Alzheimer Café Venray Het bestuur wenst u allen een voorspoedig, gelukkig en gezond 2011. O0STRU1VJ Hopelijk tot ziens op de jaarvergadering in 2011!! Ma. 3 jan. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 20.00u. Repetitie orkest Wo. 5 jan. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 19-OOu. Repetitie Hit-it 20.00u. Repetitie tamboerkorps *ln verband met de feestdagen is er dit jaar geen inzameling meer van oud papier. In 2011 is het inzamelen van oud papier via een gemeentelijke aanbesteding geregeld en vindt de eerste inzameling in 2011 in Oostrum om organisatorische redenen pas plaats op zaterdag 15 januari. Vervolgens wordt in principe weer om de 2 weken ingezameld, zoals voorheen. Agenda: 15 jan. Inzamelen oud papier 29 jan. Inzamelen oud papier Op maandag 10 januari 2011 is het Alzheimer Café Venray weer open. Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema's. Het thema voor deze avond is: Rijvaardigheid en dementie. Gastspreker: Dhr. M. Doorakkers, psychiater Vincent van Gogh (voorheen GGZ Nooord- en Midden-Limburg). Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur. De avond wordt uiterlijk 22.00 uur afgesloten. De toegang is gratis. Voor meer info kunt u bellen met het Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid tel.(0478) 527066.

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 5