Paardentuig, 15000 Boonstaken, schoone Stekruben, 2 Smidsknechten, K. VAN AARSSEN. Lange KAR, Strooüulzenfabriek JOS. ARIAENS. alle soorten Schoenen, (L 3 a a a laten verven Maat- en Confectiezaak. Gebroeders Jeuken. Demi-Saisons, Overjassen, Dames- en Kindermantels. W. A. VAN OEN MUNCKHQF DRUK WEKK Jaarmarkt te Venray, Paarden, Hoornvee Brei-lnrichting, FR. van Opbergen, éénjarige dennenplanten. JOS. VOLLEBERGH Wolle Doeken, Boa's, Truien, Wollen Dekens en Spreien, MANUFACTUREN BEDVEEREN EN KAPOK. Modes. Modes. i M0 DE-ARTIKELEN Lijnkoeken en Lijnmeel. Raapkoeken- prima I nlandsch L IJ N Z A A D, De echte Petkuzer en Bonette Zaairogge Hub. Janssen van Son, Roermond* Tabak en Sigaren, H. VAN DEN BOSCH. Woensdag 18 December a.s 3 3 B 3 1 a 0 8 B M» Varkens Dreessen—Latters paarden dekens, wollen dekens, camassen GEVRAAGD Te Koop Kunst en Machine-Werkplaats GEVRAAGD en een Leerjongen MATH. CUSTERS. prima 011 ver val sell lo lijnkoek en lijnmeel. enz. enz- alles aan concurreerende prijzen. TE KOOI3 Am. Arts, prima hlniik zuiver Sêhoolslrpo, a 12 gld. per 1000 pd. \J (i) 0.(2 13 J) 3 STOELEN Sport- en kinderwagens. Hub. Custers, Leeslklaar werk en fournituren. Wed. J. v. d. Linden. MARKT, VENRAY. Ontvangen voor het a. s. Reizoen MAATWERK Hoeden, petten, boorden, strikken, ondergoederen en werkmanskleederen. Gebrs. Jeuken Eind straat. Frans A ssetbergs Boek- Courant- en Handelsdrukkerij, lloek- en Papierhandel. FA N T A S I E KAARTEN. m MJVERHEID. vn n Ondergoederen en kousen. Woensdag 18 December. Haagdoorn en Beuken-planten. J. BEKKERS. Ontvangen eene ruime keuze in alle soorten gebreide Gaudes, in kinder-lingerie's, Dames- en Heeren- prima kwaliteit, broei vrije, zachte het beste voeder wat bestaat. Het zuivere Sternmarke Thomasmeel, Beendermeel, Roggemest, Kaïn it enz. Prima ruwe en opgeloste Guano, Vleeschmeét ONDER VOLLE GARANTIE. Prijs per 100 kg. 1 11.00, franco tot Venlo. Sigaretten en pruimtabak. tySQQ'iS HANDEL IN: Schoenwerk jif^ten aanverwante artikelen. Winterpantofïels, wederom in het Caló -DEN Ki\'(ihL groote verkoop van waterdichte en nlle andere artikelen. door de vereenigde hoomkwnokws te WANSSUM, geschikt voor boompaaltjes. Kleinere partijen komen ook in aanmerking. Zich te wenden tot A. H. WIJN HOVEN, Secretaris. j eene groot© partij f S 50 tie WOO K<». inbet Ven ravsch broek. Te bevragen bij R KRÏKKE. „VENRAY." om direct of met Mei in dienst te treden. VENRAY. JJ Gebrande IWflïê vanaf 32—36—40 Abrikozen 50 ct per pond. 44 c. p. pond. en Itooger. Heelo appelen 34 ct. Suiker 24 c. Schijfappelen 26 ct. Zont (lijn en grof) 3 c.» Limburgsche peren 30 cent per pond Witte hoonen vanaf 1416 en 20 Slaolie 25 cent, per flesch. cent per liter. Prima eigenslag Raapolie 47 cent Alle soorten busgroenten ,Per titer. ill blikken 21 c. Prima Raapolie 42 ct, per liter. 3 i6 Liebigsvleesehextract 40 cent. aj 8 75 i f 1.45- Kersen wijn 37 ct. per flesch. Bessenwijn 35 cent per flesch. Frambozen- en citroenkwast 35—50 cent, per flesch. Sleepasperges Stoofasperges 1/2 blikken 16 c. i/i blikken f 1.75. ik f 0,90. i|i blikken 37 c. 1/2 blikken 23 c. Kistjesvijgen 17 ct. per kistje, Candijsiroop 16 ct. p. pond. Keukensiroop 8 ct. per pon blom v. d. Venne 8 ct. p.p. 17.50 p z Pruimen 1216 c. p, pond Rlom Botha 10 ct. per pond, per zak Pruimedanten 20—23—28 c. p. p. van 1 OOp.