Weekenddiensten huisartsen Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken GEEN SPOED, WEL POLITIE BEL DAN 0900 - 8844 ft - m R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum Beste Parochianen, BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten Tel. 0900-8818 Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur) Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum (alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen, en in het bijzonder alle trouwe vrijwilligers van onze parochie, van harte bedanken voor uw medewerking, steun, inzet en vele hulp in het afgelopen jaar. Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2011 ook weer rekenen op uw goede medewerking. Het Kerkbestuur wenst U allen EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR 8!! Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer, tel. 584031. Oudjaarsavond: 19.00 uur: H. Mis (Orgelspel) voor onze parochie Oostrum en voor de vrede. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor) familie van Heijster, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Esmee en Nic Vrijdag 31 dec. Zondag 2 jan. 2011 Misdienaars:

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 2