Na het 12 72 jarig jubileum van het jongerenkoor werd het repertoire aan zienlijk gemoderniseerd en door het aanblijven van de koorleden werd er ge kozen voor een andere naam: "KOOR HARMONY". Enkele nummers uit het moderne repertoire op dit moment - Top of the World Carpenters - Stay with me till the morning Mozart -1 have a dream Abba - Heal the world Michael Jackson - Everything I do Bryan Adams - I'll have to say I love you Jim Croce Koor Harmony bestaat momenteel uit 23 vrouwelijke leden. We zingen sinds 1992 onder leiding van Jac Janssen, 2de dirigent van het Venray's Mannen koor. We zijn in het rijke bezit van 2 pianistes: Ivon Kuiper, eerder genoemd, die ook alle repetities verzorgt en Gertie Sikes die eerst als koorlid en later als vaste pianiste op de zondagmorgen het koor versterkt. Koor Harmony verzorgt 2 maal per maand een mis in de kerk van Oostrum. Incidenteel treden we ook buiten Oostrum op voor een concert of koren uitwisseling. In oktober 1995 vierden we ons 20-jarig jubileum. Mede dankzij Trudy Bonants is koor Harmony na bijna 21 jaar niet meer weg te denken uit de Oostrumse gemeenschap. Tot slot willen we het Oostrum's Weekblad feliciteren met hun zilveren jubileum en wensen wij hen veel succes in de toekomst. Koor Harmony 39

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 41