-TR,OO saklo'ii niet,gerekend Verder verkrijgbaar Beleefd aanbevelend een zware met 4-duimsehe velgen. Ook te ruilen tegen een lich tere kar, bij Heuvel: THE- SLITS ontvangt meer dan 20 verschillende soorten mot biezen, etroo, houten, relief en rieten zittingen. Allernieuwste modellen en uiterst lage prijzen. Aanbevelend Groote Straat. VENRAY. in Er bestaat gelegenheid tot het van alle Stoffen, zoo mooi als nieuw. Katoenen. Wollen en Zijden Stoffen. Uitftloomen van Gordijnen, Blous'n en Toeren linten. A anbevelend. de nieuwste stoffen voor Steeds voorradig eigengemaakte Demi-Saisons, en winterjassen, dames en kindermaplsls :n alle modellen, aeer np'jes <n veol solider afgewerkt dan Bbrieksmantels. Deze worden ook op maat geleverd tnar elk verlangd mofel. IBcl beste adres voor verdere soorien Minzaam aanbevelend, heeft steeds in voorraad en verkoopt aan scherp concui roerende prijzen: Bak- en Voerrogge, Mais, Gerst, Haver, Boekweit en Grutten. Inl. Tarwemeel met zemelen Tarwebloem VENRAY, beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten Adresk .irtjes. Bidprentjes, Briefkaarten, Circulaires. Enveloppen, E'iqiietten, Kwitan'iën. Labels, Menu's, Postpapier. Ontvangen een mooie collectie Aan scherp concurreerende prijzen. Programma's. Prijs-Couranten. Publicatie". Rekeningen, Registers, Reclame-Biljetten, Reglementen, Rou wbrioven. Trouwkaarten, Verlovingskaarten. Wisssels. voor Machinale HOFSTRAAT. VENRAY, Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen vanaf 34 ct. per pond. 24 2 10 Zeer voordeelige prijzen. Groote StraatVEN RA Y. Handel in Sigaren, Sigaretten en Tabak. Wederom bied ik het geachte publiek van VENRAY en OMSTREKEN ten zeerste aan mijne prachtige A anbevelend, Bindstraat, Venray, beveelt zich beleefd aan 1 tot het leveren van alle soorten Gebrande Koffie Suiker Soda Vermicelli 8 24 3i(s cent p. p, 4i/2 - por pakje. Blanke rijst Zeep Stukjes appelen Zeeppoeder Aardappelmeel enz: enz alles aan de sell er pst eoneurreerende prijzen. Prompte bediening verzekerd. Verder alle soorten Steeds voorradig ruime keuze gegarneerde en ongegarneerde Gri-oote sorteering in bloemen en veeren. Alle mutsen benoodigheden. alsmede bloemen en linten voor poffers. Alle rouwartikelen worden in den kortst mogelijken tijd geleverd. Zij bevelen zich beleefd aan tot het opmaken van lioeden, wasselien van mutsen enz. Tevens filiaal van Era. BARTELS FEETERSVenlo Ondergoederen en Pelswaren. Selierp eoncurreerend, zieli beleefd aanbevelend, Paterstraat. VENRAY. Billijke prijzen. Soliede afwerking GEREGELD VOORRADIG gehalte 42 pCt. eiwit en vet. De koeken behouden zich zeer goed, daar zij niet uitslaan of muf worden. Alles aan zeer lage prijzen. Onder openbare Controle, dei' Rijkslandbouwproefstations gaven weder dit jaar het meeste stroo en rogge, vooral ook op zandgrond. Handel in puike Beleefd aanbevelend, Groote Straat VENRAY. STALEN-DEPOT van Bruning en Muhreij te Amsterdam. Direct van de fabriek. Voordeeligste prijzen. alle soorten V- GEMAAKT Ontapgen eeg ruime keuze Aan conurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Hofstraat, VENRAY. G0EDK00PE WINKEL Bestekken, [Miinn ii i ii ni i w m G0EDK00PE WINKEL voor het breien en aanbreien van Minzaam aanbevelend. Alsook verk rijghaar

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4