kangoeroes, wasbeertjes, pinguins op het strand# neg naar het strand om moesten uie in Sydney overstappen op een lijntoestel, die naar Melbourne vloog# De aankomst was werkelijk geweldig# 15 Jaar had ik mijn doch ter Tonnie en mijn schoonzoon Harrit niet meer gezien. Het was zo'n mooi moment ze weer terug te zien met hun vier kinderen, Mary, Ann, Patricia en Peter# 11 Mevrouw Loonen liet de foto's zien, die haar kleinkinderen in Australië van haar bezoek gemaakt hedden. Voor ons was het wer kelijk de moeite waard, want wij hae'den Tonnie 15 jaar geleden ook voor het laatst gezien. In dievroeger e tijd zelfs nog als buurmeisje. Na een boeiend gesprek ,.cver het weerzien vertelde ze uitvoerig over het land Australië We la^en haar weer aan het woord "Het land is zo mooi; zo rijk san natuurschoon. Nederland is er niets tegen# De dieren, die je daar ziet zijn maar de mooiste dieren daar vond ik de Duizenden mensen gingen 1 s avonds laat deze dieren dieren nog te bekijken#. De wegen zijn goed. Ook in het Australisch heuvelland en gebergte. We zijn ook in een park gewesst, waar veel beelden stonden van bijna alle staatslieden, die Australië gekend heeft. Het is er veel anders als hier# Kerstmis hebben we mee gemaakt. Het was daar toen hartje zemer. In april-mei begint daar de herfst#" Oma Loonen liet op een kaart van Australië ons de hele route zien, die ze in haar vakantietijd gereden had met de auto. Tot slot zei ze nog;" Ik vond het zo'n rr.coie ervaring om deze grote reis te maken, omdat ik nu eens gezien.heb hoe mijn dochter en schoonzoon daar wonen in een land, wat prachtig mooi is, maar veel anders als Holland#" Wij hebben oma Loonen bedankt, dat we haar reiservaringen moch ten aanhoren en mochten afdrukken in "-'t Krentje", daar naar onze mening nog vele Oirlose mensen Mevr. Roefs-Loonen (Tonnie) nog gekend hebben van vroeger. We kunnen zeggen van vroeger,^wan inmiddels is het weer 15 jaar geladen, dat zij naar Australië emigreerde. - Namens de redactie IEDERE D SNIJBLOEMEN EN KAMERPLANTEN. SA/t BIJ J.PEETERS MEERLOSEWEG 14 Tel. 360 TE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2