In regionaal verband is afgesproken dat ernaar wordt gestreefd om een objectief passend aanbod te doen binnen drie maanden nadat de toegekende urgentie is aangevraagd. Dit betekent dat gekeken wordt wat voor woning men nodig heeft en niet wat men graag wil. Met individuele wensen kan geen rekening gehouden worden. Bij toewijzing wordt verder nog rekening gehouden met het inkomen, zodat men een niet te dure of te goedkope woning krijgt toegewezen. Op grond van bovenstaande kan in principe aan een inwoner van een kerkdorp geen urgentie voor woonruimte in dat kerkdorp gegeven worden. Om sociale redenen kan de woningstichting hier een uitzondering voor maken. In bepaalde gevallen, wanneer er^sprake is van medische urgentie, is het mogelijk dat er om sociale redenen toch - ^entie wordt afgegeven voor een woning in het kerkdorp. Deze vorm van urgentie zal alleen aan ouderen, die een belangrijk deel van hun leven (tientallen jaren) in het kerkdorp hebben gewoond, worden toegekend. Het spreekt voor zich dat wij urgenten in het kerkdorp niet kunnen aangeven hoe lang de wachttijd voor een passende woning zal zijn. Wanneer door een urgente de aangeboden woning geweigerd wordt, zal de reden van weigering door de woningstichting worden beoordeeld. Bij een onterechte weigering zal de urgentie vervallen en is de woningzoekenden weer aangewezen op de advertenties in de Huiskrant. Bij reacties op de advertentie wordt dan geen rekening gehouden met persoonlijke situaties. In dit artikel hebben wij geprobeerd globale informatie te geven over het woningtoe wijzingsbeleid. Meer gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Verhuur van de woningstichting. Ook is het mogelijk om in een persoonlijk gesprek informatie te krijgen over de mogelijkheden van het huren van een woning bij u in het dorp. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Donderdag 19 december Kerstavond We beginnen onze jaarlijkse kerstavond om 19.30 uur in het gemeenschapshuis met een adventsviering. Na de pauze zal toneelgroep de Vlasbloem een kerstspel voor ons opvoeren, met als titel "Kleur bekennen". Wij gaan na het Kerstspel verder met een gezellig samenzijn onder het genot van een glaasje glühwijn en het luisteren naar stemmige muziek. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- limburgse vrouwenbeweging 24

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 24