Jan en Nellie Verheyen verzorgen al bijna vanaf het begin de verspreiding van het Oostrums Weekblad in ons dorp. De dorpsraad en Redaktie zeggen hun hiervoor hartelijk dank. Wij hopen nog vele jaren van hun diensten gebruikte mogen maken. WmÊÊÊÊÊÊk il!!! fmmwfflwM WMÊ^ÊÊ&$ Jan Verheyen bekend gezicht op donderdagmiddag in Oostrum 3 Y//M XO.yXf.vXv

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 5