1 I ft weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken I Van zaterdag 08.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur neemt waar 1 m moot öe patiënten van de hutsartserv. Dr. Schraven - Lankvetd - Gabeler - Wittgen - van Tiel en van Casteren: 1 I za 21 dec. Dr. Schraven, Stationsweg 15a tel. 581 465 1 1 zo 22 dec. Dr. Schraven, Stationsweg 15a tel. 581 465 1 I wo 25 dec. Dr. Wittgen, Langstrbat 106 tel. 586 082 1 1 do 26 dec. Dr. Schraven, Statlohsweg 15a tel. 581 465 1 za 28 dec. Dr. Bruintjes, Langstraat 106 tel. 583 558 1 I zo 29 dec. Dr. Bruintjes, Langstraat 106 tel. 583 558 I wo 01 jan. Dr. Wittgen, Langstraat 106 tel. 586 082 1 I za 04 jan. Dr. Wittgen, Langstraat 106 tel. 586 082 1 I zo 05 jan. Dr. Wittgen, Langstraat 106 tel. 586 082 I 1 en voor de patiënten van de huisartsen: h Dr. Coenen - Corver - - van Loon - Schmeetz - de Jaeger - I de Muinck Keizer - de Vocht - van de Akker - Bruintjes en Henkes: I za 21 dec. Dr. v. Loon, Paterstraat 60 tel. 588 800 1 1 zo 22 dec. Dr. de Vocht, Hensehiusstraat 13a tel. 581 878 1 I wo 25 dec. Dr. Henkes, Helfrichfetraat 2a tel. 582 200 1 I do 26 dec. Dr. Coenen, Paterstraat 60 tel. 588 800 1 I za 28 dec. Dr. de Vocht, Hensehiusstraat 13a tel. 581 878 1 I zo 29 dec. Dr. Schneetz, Aronskelk 76 tel. 585 900 1 I wo 01 jan. Dr. Coenen, Paterstraat 60 tel. 588 800 1 I za 04 jan. Dr. v.d. Akker, Aronskelk 76 tel. 585 900 1 I zo 05 jan. Dr. v.d. Akker, Aronskelk 76 tel. 585 900 1 I tVoor spoedgevallen kunt U op genoemde data terecht bij bovenstaande doktoren: 1 I 's morgens van 10.00 -11.00 uur -'s middags van 17.00 - 18.00 uur 1 WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 1 20-27 dec. Apotheek De Burgraaf, Stationsweg 5 tel. 584 877 1 I 27 dec. - 3 jan. Apotheek De Monnikskap, Paterslaan 2 tel. 580 140 I 1 3-10 jan. Apotheek S. Oda, passage 1 tel. 581 255 1 Openingstijden weekend: zaterdag van 10.00- 12.00 uur 1 17.00- 18.00 uur 1 zondag van 10.00- 11.00 uur 1 weekenddiensten huisartsen

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 2