REDAKTIE: 25ejaargang no. 50 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 58 38 03 -12 december 1996 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Kerstboomversnippering***************Kerstboomversnippering In verband met het milieu worden irj de gemeente Venray alle kerstbomen versnipperd. Dit zal gaan gebeuren op zaterdag 11 januari 1997 op het plein bij de Watermolen. Tijd: van 10.45 tot 11.30 uur. U kunt vanaf 10.00 uur bomen inleveren. Zoals ieder jaar zullen er weer loten worden uitgedeeld voor de ingeleverde bomen. Voor de goede orde willen wij u vriendelijk vragen voor die tijd geen bomen naar het plein te brengen. Om 10.00 uur zal er iemand zijn die zegt waar u de bomen neer kunt leggen. Mogen wij op uw medewerking rekenen? Dorpsraad Oostrum. Namens de Oostrumse Gemeerrschap wensen wij IJ^ Prettige feestdagen en een Voorspoedig 9\[ieuzi/jaa Dorpsraad Oostrum. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- dorpsraad Oostrum wenst u aden prettige feestdagen en een voorspoedig 1997 1 OOSTRUMs WEEKBLAD 57 TH'

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 1