Zo zag ons eerste nummer er uit - toe l Mit' t0Ch Se21n als OMisbaen -—se comité eil vererf188 het =°»tac? *JÏ8 mede.® ia dezo ~~afa 0°'strwn" bi i "ie ,;e,'S uit d f u JKen te herzien. DE REDAKTIE - "Oostrumdat^rob^ to bevorderen- o het Co"tact t~ - VerkComité ddoo°rkde VerSp^eid*Wdvan f® Uit§aVe ^een^l hier doorkunnen de a,t,-,V een eigen 0o,t. WeSwijzer" eri ^"end gemaakt v.-ord^n1 °P allerlei blaadJe. Hier- ^erkbe0ricehtander <e Thomassen, Pastoor. delingen on informatregelmatig - wekeli de bed°eling 111 uui ca tie stoornis ^en "n°°^1 nfc® ^e^en Catieroiddelen gaper en bijzondere betekor,°Ptreden dan "ellichf1" me*r"c°m- °n ln ddtwikkeling Va -ÜLi. wtrden en in - te wonen"! z:;ak in Zten- r i

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 9