KERKDIENSTEN PALMZONDAG Maandag Dinsdag Woensdag 8.00 8.00 8.00 8.30 maandd. Mart# Voermans 10.00 hoogmis voor ae overleden leden van fanfare- "Ons Genoegen", m.m.v. de fanfare, jaard. Louis Maessen en overl. ouders lsm uit dankbaarheid lsm Maria Linders en Hendrina en Jacobus Direks 19.30 H. Mis voor Oan Gommans en Piet Rongen, besteld door de middenstandsvereniging. Deze mis wordt voorafgegaan door een korte boeteviering# WIITE DONDERDAG 5 15*00 namiddagdienst voor de 20.00 Plechtige avondmis met denking van het Laatste GOEDE VRI3DAG - namiddagdienst voor de kinderen avondmis met wijding van Paaskaars en her nieuwing van uns geloof. Deze mis wordt opgedragen 'voer M. Duijf. kinderen boeteviering ter her Avondmaal 15.00 19.00 Vanaf eerste Paasdag is weer de eerste mis op zondag 7 uur. Deze week worden weer de zakjes voor de gezinsbijdrage opge haald. U krijgt* deze week nog een zakje voor de vastenaktie. Tot zondags na Pasen kunt U Uw bijdrage geven in de daartoe be stemde offerblok achter in de kerk. DIENSTEN MISDIENAARS Zondag 8.30 P.LInskens en P.Drabbels 10.00 G. Jacobs en R.v.Rhee Maandag 8.00 Gebr. Maas Dinsdag 8.00 Gebr. Peters Woensdag: 8.00 L.Gommans en W.Nelissen 19.30 G.Voesten en G.Jacobs Donderdag: 20.00 P.Linskens en P.Drabbels Vrijdag 20.00 J.Peters enM.Kusters Zaterdag 19.00 H.Jacobs en P.v.Rhee

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2