Henri Van Ga?.; Portiand-üsment, BOUWMATERIALEN aasiüHi ia M. Verriet K. VAN AARSSEN. Dames- en Heerenkleeding naar maat. Gebr. Jeuken. DE POPULARITEIT van de gaat niet sprongen voorwaarts. VULKAAN RIJWIELEN, Modes. MÊM' mm mm Modes. Dames - en Kinderzomerhoeden, Heeren- sn Dames Modeartikelen, Fr. van Opbergen, MANUFACTUREN BEDVEEREN EN KAPOK. Wederom ontvangen: ANSICHTKAARTEN. Adverteert in dit blad, „Alcyon" en ,,Rama' Manufacturen, Bedveeren. Dons en Kapok. 2°. De ervaring waarborg „B E N S 0 N", de nieuwste stoften Echte Kanten, Toeren en Mutsen, j bloemen en Linten. MAN UFA CTUREN, M prima onvervalschte lijnkoek en lijn meel* enz. enz. alles aan concurreerende prijzen. MARKT, VENRAY. Heeren- en Kinderkleeding. KT I)e populariteit van deze machines heeft zich o ntwikkel d en u i t g e b r e i d door 2 belangrijke factoren. 1 TT van deze machines door honderden I°* ITet gebruik berijders in alle oorden des lands, en onder alle omstandigheden. Daardoor is bewezen de soliditeit en de vertrouwbaarheid. p. (en is de ervaring niet de beste 1 1* o* (en *s (^e ondervinding niet de beste Gil OlluGl VlllCllll^ leermeesteres neergelegd in de waarde volle getuigschriften. O 1 i 'i-1 staat het vast, dat deze factoren een VfllUt IVt ISLUdd! gpooten stoot hebben gegeven aan het feit, dat de populariteit van de Vulkaan Rijwielen, die enorme hoog te heeft bereikt waarop ze nu staat. Het gevolg hiervan is dat de aanvraag .steeds doorgaat, dat de omzet steeds grooter wordt. Het kan ook niet anders, omdat wij naast le kwaliteit en die in alle opzichten is gewaarborgd, uiterst billij v> prijzen giraiuleeren. voorzien van Riemann Lantaarn en Van Erp Monofil- banden, vormen het Ideaal voor eiken Wielrijder. 1 ij wiel fabriek Vul kaan Hoofdvertegenwoordiger HERMAN RIEMANN, vw» Heerenkleeding naar maat. Luiermand compleet. van Ontvangen voor 't a. s. seizoen ECHTE KAN JEN EN MUTSEN, Bloemen en Linten voor poffers. Gemaakte poffers. verschillende nieuwe soorten van Ven ray en omstreken. Steenweg, HELMOND. Al.een verkoop Merk Vuurvaste steerx n levert alle soorten levering f r a n c o elk station. ONTVANGEN Prachtige keuze in Veeren en Kapokbeddep, Wolle dekeps, Spreien enz. Steeds voorradigBedveeren en prima kwaliteit Kapok, zeer goede bedveeren vanaf 45 cepts tot deTijnste soorten. Verder alle soorten aan zeer lage prijzen, by Hoek Henseniusplein, VENRAY (Lhleisch siidk 30 ct. 'por pond. ï/i blikken fl.75. Pri.ua ri^islHg Re.po!ie 47 cent j w f0,90. .per liter. i|i blikken 45 c. Primo Raapolie -42 ct, per liter. r' 1/2 blikken 28 e. Blom Kakeh. ke n. 5 p 7i '2 ci Pruimen 10—20—2530 ct. p, p. per zak f43,75. Heele appelen 38 ct. Guns Potent blom 10 ct. p. p., pet Schijfappelen 32 et. zak i 8.00. Rozijnen 1628 ct. per pond. Blanke Stokvisch 34 ct. per pond. Krenten 17 ct. per pond. Appelgelei 16.ft. per pond, per 10 Suiker 23 e. per pond.* pond 15 ct Vermicelli 10 ct. per pond. Alle soorten m uclUe'ngelei in potjes Wilde bonnen vanaf 1416 en 20 2230 cl. cent per liter Candijsiroop 12 ct. p. pond. Kiviets boonen 18 ct. per Liter. Keukensiroop 8 ct. per p6nd, Frambozen-en citroenkwast 3550 Alle soorten busgroenten ct. per ihsclt. lste snojt 1/1 blikken 40 c. 3ji6 Liebigsvleesch-extract 40 ct. 2do soort i/ibh«vken 27 c. 75 cl. i(s blikken23ct. 1 j4 f 1.45. 1(2 blikken 16 ct. Gebrande Koffie vanaf Abrikozenpulp 50 ct per bus. 455055 c. p. pond. 323640 Verder verkrijgbaar Beleefd aanbevelend OVERHEMDEN. STRIKKEN. GOEDEN. BOORDEN. MANCHETTEN. VOOR IJ A Dl Gr allo soorten Ie KLAS WERK. A anbevelend, SCHOOLSTRAAT. WERKMANS- KLEEREN. PETTEN. ONDER GOEDEREN. Chemnitz-Gablenz. Bijwiellantaarnfabriek, WM «•4- Specialiteit in gegarneerdo en ongegarneerde alsmede gemaakte toeren, bloemen linten en tullen. Alle rouwartikelen worden in den kortst mogelijken tijd ge leverd. Zij bevelen zich aan voor het opmaken en veranderen van lioeden benevens maken en wassclien van mutsen QT A I r U voor llamenja- O I n L L 11 pons en blouaen eener Duitaelie Fabriek tot nog ongekende eon- rra'.-"r, currentle. Cravatten, boorden, fronts enz alle ondergoederen. Hoor reëele bediening, en selierpe eonrurrentie, zieli beleefd aanbevelend, Paterstraat. VENRAY. HOFSTRAAT, VENRAY, Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen Gebrande Koffie Suiker Soda Blanke rijst Schijf appelen Heele appelen Bruine en witte boonen Erwten Aardappelmeel enx: enz alle* aan do NelirrpHl enneiirreerende prijzen. Prompte bediening verzekerd. eene ruime keuze in Verder alle soorten vanaf 34 ct. por pond. 24 2 26 34 14 12 ct. per Liter. 4i/« per pakje. G0EDK00PE WINKEL I: V. FONCK, G0EDK00PE WINKEL -r 4 n

Peel en Maas | 1908 | | pagina 4