MEDEDELING BETREFFENDE DE RUBRIEK "C AG IN-DAG UIT" VAN HET "DAGBLAD X/BBR NOORD-LIMBURG" Deze week ontving de plaatselijke ccrrespondent een stencil van de heer W.Aerts, provincie -redactie Dagblad v.Nrd-Limburg Als U het hiernavolgende leest, zal U duidelijk worden, dat oe naam Oirlo evenals de namen van andere kleinere kernen steeds minder in"het D v Nrd-L zullen voorkomen, en alLeen in heel bijzondere gevallen Oirlo vermeld zal worden, zoals burgemeestersbezoek, moord, brand, ongeval en andere belangrijke kwesties voor de publiciteit. De tekst lu:dde o.a. "In de toekomst zullen we voor de rutriek "Dag in-dag uit" een wat strengere selectie moeten toepassen. Minder aandacht van gebruikelijke excursies of lezingen, die worden gehouden voor vrouwenverenigingen e.d. Een algemeen overzicht van wat een vereniging gaat doen moet toereikenc zijn. Geen vermelding van adressen. Ook voor het stereotype nieuws over veteranenvoet- bal, collecte-opbrengsten, bedevaarten etc. kan in de toekomst helaas niet meer geplaatst worden. Geen verslagen van gouden bruiloften en dienstjubilea, tenzij er onderscheidingen wor den uitgereikt. Bovenstaande is uitsluitend bedoeld om de lees baarheid van het Dagblad te verhogen". Met dit bericht bent U hier ook van op de hoogte. L. Duyn corresp. D v Nrd-L N*BGelukkig, dat Oirlo tenminste 1111 Krentje" heeft, dan we ten we tenminste wat er te doen is* MEI-S3ESGILDE OIRLO Groepsbijeenkomsten 8 zondag 14 febr. 2 uur Smurfjes maandagi5 febr. 7 uur Roetmoppen dinsdagl6 febr. 7 uur Wespennest woensdag 17 febr. 7 uur Senioren EKSKURSIE VOOR FLIEREFLUITERS Op woensdag 17 febr*.-mogen we naar het ziekenhuis in Venray. We.worden om 5 uur verwacht en vertrekken aan het Deugdhuis om half vijfzodat we op tijd in Venray zijn. Zorg dat je fiets in orde is. DIS-VOETBAL t Uitslagen zondag 7 febr. DIS3 - Griendstv. C-3 A.s. zondag 14 febr. zijn DID1,2 en 3 vrij Geen programma voor 28 februari. TOT SLOT WIE TIPT U ALS WERELDKAMPIOEN DAN BOLS? DAG FORNAESS? ARD SCHENK?

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 8