Aostrumse zangkompeneej In september 1980 werd dit koor opgericht met de bedoeling wat carnavalsliederen te zingen op de zittingen van carnavalsvereniqinq "de KarklingeF'. Al meer dan 10 jaar zingen zij onder leiding van Frans Verhofstad. Ze brengen gezellige sfeervolle liederen. Steeds minder worden carnavalsliedjes gezongen en treden zij op bij recepties, koffieconcerten, liederentafelfestivals en vaak op uitnodiging van andere koren. In de loop der jaren werd ook deelgenomen aan enkele concoursen. Het laatste was vorig jaar in Made. Er werd 'n eerste prijs gehaald, met promotie naar de ere afdeling. Momenteel bestaat deze club uit 18 mannen en zij treden tussen de 15 en 20 keer per jaar op. De repetitie is op woensdagavond in het Allemans café. Op 15 september zijn ze te horen op het koffieconcert in de schouwburg, op 28 september in het gemeenschapshuis samen met dameskoor Harmony en blokfluitgroep En bloc en op 13 oktober wordt deelgenomen aan een festival in Deurne. Om dit alles te bekostigen houden zij ieder jaar, zaterdags met de Oos- trumse kermis, een bloemenaktie. En mede dankzij de inwoners van Oos trum is dit 'n prima succes. Namens de mannen van de Aostrumse zangkompeneej. hartelijk dank. 45 Y//s

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 47