Jaarmarkt te Veuray «ÊL Hoornvee Varkens Mandei gemaakt Schoenwerk. FORNUIS GOUD Tuin en Landbouwzaden Bougelballen TEER K. VAN AARSSEN. FR. a an Opbergen, Manufacturen, Bedveeren en Kapok Kanten voor mutsen, bloemenlinten en gemaakte toeren. t P. HOEDEMAKERS prima laadhaver Klaverzaad, enz. VULKAAN RIJWIELEN V. FonckVenray. es en Heeren- Rij wielen, SIMPLEX. Wie wint h*w Zeer lichtloopend en sterk. De Ruyter-Kaarten W. van den Munckhof. Adverteert in dit blad. DAMESHOEDEN, MODE-ARTIKELEN A T T ENTIE! CMfOI-POBTBITÏII Hub. Custers, Meubelfabrikant. Bil UK WERKENals HUWELIJKSGEDICHTEN. op Woensd. 24 April 1907. H. v. d. Bosch-Janssen. Kinderpakjes vanaf f 2 in alle mogelijke modellen. in Doop- en Luiermand-artikelen, kinder-lingeries 5' Fornuizen, Huishoudelijke en Lan dbou w a rti kelen G. H. DE HAEN, Te koop Siokpaai'(ljes-Lelieiiwdkzee|) J. BEKKERS, TE KOOP K. Van der Putten, II enz. enz. alles aan concurreerende prijZen. MA RKT, VENRAY. van Ontvangen eene ruime kfuze in TB KOOF Gebrs. Hoedemakers, VENRAY Goedkoopste adres voor Kleeding naar Maat, Spsciial eigengemaakte Heerenkleederen, Hoeden en Petten. Voor goederen op maat GebrsJEUKENTailleurs. Hoe beter de kwaliteit, Hoe grooter de omzet, Hoe lager de prijzen. Ontvangen een ruime sorteering van prima afwerking. Verder alle gewenschte merken, aan concurreerende prijzen. DEGELIJKE GARANTIE. LAGE PRIJZEN. Alhier verkrijgbaar gegarneerde en ongegarneerde MODELHÖEOEN, Bij H. CUSTER:1, Meubelfabriek, zijn ver krijgbaar zonder prijsverhooging de bekende prachtige naar ieder gewenschte grootte vervaardigd door de firma E. Solh. Hof Kunst Atelier MAASTRICHT. Alsook alle soorten lijsten hiervoor dienende De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten Alle soorten van boeken worden door mij, vlug, netjes en goedkoop ingebonden. 1ÏJJ voor in alle soorten Beleefd aanbevelend, Hofstraat.. Venrnv. Steeds voorradig eene ruime sorteering van bekende goede kwaliteit. Tevens alle Concurreerende prijzen. Aanbevelend. wegens vertrek, aan spotprijs een nog in goeden staat zijnd Waar? zpgt de Uitgever. waard is een lilankc ziidiie huid een jeugdig frissehe rose teint zonder zomersproeten puistje* vetuormpjes enz U kriigt dat doo het gebruik van van BEROMANN Co. Radebeul echte fabrieksmerk Stokpaardjes" per stuk 50 ets. bij W. van den Munckhol Wederca U bsksan ptsika puike soorten Mangelwortelenzaad. Gras en Klaverzaad voor dèn aanleg van kunstweiden, naar grondsoort wordt het gepaste zaad geleverd. Vraagt prijs en inlichtingen bij Zaadhandelaar VENRAY. le kwaliteit met 2 jaar garantie. Concurrentie onmogelijk. Sigarenfabrikant. Yen ray. G0EDK00PE WINKEL Gebramlo Koffie vanaf 34 c. p. pond. Edamm- r Suiker 23 c. Appelgelei Zout (fijn en grof) 3 c. Gandijsiroop Erwten 11 cent per liter, Keukensiroop Grauwe Erwten 11 cent per Liter. pn,jmon Witte boonen vanaf 121416 en 20 cent per liter. Bruine boonen 12, 13 cent per 1. Alle soorten busgroenten i/i blikken 27 c. 1/2 blikken 16 c. I 1I1 blikken f 1.75. Sloepasperges j f0,90. 