Kerkdiensten O.L. Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 21-29 december Zaterdag 19.00 u Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 u 10.00 u 9.00 u 9.00 u 19.00 u 22.30 u. 10.00 u. 8.30 u. 10.00 u. 8.30 u. 9.00 u. Zaterdag 19.00 u. Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 u. Truus Vandevenne-Vermeulen, Pierre Vandevenne, Huub van de Venne, uit dankbaarheid voor 'n 82 jarige, uit dankbaarheid voor 'n 90 jarige, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie, uit dankbaarheid Mie Staaks-Hermans, overl. familie v.d. Berg- Philipsen Voor het geestelijke en tijdelijke welzijn van de paro chie, Sef v.d. Brandt en Louisa Weijs, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie (Herenkoor) Tot bijzondere intentie Geen H. Mis Kerstgezinsvjering. Thema: Licht in de duisternis Ties Claesseps en Truus Claessens-Drabbels, Mia Houba, Toon'Muller, Piet Philipsen, Tiny Cremers- Philipsen, Noud Cremers, Jo Jansen, Sjraar Poels, Sanne v.d. Brink, Petronella Camps-v.d. Voort, Overl. ouders Camps-Wolters, uit dankbaarheid Koor Harmony en versterkt door het Jeugdorkest Peter Haans,: Jan van Leeuwen, overl. ouders Linders-Hendriks, Hendrik en Jo Jeucken en overl. familie (Gem. Koor qn Harmonie) Kerstmis Piet Litjens, overl. ouders Bovee-Bartels en zoon Chretien, Annie Theeuwen-Derks en Harry Thuijls (Koor Harmony) Tweede Kerstdag Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn v.d. Parochie Overl. ouder§ Camps-Willems, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie Uitstelling van het allerheiligste om eerherstel te brengen aan God, schepper van alle leven Voor het behoud van het geloof in onze gezinnen Piet Verheijen, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie Roel van Haeren, Noud v.d. Mortel, Rick Op den Kamp, Frank Janssen 7

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 7