(De medewerkers van de drukkerij wensen akte lezers van Oostrum '5 weekblad -prettige (Kerstdagen en een gezond 1997 met veel leesplezier

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 50