Zondag 8.30 u. Gebr. Gloudemans, Frank Frederix 10.00 u. Jacqueline Engels, Linda Wijnhoven, Erna Gooren, Laura Op den Camp De kerkdiensten met de Kerstdagen De Kerstgezinsmis -dinsdag 24 december- is om 19.00 uur. Het thema van deze viering is: "De Boodschap van Kerstmis - Licht in de duisternis Veel kinderen van onze basisschool doen actief mee aan deze viering. Het zal een viering worden met volop Licht. Voor deze gezinsmis zullen leden van onze Gezinsmis-Commissie u een boekje gratis aanbieden, waarin de volledige tekst van deze viering staat afgedrukt alsook alle liederen die door allen kunnen worden meegezongen. Deze viering zal worden opgeluisterd door ons koor "Harmony" en het versterkt jeugdorkest van onze Harmonie "Sub Matris Tutela". Vanaf 18.30 uur Kerstmuziek. Er zijn geen plaatsen gereserveerd, behalve de eerste banken rechts en links voor degenen die meedoen a^n het Kerstspel. De Nachtmis Dinsdagavond om 22.30 uur de Nachtmis. Deze H. Mis wordt opgeluisterd door ons Gemengd koor en onze Harmony. Vanaf 22.00 uur Kerstmuziek Er zijn geen plaatsen gereserveerd, behalve de eerste bank links voor gehandicapten. Eerste Kerstdag Woensdag -Eerste Kerstdag- is er maar één H. Mis en wel om 10.00 uur. Deze wordt opgeluisterd door ons koor Harmony. Tweede Kerstdag Tweede Kerstdag -donderdag 26 december- is er 's morgens om 8.30 uur een H. Mis en de Hoogmis om 10.00 uur. Deze wordt opgeluisterd door ons Herenkoor. Ziekencommunie >g ledereen die vanwege ziekte of ouderdom niet in staat is om met Kerstmis naar de Kerk te komen, stellen we graag in de gelegenheid om de H. Communie thuis te ontvangen op de Eerste Kerstdag na de Hoogmis. Laat het even weten op de pastorie: tel. 581254. Kerstgeschenk voor onze Oostrumse Missiezuster: Truus Lemmens Laten we in de Kersttijd heel dicht bij haar zijn, bij onze dorpsgenote, die geweldige zuster Truus Lemmens. Zij heeft ontzettend veel achtergelaten, haar familie, vrienden en kennissen, om zich helemaal in te zetten en te geven voor de armsten. leder jaar hebben de bewoners van Oostrum haar nog een vorstelijk Kerstgeschenk kunnen aanbieden in de vorm van een bedrag geld dat haar persoonlijk wordt overhandigd. Als we allen een

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 9