PROFICIAT en dank aan allen die hebben bijgedragen tot de instandhouding van het onmisbare Oostrums Weekblad Persoonlijk ben ik zeer gelukkig met het Oostrums Weekblad en alle lof van mijn kant voor de Redactie. Men heeft mij gevraagd om als pastoor van de parochie ook 'n woordje te schrijven in het feestelijk Oostrums Weekblad dat uitgegeven wordt bij het 25- jarig bestaan van dit Dorpsblad. Ik veronderstel dat ÉBBBlf alle verenigingen, voor wie het Oostrums Weekblad wKÊÊÊÈSR.m mÈÈË zo belangrijk is en dat hen zoveel werk en zorg uit handen neemt, wel ge hoor zullen geven aan de oproep van de Redactie, om ook hun zegje te doen in dit Jubileumnummer. En daarom zal het ook wel de bedoeling zijn van de Redactie dat iedere vereniging 'n kort woordje schrijft; en dat past goed in mijn straatje: ik hou van kort, lange artikelen worden toch meestal niet geschreven, zoals lange preken de mensen vervelen. Ik meen dat ik met mijn inleiding: "Ik ben zeer gelukkig met het Oostrums Weekblad en alle lof voor de redactie", zeer duidelijk heb weergegeven hoe ik denk over dit blad. In de andere parochies waar ik werkzaam ben geweest kenden we geen dorpsblad, alleen 'n parochie- of beter gezegd 'n kerkblaadje. En iedere week zo'n acht honderd tot duizend blaadjes te stencilen en huis voor huis te bezorgen kostte de kerk natuurlijk veel geld en zorg. En zo'n blaadje bevatte natuurlijk alleen maar kerkelijk nieuws. Daarom vind ik het Oostrums Week blad 'n verrijking en ik ben er zeer gelukkig mee. Want in het Oostrums Weekblad heeft de Kerk niet alleen de mogelijkheid om alle kerkdiensten te vermelden, maar ook alle kerkgebeurtenissen, blijde en droevige, enz. mee de delen en... wat ik ook zeer belangrijk vind, door het Oostrums Weekblad blijven wij allen op de hoogte van het wel en wee, van alles wat er zich in ons dorp afspeelt. Ik vind het bovendien ook fijn dat ik, dankzij het Oostrums Weekblad, allen kan bereiken, kerkelijk of niet kerkelijk, zodoende heb ik ook wel 'ns gesprekken gehad, en heel fijne gesprekken met niet-katholieKeri, niet kerkelijken. Ik zou niet weten hoe je dit Oostrums Weekblad nog kunt verbeteren. 'n Keurig verzorgd, overzichtelijk blad, waar je altijd van op aan kunt, altijd op tijd in je brievenbus, de Redactie in goede handen, die nooit moeilijk doet, maar altijd de helpende hand biedt als je 'ns te laat bent met gegevens of veranderingen. Ik wil graag sluiten met 'n hartelijk dank aan hen die het Oostrums Weekblad in het leven hebben geroepen, dank aan allen die meewerken aan het Oostrums Weekblad, aan de keurige bezorgers, dank aan de REDACTIE uw pastoor 2 lliiiil >:vXW<vW'>:;v;

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 4