AAN ALLE INWONERS VAN OIRLO - Wij' leven in een tijd vol van akties van allerlei instellingen en verenigingen. - Wij leven in een tijd vol van dagelijkse beslom meringen Wij leven in een tijd waarin iedereen het even druk heeft. - Wij leven in een tijd, die gekenmerkt wordt door welvaart en waarban wij dagelijks in overvloedige mate van profiteren - Wij leven in een land, waarin de sociale voorzie ningen zo groot zijn, dat er ons nauwelijks iets kan gebeu ren. Opeens komt er dan een kans.Een kans om niet zo maar iemand een groot plezier te doen, maar een groep mensen, die wij niet kennen. Wat is die kans?....... Een meisje uit ons eigen corp Oirlo gaat vertrekken naar een vreemd land, dat Ghana heet. Ze heet Annie Versieyen. Ze was gediplomeerd verpleegster ir het ziekenhuis in Tegelen. Ze had caar een goede baan. Maar ze wil een ideaal verwezenlijken. Een ideaal om belangeloos enkele jaren te gcan werken in een ontwikkelings land, dat GHANA heet. Ze gaat werken in dienst van de M E MI SA. Als eerste leek uit Oirlo....als vrijwilligster gaat 9

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2