een Kosthuis A. H. Wijnhoven, Weegbrug. Wed. v. d. Modes. Modes. Kachels, Fornuizen, Veevoederketels. VGrassBU-Wkta Gebruik Floraphosphaatmeel. M. Van Aarssen, IICusters. Hub. Janssen Winteravond- sctuur. STOOMTIMMERFABRIEK. Bouwmaterialen, als Phoenix- Naaimachines. De „Phoenix"-Naaimachinës A. tf. DE HA EN. V. FONCK. te Óss in 1908. r kwaliteit, model, lichtsterkte. J. van Meijel, FRUITBOOMEN. Jaarmarkt te Venray. Paarden, Hoornvee Varkens „Neerland ia' W. v, d. Munckkof. L Q 2 3 met vrije Kamer. TB KOOP appel- peer- en kersen- boomen (hoogstam), appel- peer- morel- en perzikboomen (leiboom) P. J. Hanssen Winterhoeden, Pelzen en Mantels, Doeken en Shales, Ondergoederen. Heeren- en Dames-stoffen. Wollen en Si/sche Dekens. DAMES- en KINDERHOEDEN, Veeren, Bloemen, Fluweel, /,ijde en nlle soorten garneertng. Alle HOUW-ARTIKELEN Alle Dames-, Heeren- en Kinder- Ondergoederen Compleeten Luiermand. Kachels, Fornuizen en alle toebehoor. Dames en Kinder Handschoenen wollen Doeken. Kaolielbuizen enz. VENRAY. Kost slechts 25 gulden de Wagon of 25 ets. de 100 K. G. de Nieuwste Stoffen Meubelen, Stoelen, kinder stoelen, kinderwagens, Sport- en Promenadewagens. Steeds voorradig alle soorten alle HOUTSOORTEN, Hydraulische kalk, zak kalk, gegoten kalk, cement, tras, gips, cementringen, ijzercementwerken, dakpannen, Vloer- en Wandtegels, grèsbuizen, stalen balken, enz. enz werken veel vlugger dan andere en loopen toch zeer licht. Alle machines worden op proef geleverd. ongekende vlugge werking lage prijzen lichten gang volkomen geruischloosheid grootste soliditeit. Donderdag 12 Nov. Woensdag 25 fr f jg? onovertroffen in Beuk- en Haagdoorns. Woensdag 18 November. Oprechte Venl. Almanak Wordt gevraagd voor bejaarde vrouw Ontvangen voor het a. s. winterseizoen een groote keuze in hoeden en toeren, Groote voorraad Nieuwste modellen. Laagste prijzen als Cravatten, witte en bonte Fronts. Kragen, Manchetten, enz. Prachtige keuze Stalen-Depot voor Dames- en Heereneostumes. Heerencostumes en Overjassen worden op maat geleverd, voor goede afwerking wordt ingestaan. AanbevelendV. Fonck. Gehalte aan Koolzure Kalk 70/80 °/0. phosphorzuur 7/10 °/0. op waggon ardennen. Dit hoog percentage kalkhoudende phosphaatmeel wordt bij enorme hoeveelheden in plaats van gewone Belgische kluit- kalk gebruikt. Onmisbaar op ontginningsgronden weilanden enz. waar naast kalk ook phosphorzuur noodig is. Wordt uitgestrooid als kluitkalk. Verkrijgbaar bij Meubelfabriek en Magazijn. Spiegels, Schilderijen eij Lijsteg, Alle Mandenwerk, Draai en Ornameniwerken. Sa&dtl in YSNSTER3LAS, 5 ORGINEELE verdienen boven alle andere Naai machines de voorkeur, bijzonder voor de industrie. eeneereprys. 