te Oss in 1908. Jaarmarkt te Venray. Paarden, Hoornvee jgWL Varkens Drogerij „Het Hert". Strooüulzenfabriek zuiver Schoofstroo, Kachels, Kachelplaten en Fornuizen. VLEESGHHAKMAGHINES. A. 9. De Haen. PBSt ©1 Gebruik Floraphosphaatmeel. Hub. Janssen van Son, Roermond. Henri Van Gaal, BOUWMATERIALEN. ■ij. cawm M. Verriet, Halt Wer da Werda Halt Th. Janssen, Schoenwinkel. Dames- en Heerenkleeding naar maat. Gebr. Jeuken. K. VAN AARSSEN. STOOMTIMMERFABRIEK. Fr. van Opbergen, ...-mm „Alcyon" en Rama". Donderdag 29 October. Donderdag 12 Nov. Woensdag 25 Maandag 12 October. Gezuiverde Levertraan, a f 10 per 1000 pond. Ontvangen voor 't a. s. Seizoen eene ruime sorteering nieuwste modellen Alle Huishoudel ij Le en Landbouwartikelen Kost slechts 25 gulden de Wagon, of 25 ets. de 100 K. G., Dames- en Kinder-Zomerhoedeii. Toeren en Bloemen ,eel relinmJerJe alle R 0 U W A R T I K E L E N. als „BENSON", Dames Mode-artikelen, Alle Dames en Beeren ondergoed DOOP ARTIKEL EN. 'JUJlUi JJ s Manufacturen. Bedveeren, Dons en Kapok, de nieuwste stoffen Echle Kantan, Toeren en Mutsen, bloemen en Linten. MA N UFA CTUREN, och Machinaal werk. Verder alle Machinaal werk aan de laagste prijzen. Herren- en kinderkleeding. 1! Stoofasperg.g Inblikken-28c.' Pruimen 16—20—25—30 ct. p, p. Heele appelen 38 ct. Schijfappelen 32 et, Rozijnen 1628 ct. per pond. Krenten 17 ct. per pond. prima onvervalschte lijnkoek en lijnmeel. enz. enz. alles aan concurreerende prijzen. MARKT, VENRAY. VENRAY. Steeds voorradig alle soorten alle HOUTSOORTEN, Hydraulische kalk, zakkalk, gegoten kalk, cement, tras, gips, cementringen, ijzercementwerken, dakpannen, Vloer- en Wandtegels, grèsbuizen, stalen balken, enz. enz. van ECHTE KANTEN EN MUTSEN, voor zacht van smaak, licht verteerbaar, is onmisbaar by kinderen en rheumatiek- achtige menscben, om zich beter tegen de winterkou te wapenen. Onze soort is de beste. IHioaphorzure kalk, bij 't mes ten van varkens noodzakelijk wil men ze niet stijf laten worden. Het beenderen stelsel moet n'et evenredig met de zwaarte van het lichaam ontwikkelen. Ontvangen een nieuwe voorraad Sclloeneream in potjes en doozen van puike kwaliteit en voordeelig in het gebruik. Boldoot's Dubbel Blank zeep, de beste zeep voor een blanke, witte wasch, 22i/z cent per doos van 3 stuks. PHma Schiedammer Jenever, Roebroek's Oude Klare Bols en Hulstkamps Oude Boll. BrandewijnCognac Rhum, Quasi, Limonade, Advocaat, Likeuren, Bitter, Port, Samos, Madera, Punch, enz. enz. enz. Verkrijgbaar bij Henseniusplein, Venray TH- SLITS ontvangt prima blank Steeds voorhanden, onze bekende, goede Concurreerende prijzen. Aanbevelend Gehalte aan Koolzure Kalk 70/80 °/0. phosphorzuur 7/10 °/0. op waggon ardennen. Dit hoog percentage kalkhoudende phosphaatineel wordt bij enorme hoeveelheden in plaats van gewone Belgische kluit- kalk gebruikt. Onmisbaar op ontginningsgronden weilanden enz. waar naast kalk ook phosphorzuur noodig is Wordt uitgestrooid als kluitkalk, Verkrijgbaar bij WegeDS het vergevorderd Saison, OPRUIMING der nog voorradige Zich aanbevelend voor het opmaken en wasschen van hoeden, toeren en mutsen. Stalen-Depot voor Heereneostuums, Blouses