DEELEN, Koraaldnden en Plinten Panlatten. Plafondlalten on Schroten en een groote voorraad zeer goedkcope Waan- planken. Alsmede gomaakte DEUREN en RAMEN op maat volgens opgaaf. Langstraat. VENRAY. EN Vanaf heden geregeld elk uur van den dag gelegenheid tot het laten enz en Vlugge bediening. Concurreerende p> ijzen Aanbevelend. beste roode

Peel en Maas | 1908 | | pagina 4