Joh. KUSTERS, K. VAN AARSSEN. DE POPULARITEIT van de gaat met sprongen voorwaarts. VULKAAN RIJWIELEN, Modes. m Modes. Dames- en Kinderzomerhoeden, STALEN vaamaaia-uau awa&a, Dames- en Heerenkleeding naar maat. Gebr. Jeuken. Fr. van Opbergen, MAKPFACIPREN BEDVEEREM EN KilPnf GEOPEND een WINKEL ins i» tjTiaqm aa ipaaiaïïBaaaïBaaQïaia. ANNA LANGENHOFF. 2°. De ervaring waarborg pn piirlprviudinp- (en is de ondei'vindi"g niet de beste Onhpfwi^thiDr staat liet vasfc' dat deze factoren een 3» De WET tot regeling van het A r b e i d s- c o n t r a c t, voor IEDEREEN duide lijk uiteengezet. Toilet- en Parfumeiïe-arlikelen, Notaris Esser to Horst, prima onvervalschte lijnkoek en lijnmeel. enz. enz. alles aan concurreerende prijzen. MARKT, VEN RAY. De populariteit van deze machines heeft zich ontwikkeld en uitgebreid door 2 belangrijke factoren. 1 x_T 4- 1 *1 van ^eze machines door honderden -LJ-Ot ge or UI k berijders in alle oorden des lands, en onder alle omstandigheden. Daardoor is bewezen de soliditeit en de vertrouwbaarheid, (en is de ervaring niet de beste uuu^i viiiuiu^ leermeesteres neergelegd in de waarde volle getuigschriften. UIlUPl w IhtUctdl g-pooten stoot hebben gegeven aan het feit, dat de populariteit van de Vulkaan Rijwielen, die enorme hoog te heeft bereikt waarop ze nu staat. Het gevolg hiervan is dat de aanvraag steeds doorgaat, dat de omzet steeds grooter wordt. Het kan ook niet anders, omdat wij naast le kwaliteit en die in alle opzichten is gewaarborgd, uiterst billijke prijzen garandeeren. voorzien van Riemann Lantaarn en Van Erp Monofil- banden, vormen het Ideaal voor eiken Wielrijder. Rij wiel fabriek Vulkaan. Hoofdvertegenwoordiger HERMAN RIEMANN, I Heeren Meeding* naar maat. Luiermand compleet. Heeren- en Kinderkleeding. van Ontvangen voor 't a. s. seizoen ECHTE KANTEN EN MUTSEN Bloemen en Linten voor poffers. Gemaakte poffers. te VENRAY, Groote Straat 86, Dames- He eren- en Kinder-modeartikelen, Garen en Band, Sajetten enz. Verkrijgbaar in den Boekhandel van W. v. d. Munckhof I*rljs 1t5 eenl. Itarbicr, McliooUfrinU. Het. beste adres voor ALS Toilet-Puimsteen, Jacht water. Haat spiritus. Haarwater in verschillende soorten. Eau de Cologne in alle kwaliteiten en Fijne Odeurs. Karnemelk-zeep, Borax-zeep, Cocos-zeep, Cosmétique. Voorts verkrijgbaar Bloedstillende Pleisters, Hechtpleisters, Likdoornpleisters, Gezuiverde aluin, Helsche Steenstiften ter verdrijving van wratten. Pepermunt, Tandpoeder. TEN KANTORE van den zijn steeds groote en kleine KAPITALEN tegen matige rente op soliede I Ij'potheelv verkrijgbaar. Geldersch spok 30 ct. per pond. Prima eigenslag Raapolie 47 cent 4per liter. Prima Haapulie 42 ct, per liter. Blom Kakebeeke p. 5 p 7p2 ct. per zak f 6,75. Cams Patent blom 10 ct. p. p., pet zak 8.00. Blanke Slbkvisch 34 ct. per pond. Appelgelei 16 ct. per pond, per 10 pond 15 ct. Alle soorten vruchtengelei in potjes 22—30 ct. Candijsiroop 12 ct. p. pond. Keukensiroop 8 ct. per pond, Alle soorten busgroenten lste sooit i/i blikken 40 c. 2de soort t/t blikken 27 c. i(8 blikken 23 ct. 1(2 blikken 16 ct. Abriknzenpulp 50 ct per bus. Verder verkrijgbaar Beleefd aanbevelend o, 1/1 blikken f 1.75. Sleepasperges j fo go_ q, f i|i blikken 45 c. Sloofasperges ,y£ blikken 28 e. Pruimen 16—2025—30 ct. p, p. Heele appelen 38 ct. Schijfappelen 32 ct. Rozijnen 1628 ct. per pond. Krenten 17 ct. per pond. Suiker 23 c. per pond. Vermicelli 10 ct. per pond. Witte boonen vanaf 1416 en 20 cent per liter Kiviets boonen 18 ct. per Liter. Fiambozen- en citroenkwast 3550 ct. per flescli. 3 16 Liebigsvleesch-extract 40 ct. 2/8 75 ct. 14 n f 1.45. Gebrande Koffie vanaf 4550—55 c. p. pond. 32-36—40 Chemnitz-Gabienz. Bijwiellantaarnfabriek. vï.*5 ;v4 Spcialiieit in gegarneerde en ongegarneerde alspaede gemaakte toeren, bloemen linten en tullen. Alle rouwai-tikelen worden in den kortst mogelijken tijd ge leverd. Zij hevelen zich aan voor het opmaken en %eranderen van lioeden benevens maken en wassclien van muiaen voor Damesjn- pons en hlouwen eener Uiiilaeho Fabriek lo( nog ongekende con currentie. Gravatten, boorden, fronts enz alle ondergoederen. Hoor reëele bediening, en seherpe conrurrenlie. zlcli beleefd aanbevelend, Faterstraat. VENR4Y OVERHEMDEN. STRIKKEN. BOORDEN. HOEDEN. MANCHETTEN. V O O P. R A D I G- alk} soorten le KLAS WERK. Aanbevelend, SCHOOLSTRAAT. WERKMANS- KLEEREN. I ONDER- PETTEN. GOEDEREN. HOFSTRAAT, VENRAY, Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen Gebrande Koffie vanaf 34 ct. per pond. Suiker 24 Soda 2 Blanke rijst 7 Schijf appelen f6 Heele appelen 34 Bruine en witte boonen 14 - Erwten 12 ct. per Liter, Aardappelmeel 4l/* per pakje, enz: enz alle» aan de »elier|»»f concurreerende prijzen. Prompte bediening verzekerd. eene ruime keuze in Verder alle soorten Tevens verkrijgbaar Mij in ieders gunst beleefd aanbevelend, Hoogachtend, G0EDK00PE WINKEL i.hi; V. FONCK, G0EDK00PE WINKEL

Peel en Maas | 1908 | | pagina 4