Zo zag ons eerste nummer er uit \N voor AD RllM 8 sept. 1972 Oostrum niet. verantwoordelijkheid vaj^ van een i— houden «et het^we^ y ligt- „edewerking kan het eenvoudig, «aar «e pe^hedoeling is band weten hou versiag en Uw advertentie de bewoners. weekagenda1 hw U kunt er du blad Tsult echter ^S^^c^Bee^rengt, welke nl°*n*®tn voor Sïj deze fnf0izaakt hiervoor een geringe wiJ zijn derhf«v^ki^ te vragen. pgr week ofwel goedxng van de ig geSteld op Dit abonnementsge verschijnen, ial ss Si?1-!!®*5-5 =ïS5^ï«Aa«St^ ss; s - Sr:^-":n"ersssMt "jn t - r «^rssu^jfc=ü»

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 8