0 i|i blikken 37 c. Sloofasperges jl/abukkena3c Stokvisch 33 cent per pond. 45 ct. p. pond 16 ct. p. pond. 12 ct. p. pond. 8 ct. per pond, 712 c. p, pond Pruimedanten 162328 c. p, p. Abrikozen 50 ct. per pond. Ileele appelen 30 ct. Schijfappelen 28 ct. Zuivere vruchten. [Jams 20 ct. per pond in Pi ttan 22 cent. Prima eigenftlag Riapolie 44 cent per liter. Prima Raaoolie 40 ct. per liter. KJ O*n 1OV1 vv»_» v v" v i'v> i 1 Goudsche kaas prima oude 45c. pp. K>6 Liebiga .dèeschextract 40 cent. Komijnekaas 20 cent p. pond. 218 <«-> 4 n 1 1.45. Beleefd aanbevelend GOEDKOOPE WINKEL HOFSTRAAT, VENRAY, Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen. Gebrande Koffie vanaf 34 cl. pe: pond. Suiker 23 Zout Soda 2 Vermicelli 10 Blanke rijst Zeep 8 Stukjes appelen ^4 Zeeppoeder 3 cent p. p, Aardappelmeel 4l/8 - per pakje enz. enz alles aan de sc!ier|»*l eoneum erende prijzen. Prompte bediening verzekerd. KLUIST 1333 3D IJST pillen, Staalpillen, Urbanuspil- len Forsters rugpijn nierenpillen alsmede alle andere soorten pillen verkoopt Henseniusplein, VENRAY ('inquoline het beste wrijfmiddel voor Jicht en Rheumathiek a f 1,50 per pot. en aan concurreerende"prijzen, bij, Langstraat, Venray. Communiepakjes vanaf f 4 in de nieuwste modellen. Fronts, Overhemden. Manchetten en Strikken Sterke eigengemaakte Wer kmanskleeren. Boezeroenen, bonte Hemden en kielen. zijn de nieuwste stoffen in voorraad, en worden onder voor waarden van goed passen spoedig geleverd. A anbevelend _»VV '7*V '-ZB \J Het Is de kwalitcit die naam eH reputatie bezorgd. Het is de kanlileit die het gemakkelijk maakt den om zet te rei dubbelen, en naar evenredigheid de pryten zoo lang mogolijli te stellen, Het is de kwaliteit, die succes brengt, en de' conour» ren'ie van twijfelachtige waar, tot een minimum vermin- dert. Dit zijn enkele van de vele redenen, waarom de dan ook alle verwachtingen overtreffen, en voortdurend meer afnemers vinden. Geregeld IOO stuks in voorraad. Hoofdvpitpsjenw -ord'ger voor Limburg v»n d.i welbekende Englebert bandon van O. Englehort, Filw 4.V ('ie. te Luik. Aanbevelend, Reparatiewerkplaats, V VENRAY. Michiel Adriaansz. in pakjes van 10 stuks. Orjivaggei) voor bet a. s, seizoeij eene ruime sorteering vanaf de goedkoopste tot de beste qualiteit. Prachtige keuze in bloemen en linten voor poffers mutsen en aanverwante artikelen. Zij beveelt zich aan tot het opmaken, veranderen, wasselien en verven van lioeden en mulMcn en vestigt Uwe aandacht op de fraaie keuze Bloemen, Veeren, Kanten, Linten. Fluweelen en Rouw, Tevens Filiaul van Era. BARTELSPEETERS Veolo Dames- en Heeren Mode-artikelen. Door recele bediening, prima waren, lage prijzen, hopende ieders gunst te verwerven. Hoogachtend Paterstraat, VENRAY. Aanbevelend, brieven, enveloppen, tactuurs, wissels, kwitantiën, circulaires, affichen, rouw en trouwkaarten, bidprentjes, visitekaartjes, adressen, registers, prijscouranten, bruiloftsliedjes, wijnkaarten, etiquetten, etc. etc. Goedkoop adres voor Aanbevelend

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4