Allernieuwste Stoffen Strooiuilzenfabriek zuiver Schoofstroo, Jaarmarkt te Venray. Paarden, Hoornvee SSL Varkens De Notaris Haffmans Dames- en Heerenkleeding naar maat. ISebr. Jeuken. STOOMTIMERFABRIEK. Fr. van Opbergen, Malt Wer da Werda Halt Th. J issen, Schoenwinkel. MANUFACTUREN BEDVEEREN EN KAPOK. RIJWIELEN en Onderdeelen, A. II. I)E n K. VAN AARSSEN. Gebruik Floraphosphaatmeel. Hub. Janssen van Son, Roermond. J. (klissen- Thijs sen, ij r. s'beo w win i cpsehool h f 10 per 1000 pond. Woensdag 30 September BOUWHOEVE Heeren- cd Kin derk leeding. VENRAY. Steeds voorradig alle soorten Dames- en Kinder-Zomerhoeden. Toeren en Bloemen aan leminderJe [injM alle ROUWARTIKELEN, als van alle HOUTSOORTEN, Hydraulische kalk, zakkalk, gegoten kalk, cement, tras, gips, cementringen, ijzercementwerken, dakpannen, Vloer- en Wandtegels, grèsbuizen, stalen balken, enz. enz och Machinaal werk. Verder alle .achinaa! wei-k aan de laagste prijzen. ECHTE KANTEN EN MUTSEN, Bloemen en Linten voor poffers. Gemaakte poffers. prima Nederlandsch fabrikaat- Wederom ontvangen eene ruime sorteering mmwwm 5 Dames Mode-artikelen, Alle Dames en Ileeren ondergoed. DO O P ARTIKEL EN. prima onvervaischte lijnkoek en lijnmeel. enz. enz. alles aan concurreerende prijzen. MARKT, VENRAY. Kost slechts 25 gulden de Wagon, of 25 ets. de 100 K. G., TIE!- SLITS ontvangt prima blank voor Openbare Verkoop en een perceel Jonge Dennen, 1 fiirs, scife canadi'V ^cor Prima Schiedammer Jenever, Roebroek's Oude Klare, Bols en Hulstkamp's Oude Boll. BrandewijnCognac, RhumQuasi, Limonade, Advocaat, Likeuren, Bitter. Port, Samos, Madera. Punch, enz. enz. enz. Verkrijgbaar bij Henseniusplein, Venray OVERHEMDEN. STRIKKEN. HOEDEN. BOORDEN. MANCHETTEN. VOO P RA D I O alle soorten Ie KLAS WERK. PETTEN. ONDER GOEDEREN. Wegens liet vergevorderd Saison, OPRUIMING der nog voorradige Stolen-Depot voor Heereneostuums, Blouses en Damesjapons. Groote keuze in Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen Aan spook ol hekserij gelooft men toch niet meer ln onze zoo verlichte, concurreerende 20ste eeuw. Nog eens bekendmaking van onze oude lang verkochte prijzen. Ileeren Chroom- Hijg bottines, t 3 50. Haines ChrooiH- - f3 75. D unes Knoop- f3,85. Maat- en Reparatiewerk. FHCNTESPIEf. STRAAT. VENRAY. Prompte bediening verzekerd. eene ruime keuze in Verder alle soorten alles van prima kwaliteit. LAGE PRIJZEN. DEGELIJKE GARANTIE. I! P 'MT# cen>*paspe,,e8 j ijl Prima Raapolie 42 ct, per liter. Stoofasperges {^likken 28 c. Blom Kakebeeke p. 5 p 7i|e ct. Pruimen 16—20—25—30 ct. p, p. per zak f 6,75. Heele appelen 38 ct. Cams Patent blom 10 ct. p. p., pet Schijfappelen 32 ct. als Or a vat ten, witte en bonte Fronts, Kragen, Manchetten, enz. Ruime sorteering in als t Lavaliëres, Ceintures, Kragen, enz., alsmede allo garneering voor blousen en japons. DoepkleedjeSj doopspreien, hoedjes, windels, doeken, enz. enz. zak f 8.00. Blanke Stokvisch 34 ct. per pond. Appelgelei 16 ct. per pond, per 10 pond 15 ct. Alle soorten vruchtengelei in potjes 22—30 ct. Candijsiroop 12 cl. p. pond. Keukensiroop 8 ct. per pond, Alle soorten busgroenten lste soort 1/1 blikken 40 c. 2de soort 1/1 blikken 27 c. i(ï blikken 23 ct. 1(2 blikken 16 ct. Abrikozenpulp 50 ct per bus. Rozijnen 1628 ct. per pond. Krenten 17 ct. per pond. Suiker 23 c. per pond. Vermicelli 10 ct. per pond. Witte boonen vanaf 1416 en 20 cent per liter. Kiviets boonen 18 ct. per Liter. Frambozen- en citroenkwast 35—50 cl. per flescli. 