Zaterdag 4 jan. Zondag 5 jan. Maandag 6 jan. Woensdag 8 jan Agenda januari 09 jan. 10/11 jan. 18 jan. 18 jan. 25 jan. 19.00 u. 20.00 u. 18.30 u. 19.30 u. Oudpapier ophalen Papierophalers: R. Dupont, P. Gommans, L. Peters, Y. v. Ham, J. Martens, M. Janssen, H. Joosten, T. Thielen, H. Versleijen, J. Weijs, A. Deenen, M. Kessels Eikenhofkapel, Tamboerkorps liedjesmiddag carnavalsvereniging Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Bestuursvergadering Eikenhofkapel zittingen Opening rotondq Oostrum (16.00 u. Eikenhofkapel Prinsenbal Eikenhofkapel Aide Wieverbal Ophalen oud papier Wilt u op de 1e zaterdag van de maand s.v.p. het oud papier goed verpakt en tijdig aan de straat klaarzetten. Wij beginnen om 09.30 u. Bent u te laat dan kunt u het papier afgeven bij de container bij de tuinbouwioods of als de poort op slot is bij de container bij Ser Kessels (s.v.p. geen papier bij de gesloten poort zetten). Wij rekenen op uw medewerking, daarvoor onze dank. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 5 De Odarmonie zvenst u fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 1997

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 5