R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum. inzake Administratie Parochiebijdragen. Het is alweer bijna medio december en over enkele weken ligt het jaar 1996 achter ons. Dat betekent dat ook wij dan weer de balans gaan opmaken. Met voldoening stellen wij vast dat velen van U de toegezegde vrijwillige parochiebijdrage ad 75,- reeds hebben voldaan, waarvoor onze oprechte dank. Anderen zijn gewend dit op het einde van het jaar te doen. In verband met de jaarafsluiting verzoeken wij U vriendelijk om Uw vrijwillige bijdrage vóór Kerstmis te willen voldoen. Dat kunt U het beste doen door: Overboeking ten gunste van bankrekening 14.00.01.832 ten name van Adm. Gezinsbijdragen Parochie O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum, bij c Rabobank Venray - Oostrum; Overboeking ten gunste van postbanknummer 106.85.14 t.n.v. Rabobank Venray -Oostrum onder vermelding van Adm. Gezinsbijdragen; bankrek 14.00.01.832; Uw bijdrage in een enveloppe deponeren in een speciaal hiervoor bestemde offerblok achter in de kerk. Bij voorbaat dank voor de ondervonden medewerking en steun. Gaarne maken wij van de gelegenheid gebruik om U allen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 1997 toe te wensen. Voor informatie en vragen over de Gezinsbijdrage Parochiebijdrage kunt U het beste contact opnemen met ondergetekende: J. Janssen, Stationsweg 138 a, 5807 AD Oostrum; tel. 0478 - 58 35 55. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 30 december wafelactie Dit jaar hoeft u geen wafels te bakken, dit doet de LVB voor u. Wij komen bij u aan de deur. 1 zakje 4 stuks 3,-. 2 zakjes 5,-, 19

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 19