en Damesjg, ons. Groote keuze in Steenweg, HELMOND. Al.eenvei koop Merk Vuurvaste sleeoen levert alle soorten levering Iranco eik station. als Qra vatten, witte en bonte Fronts, Kragen, Manchetten, enz. Ruime sorteering in als Lavaliëres, Geintures. Kragen, enz alsmede allo garneering voor blousen en japons. Goedkoopst adres voor alle Doop kleedjes, doopspreien, hoedjes, windels, doeken, enz. enz. Steeds voothanden eene ruime keuze in SCIIORTLY en KIAHLII- 14 LEEDJES. Door prompte bediening, en concurreerende prijzen in iedere gunst zich aanbevelend, Paterstraat, VENRAY. ONTVANGEN; Prachtige keuze in Vwren en Kapokbeddeij, Wolle dekeps, Spreien enz. Steeds voorradigBedveeren en prima kwaliteit Kapok, zeer goede bedveeren vanaf 45 eepts tot de fijnste soorten. Verder alle soorten aan zeer lage prijzen, bij Hoek Henseniusplein, VENRAY Aan spook oi hekserij gelooft men toch niet meer in onze zoo verlichte, concurreerende 20ste eeuw "Nog eens bekendmaking van onze oude lang verkochte prijzen. Geen retour gezonden rommel afgekeurd door heeren Schoenwinkeliers, en door mij opgekocht, m^ar »an de grootste en meest bekende fabrieken. Heeren Cliroom- Elastiek hotlines, f 3 50. Heeren Chroom- llijg-boltinea, f 3 50 Hamen Knoop- f 3,145. Alle REPARATIE'S aan lage prijzen. Solied Handwerk, zonder concurrentie. Zeer fijn Heeren en Dames Schoenwerk, zuivere pasvorm. Fijnste afwerking, en van de soliedste grondstoffen vervaardigd. Matige pryzen. CREAMS en SCHOENPOETS-MIDDELEN. Maat- en. Heparatiewerk. OVERHEMDEN. STRIKKEN. HOEDEN. BOORDEN. MANCHETTEN. V O O R R A D 1 a alle soorten Ie KLAS WERK. Aanbevelend SCHOOLSTRAAT. WERKMANS- KLEEREN. PETTEN ONDER GOEDEREN. f>m Geldersch spek 36 ct. per pond. Prima oigenslag Raapolie 47 cent per liter. Prima Raapolie 42 ct, per liter. Blom Kakeboeke p. 5 p Ti Je ct. per zak f 6,75. Cains Patent blom 10 ct. p. p., pet- zak t 8.00. Blanke Stokvisch 34 ct. per pond. Appelgelei 16 ct. per pond, per 10 pond 15 ct. Alle soorten vruchtengelei in potjes 22—30 ct. Candijsiroop 12 ct. p. pond. Keukensiroop 8 ct. per pond, Alle soorten busgroenten lste soort i/i blikken 40 c. 2de soort i/i blikken 27 c. 1(2 blikken 23 ct. 1(2 blikken 16 ct. Abrikozenpulp 50 ct per bus. S,°«p.sp Suiker 23 c. per pond. Vermicelli 10 ct. per pond. Witte boonen vanaf 1416 en 20 cent per liter. Kiviets boonen 18 ct. per Liter. Frambozen- en citroen kwast 3550 ct. per flesch. 3 16 Liebigsvleeseh-extract 40 ct. 2,8 75 ct. |i|4 f 1.45. Gebrande Koffie vanaf 45— 50—55 e. p. pond. 32—3640 Verder verkrijgbaar Beleefd aanbevelend HOFSTRAAT, VENRAY, Vestig slechts uwe aandacht op de volaende artikelen y Gebrande Koffie Suiker Soda Blanke rijst Schijf appelen Heele appelen Bruine en witte boonen Erwten Aardappelmeel vanaf 34 ct. per pond. 24 2 26 34 14 12 ct. per Liter. 4i/'z per pakje. FRONTESPIESSTRAAT. VENRAY. ent., enz, alles aan de aelierpal coneurreerende prijzen Prompte bediening verzekerd. eene ruime keuze in P, Verder te bekomen Crêpe, Crèpelioedeu, Toeren, Voiles, Hoed- en Arm-flora. 9 MGGI GIJ 31 JUU G ril II AGJG Jij HamoM Chroom- f3 75. G0EDK00PE WINKEL GOEDKÖÖPE WINKEL n

Peel en Maas | 1908 | | pagina 4