3ji6 Liebigsvleescli-extract 40 ct. 2/8 75 ct. 14 f 1.45. Gebrande Koffie vanaf 455055 c. p. pond. 32—3640 Verder verkrijgbaar Gehalte aan Koolzure Kalk 70/80 °/0. phosphorzuur 7/10 °/0. op waggon ardennen. Dit hoog percentage kalkhoudende phosphaatmeel wordt bij enorme hoeveelheden in plaats van gewone Belgische kluit- kalk gebruikt. Onmisbaar op ontginningsgronden weilanden enz. waar naast kalk ook phosphorzuur noodig is. Wordt uitgestrooid als kluitkalk, Verkrijgbaar bij Mel dew bericht ik kei peachfe publiek van VENRAY en Omstreken, de ontvangst vau do voor hel a. s Seizoan. Allo ruogelij-.ö Staieo, zoowel voor Dames als leerou tor inzag». Wie d..8 eea Mautelcostume of Overjas wenscht t; kooi-eo. wende zich san onder staand-dn-.«.n- goed en degelijk wek sal worden ingc-stam. Aanli velend. T«,i' -t.' -npcr, Honseniuspleio, Wie 110 .rdk p i;oed of pet wil koepeo, M - u Hi-.! by mij aaiiloopen. TE 3ÏTTARD. Nieuw? :er!n»gaii, minstens 15 jaar oad zijode, O1,'- 'en zich vóór 10 October a. s. achrtf e'yk of mondeling aanmelden bij os.1c seterk- rde, die gaarne alle in- liehtidger "srsfirekt. Ooi: zijn dit jaar beurzen beschikbaar De Directeur der RijJalandbouxc- urivterschool te SITTARD, C. BULDER. van eene in goeden staat zijnde genaamd Bnsscherbof, gelegen te WANS8UM. zal Maaadng den 28 September 1908. om 2 uar namiddags, locale tijd, to Wauesum ter beineige van don heer J. Te/ioreo, op verzoek der :^b. Vrouwe B*ro> nesse D'Olce ge. Baronesse do Woiche pubJ'ek "trkbjpen en al ho V behalvf. d ingesie.: 95 e. 2 B uit noe. 06 a. 4C 3 E Groene groot 2 4 Bet grintweg, groot 2 •■■ir, erf, tuin boomgaard, r weide aan de heok 1 an den grind g •t Staayergrond is groot 10 h. 61 a. >c.-ii Sta-ye)grond, -• pi. rei. groot 1 0. spits tnsscbea den en weg, no 147, - 1 U '-ands langt den nc 565, S of 4 perceelen, •-a: i, 602 22 a. 5.' 5 Wede san den grintweg by den Duiker, ;o 1751 groot 94 a. 80 c. 6 Weide daarnaast, iange don Leigrsaf do 469 groot J b. 14 a. 10 c. 7 Weiae laiigs aen Leigraaf, aan schietende aan éen Wegen weg no 459, groot 1 h 10 a. 20 e, 8 De Rompwei no 460, groot 54 a 60 c. 9 De Perswei. nos 443, 445 en 1764 groot 1 h. 02 a. 85 c. De massa groot 18 h. 90 a. 50 c. 10 W anssumerheide, no 1772, geplante dennen, 3 h 01 a. 70 c. Wordt op verlangen van koopers in verschillende massa's geveild. »/3 der koopsom kan als le hypotheek op de hoeve gevestigd blijven. ZEGT HET VOORT. P. HoÉita, Aanbevelend, SCHOOLSTRAAT. WERKMANS- KLEEREN. rm m Verder te bekomen Crêpe, Crèpelioeden, Toeren. Voiles, Hoed- en Arm-flora. Zieh aanbevelend vo^r bet opmaken en wasschen van hoeden, toeren en mutsen. G0EDK00PE WINKEL HOFSTRAAT. VENRAY, Geen retour gezonden rommel afgekeurd door heereu Schoen winkeliers, en door mij opgekocht, rn-ar van de grootste en meest bekende fabrieken. Heereu Chroom- Elastiek bof(inos, f 3 50. Alle REPARATJE'3 aan lage prijzen, Solied Handwerk, 2onder concurrentie. Zeei fijn He-ren en Dames Schoenwerk, zuivere pasvorm. Fijnste afwerking, en .an de soliedste grondstoffen vervaardigd. Matige prijzen. CRrï: vis en SCHOENPOETSMIDDELEN. Gebrande Koffie Suiker Soda Blanke rijst Schijf appelen Heele appelen Bruine en witte boonen Erwten Aardappelmeel vanaf 34 ei. per pond. 24 2 T 56 34 14 12 ct. per Liter. 4i- per pakje. enz: en», alle» aan de scherpst concurreerende prijzen. G0EDK00PE WINKEL Goedkoopst adres voor alle Hl EE IIJEShanden eene ruirae kcuze in SCHORTEL en HIA'OER- Door prompte bediening, en concurreerende pijjzen in ieders gunst zich aanbevelend. Beleefd aanbevelend

Peel en Maas | 1908 | | pagina 4