Ook het komende jaar staan wij weer voor u klaar! ijne cJQ erstdagen en een O elukkig J\f\eu\N]aar Familie van Bergen Oostrum Dt bmmm

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 20