KOOP WEGENS OMSTANDIGHEDEN BOERDERIJTJE HET LANDERIJEN RIJKSWEG 2 OIRLO Aan de leden van de L.V»B, Op donderdag 4 mrt. is onze jaarlijkse kienavond in zaal Rongen, aanvang 8 uur. Er zijn weer vele prachtige prijzen te f.r.r. winnen, We verwachten een grote opkomst en wensen U bij voorbaat een gezellige avond toel Van 21 t/m 29 mei is de jaarlijkse Lourdesbedevaart van de LoVoB» Verdere inlichtingen en opgave bij de secretaresse en wel voor dinsdag 2 maart0 Denkt U er nog eens aan om de wensen voor het komende winterpEogramma aan het bestuur kenbaar te maken? Het bestuur. STILLE OMGANG Evenals vorig jaar zullen Wij "dit jaar per. autobus naar Amsterdam reizen, daar wordt in de nacht van 13 op 14 maart deelgenomen aan de Stille Omgang, In de kerk van Gennep zal een plechtig lof gevierd worden, In Amsterdam is er een H. Mis in de kerk "de Krijtberg". Na de H» Mis vertrekken de bussen weer onmiddelijk en ieder zal dan in de bus moeten stappen met hetzelfde nummer als van de heenreis om goed thuis te komen. Diegenen die aan deze Stille Omgang" 'wensen deel te nemen kunnen verdere inlichtingen verkrijgen bij P. Verstappen. Kaartjes voor de tocht zijn tegen betaling -van 9,25. ook bij P. Verstappen verkrijgbaar tot 9 maart uiterlijk. ATTENTIE ATTENTIE' ATTENTIE De leiders en leidsters van de welpen en verkenners willen over enige tijd een vlooienmarkt organiseren om de kas te spekken. Daarvoor hebben ze uw medewerking nodig. Wilt u daarom eens op zolder kijken of u-wat spullen hiervoor hebt^ welke, 6 maart, op gebaald w o r.d e n Leiders en leidsters welpen en verkenners. b

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 3