TI3DENS DF VELDSLAG OP HET GROENE LAKEN ZAL ER OOK EEN MEDISCH TEAM ACHTER DE HAND WORDEN GEHOUDEN DE LEDEN VAN DIT TEAM ZI3N: - - DOKTER Leonaal noest iepe plankhout (L. Arts) adres: villapark "boszicht" spreekuurvan altijd open en nooit thuis woonplaats: langenboom tak 11 VERPLEEGSTER Tozo pillo prikko billo pino auw auw Toos 3anssen van 't Heide ziekenhuis. VERPLEEGSTER 2: Zuzo Tospanino Verplego vimgero met haaros primo Mevr. Voermans.l van Ooi van herstellingsoord "De korte vinger". Diegenen, die door enigerlei oorzaak nog niet in het trotse bezit zijn van de Gelderse carnavalskrant maken wij erop attent dat zij alsnog een exemplaar kunnen verkrijgen tegen betaling van de somma van enns gulden bij de voorzitter van de carnavalsverenigin t.w. de heer A. Nelissen, Hoofdstraat, alhier.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 5