BILJART-NIEUWS Uitslagen A klas se Bklasse Cklasse Programma tAklasse Bklasse Cklasse Under Ons Onder Ons Blittersw. vrij Onder Onder On Ons Grubbenvorst Blittersw Onder Ons - Sevenum - Meterik 6-4 4-6 6-4 25 maart 23 maart D I #S «-JEUGD Uitslagen zaterdag 13 maart Uanssum A2 DIS B1 S\/V D1 DIS D2 DIS A1 Cest# B1 DIS D1 IJsselst.D3 3-0 1-1 4-0 afgelast DIS B1 verloor dus een kostbaar puntje aan rivaal Castenray. Jammer jongens.pas op voor de volgende keer» Programma voor 20 maart s DIS A1 Leunen B2 DIS D1 SVV D0 VOLLEYBAL Oostrum A1 DIS B1 Horst D1 DIS D2 3 uur 4 uur 4 uur half half elf elf Veegbeurt L. Speycken en G.Janssen OUDERAVOND MEISJESGILDE Gaarne willen wij alle ouders en verdere belangstellenden hartelijk uitnodigen op onze jaarlijkse ouderavond a.s. in Zaal Rongen# Wij zullen trachten met dans, zang en toneel U een prettige avond te bezorgen# Onder de pauze willen wij een tombola houden om de onkosten van deze avond te dekken# Er zijn leuke prijzen# Wel zouden we gaarne om half acht beginnen, zodat we omstreeks 11 uur kunnen sluiten. Allen hartelijk welkom en bij voorbaat een gezellige avond toegewenst. i Aalmoezenier en leidsters Meisjesgilae MEISJESGILDE Oefenen ouderavond s A.s# zondagmorgen om 10 uur in Zaal Rongen Alle roetmoppen en de senioren, die meespelen in Tt orkest. Denken jullie nog aan de prijzen vcor de loterij. Voor zondag. DONDERDAG 25 MAART

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 6