steentje bijdragen, kunnen we ook dit jaar weer een mooi bedrag overmaken. U kunt uw bijdrage vanaf zaterdag storten in de offerblok achter in de Mariakapel. Vergeet haar niet. Misdienaarsbeurten voor de Kerstdagen Dinsdag 24 december: 19.00 u. Susan Janssen, Dianne v.d. Mortel, Renee Bartram, Daniélle Wijnen 20.30 u. Roel van Haeren, Frank Janssen, Merijn Gloudemans, Frank Frederix Woensdag 25 december: 10.00 u. Mieke van Bracht, Linda Custers, Brandy van Dyck, Geertje de Kleijn rk Donderdag 26 december: 8.30 u. Bart Direks, Rick Op den Camp, Noud v.d. Mortel, Luuk Gielens 10.00 u. Judith Philipsen, Susan Janssen, Maud Lepsi, Susan Frederix Willen de misdienaars als zij niet kunnen dienen, zich bij mij persoonlijk afmelden - op tijd - en niet zelf voor 'n plaatsvervanger zorgen. Boeteviering Zaterdag en zondag voor Kerstmis - dus 21 en22 december - is er onder alle H. Missen 4n boeteviering, als voorbereiding op Kerstmis. Kerstmis Het Kerstfeest kan voor ons een genadevolle gelegenheid zijn om tot een juiste verhouding met God te komen. Het Kerstfeest nodigt ons uit tot vertrouwen en overgave. Als God zich openbaart aan ons in de gestalte van een kind, hoeven we voor Hem geen angst te hebben. Dit kind steekt geen gepantserde vuist op, dit kind nodigt ons uit tot vertrouwen in God, want in dit kind wordt heel de goedheid en mensenliefd van God zichtbaar. Wie gelooft in die liefde van God, die stelt God geen vragen meer. Ik wens U dat U in deze dagen mensen mag ontmoeten die zo vol van geloof zijn, dat U door hen mag ervaren dat God met U is. Ik hoop ook dat uzelf misschien zo een mens mag worden voor anderen, zodat zij in U iets van Gods nabijheid mogen ervaren. Ook namens ons kerkbestuur en de financiële-commissie, 'n Zalig Kerstmis en 'n gezegend 1997 Uw pastoor. 11

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 11