3 JAiLÜ QaiMIOTIlB. Vertegenwoordiger voor Venray en Omstreken, BaeR.j-RemPEL Bielefeld Worden geruimen tijd op proef geleverd. Aanbevelend, AanbevelendV. FONCK. (voorheen Coenders.) Iloomkweekerij, enrar. Hoogstam, Pyramiden en Leiboomen, in alle soorten. voor geheel nieuwe dagkalender, met biina 400 platen, Aanbiedingen woiden ingewacht onder letters W..4. bureau van dit Blad. allen in de beste soorten bij Boomkweeker, Wanssum. De Ondergeteekende maakt hierbij het geachte publiek bekend, dat voortaan bij hem liet Weegloon per K»r. onverschillig waarmee beladen, is gesteld op IO Cents. Aanbevelend Station Venray. Ontvangen voor 't a. s. seizoen de allernieuwste Alle gemaakte Eene piachlige collectie A lies aan uiterst lage prijzen. Een groote sorteering Minzaam aanbevelend. Schonlstr "U. Venray Tevens beleofd aanbevolen voor het opmaken en veranderen van Hoeden en Toeren, alsmede voor het uumncIicii vhii iiiiiIncii. aan scherp concurreerende pryzen, alsook eene mime keiize Schorten, Kinderkleedjes, Kousen en Mutsjes Ontvangen eene ruime sorteering Levei t. p'aatsl en repareert alle soorten Door uiterst lage prijzen en reëele bediening zich in ieders gunst aanbevelend, Daterstraat. VENRAY. Ontvangen voor het a. s. seizoen voor Pemi-saisons, Overjassen, Pakken, Broeken en Vesten. Voordeelige koopjes in halfwollen en katoenen Broekstoffen, Pillous Mollekins, Bevers. Alle gemaakte goederen, als Overjassen, Demi-saisons. Costumes, Broeken en Vesten. Alledaagsche Goederen. Ondei broeken en Borstrokken. Bonte en Witte Hemden. Kielen, Kousen en Sokken. Dassen en Strikken, Boerden en Fronts, linfieij en papieren Hoeden en Petten. Witte en Bonte Voorschoten. Allerhande wolleD Doeken, en andere Wollen Goederen, Eene partij Voordeelige Resten, enz. enz. Alle Koloniale Waren en fijne Kaas. Scherp concurred ende prijzen Aanbevelend, Paterstraat, VENRAY. Grootste voorraad van alle soorten zoowel de gewone mand als de fijnste moderne. Vertegenwoordiger voor de levering der gunstig bekende Solil'a Craronpor treilen naar ieder photngrafie. alsmede daarbij passeu ie lijwlen, enz. enz. De boekhandelaar W. M. HEIJL, te Utrecht, die door het samenstellen van mooie piketten, boeken, in Nederland een zekere vermaardheid heeft gekregen is er weder in geslaagd een uitgezocht pakket samen te stellen. Voor slechts f 1 ontvangt men 1. MARLITT «Goud Elsje", kwarto formaat, 146 blz. 2. MARLITT -Het geheim van de Oude Juffrouw", kwarto form. 158 bladz. 3. Het boeiende boekwerk »De Twee Weezen", versierd met platen, 213 bladz. 4. "De vrouw van den ander", groot 311 bladzijden, 5. SHERLOCK HOLMES, -De Agrascbat." 6. Een landkaart van Nederland, in kl, gedr., op stevig carton, gr. 71 x 87 cM. Die dit pakket bestelt krijgt ^aarbij cadeau een VERJAARDAG-ALBUM. Deze verjaardag-Album is alleen het geld waard. Zendt postwissel ad f 1.waarop staat -Winteravond-lectuur" aan den Boekhandelaar W. M. HEIJL. Utrecht, en U ontvangt het pakket franco thuis. Geqr1865 Schnellsfe und leisfunqeöhiijüe Nahmaschine der Gegenwarl' 2 Staatsmedailles. 7gouden medailles. 10 eereprijzen laatstelijk te Amsterdam VERITAS- munten boven alle andere naaimachines uit door Steeds groote voorraad van de goedkoopste en duurste soorten. 5 Jaar degelijke garantie. li' Y„v. V Het beste adres voor Alles le kwaliteit. Scheep eoncurreerënde pryzen. en de zijn verkrijgbaar hij

Peel en Maas | 1908 | | pagina 4