om en fortuin voor mmige Wensen zijn te groot Wissen dan voCkomen de 6oot uj de wens is wereldvrede maér ddênvensètiMr ai veie Maar niemand die wenst oorCog en Haat (En dat is tocH wat er in de wereldomgaat ZoveelverscHUCende mensen Met evenveelsoorten nieuwjaarswensen <De een die wenst gelukken (iefde De ander alleen nog een geliefde Een HeeCCiefdevoCen geluffig 2011 mag wezen W i 0 m igjjS.' r

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 13