"De ponnyclub" Langs deze weg willen wij a3jle inwoners van Oirlo en ook van buiten Oirlo die hebben meegewerkt aan het welslagen van onze loterij dank zeggen» Wij als bestuur en leden van de ponnyclub mogen wel zeggen dat de loterij financieel goed is geslaagd en daar ook zeer goed over tevreden zijn» Th» Philipsen Boddebroekerweg 5 Oirlo Tel» 208 Aan de leden Van de L»V>B» Op donderdag 11 februari komt de Heer van Vlijmen, commissaris van politie te Roermond, een spreekbeurt houden over hec onderwerp: "Wat doen ze nu allemaal?" De bijeenkomst is in zaal Rongen, aanvang half 8» Wij verwachten een grote opkomst en wensen u bij voorbaat een gezellige en leerzame avond toe» Het bestuur» SNOEP VERSTANDIG EET EEN APPEL Te koop appels: maand, t/m vrijdag 6-7 uur zaterdag van 9 tot 5 uur» 0, Classens Boddenbroekerloop 4a Oirlo UITSLAG VAN DE L0TERI3 T.B-V DE PONNYCLUB OIRLO Ie prijs 2135 10e prijs 1875 19e prijs 1542 2e prijs 2056 11e prijs 10Ü8 20e prijs 2450 3 e p r ij s 2487 12e prijs 2528 21e p r ij"s 1440 4 e prijs 2217 13e prijs 2934 22e prijs 2189 5e prijs 1225 1 4e prijs 1176 23e prijs 2018 Ge prijs 119.2 1 5e prijs 1731 24e prijs 2552 7e prijs 1727 16e prijs 1373 25e p r ij s 1451 8e prijs 2726 17e prijs 2424 26e prijs 2051 9e prijs 1297 18e prijs 1352 De prijzen i moeten worden afgehaald voor I maart 1971 big 9 1 V ft

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 5